Suomen Pankki

Finlands Bank har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar som en del av sitt hållbarhetsprogram

Dela

Finlands Bank har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investment, PRI) och därmed förbundit sig till att ta hänsyn till miljöaspekter, socialt ansvar och god företagsstyrning i sin investeringsverksamhet.

”Vi befäster Finlands Banks existerande praxis för ansvarsfulla investeringar. Genom att underteckna principerna för ansvarsfulla investeringar förbinder vi oss till att bygga in de olika hållbarhetsaspekterna i våra investeringsprocesser och ägarpraxis”, sade direktionsmedlem Tuomas Välimäki. Finlands Bank förbinder sig också till att rapportera om framstegen för ansvarsfulla investeringar.

Ansvarsfulla investeringar utgör en viktig del av Finlands Banks hållbarhetsprogram, som publicerades i dag. Finlands Banks hållbarhet vilar på dess kärnverksamhet. Det är bankens uppgift att för sin del sörja för en stabil prisnivå, ett välfungerande finansiellt system och säkra och inkluderande betalningssystem. Genom att sköta dessa uppdrag i enlighet med sina mål tjänar Finlands Bank på bästa möjliga sätt det finländska samhället.

Finlands Bank intar en viktig roll i uppbyggnaden av ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. I vår verksamhet tar vi hänsyn till intressentgruppernas förväntningar och omvärldsförändringarna. Under åren framöver fokuserar hållbarhetsprogrammet på åtgärder för att främja hållbar tillväxt och välfärd, utövande av inflytande genom information och samarbete och hantering av klimatrisker. Framöver anläggs ett bredare hållbarhetsperspektiv på styrningen av Finlands Banks verksamhet, och verksamhetens effekter bedöms mot hållbarhetsmålen.

Genomförandet av hållbarhetsprogrammet styrs av Finlands Banks och Finansinspektionens gemensamma hållbarhetsnätverk, som upprättades i oktober 2019. ”Hållbarhetsteman såsom hantering av klimatrisker förutsätter nytänk av myndigheterna. Det nationella och internationella samarbetet framhävs i hållbarhetsarbetet”, betonade direktionens vice ordförande Marja Nykänen

Närmare upplysningar lämnas av
direktionens vice ordförande Marja Nykänen (ledare för hållbarhetsnätverket), telefon 09 183 20 07
direktionsmedlem Tuomas Välimäki (med ansvar för Finlands Banks investeringsverksamhet), telefon 09 183 20 05

PRI logo

PRI är ett globalt nätverk för investerare och finansiella aktörer som har förbundit sig till att bygga in hållbarhetsaspekter i sin investeringsverksamhet. Upplysningar: www.unpri.org 

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Uusi kirja seteleiden leikkauksesta18.9.2020 11:25:43 EESTTiedote

Antti Heinosen uusi kirja ”Hallitus kansan kukkarolla. Seteleiden leikkaaminen vuosien 1945 ja 1946 vaihteessa” käsittelee Suomen setelihistorian dramaattisinta tapahtumaa. Suomen Pankin julkaisema ja Otavan kustantama kirja täydentää Heinosen aikaisempia teoksia Suomen setelihistoriasta. Aiemmin hän on käsitellyt laajoja historiallisia kokonaisuuksia ja tässä kirjassa Heinonen pureutuu yksittäiseen tapahtumaan huomattavan yksityiskohtaisesti. Seteleiden vaihdon toteutustapa vuosien 1945 ja 1946 vaihteessa eli niiden leikkaaminen tuli suurena yllätyksenä lähes kaikille. Erityisesti vähävaraisille ja haja-asutusalueella asuville koko seteleiden vaihto tuli yllätyksenä merkittävin seurauksin. Monille jäi tunne, että he menettivät puolet seteleidensä arvosta. Pelko uudesta setelinleikkauksesta jäi elämään vuosikymmenten ajaksi ja aiheutti ajoittain laajalti paniikkireaktioita. Kirjan tekijällä Antti Heinosella on merkittävä kansainvälinen ura setelialalla. Nykyisin hän johtaa seteliteolli

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum