Suomen Pankki

Finlands Banks interimsprognos: ekonomin i vinterdvala

Dela

Finland drabbades hösten 2022 av en recession på grund av den energikris som Rysslands anfallskrig orsakade. Enligt Finlands Banks interimsprognos, som ges ut i dag, är den ekonomiska tillväxten alltjämt mycket svag 2023. Konsekvenserna av den exceptionellt höga inflationen och de kraftigt stigande räntorna får genomslag i ekonomin med eftersläpning. Recessionen väntas dock bli kortvarig och mild. Turbulensen på den globala finansmarknaden ökar osäkerheten i ekonomin och kan leda till svagare ekonomisk tillväxt i Finland än väntat.

"Finlands ekonomi har tills vidare hållit ut trots svårigheterna, men vi har ännu inte sett alla effekter av den snabba inflationen och ränteuppgången. Dessutom har riskerna i den globala ekonomin åter ökat under den allra senaste tiden, säger Finlands Banks prognoschef Meri Obstbaum.

Under 2022 växte Finlands ekonomi med 2,1 % tack vare den starka utvecklingen under början av året, men kriget och energikrisen fick konjunkturen att vända nedåt. Enligt prognosen krymper ekonomin 0,2 % under 2023. Eftersom prognosen räknar med att räntorna ligger kvar på en högre nivå än tidigare och en snabb återhämtning av exportefterfrågan inte är att vänta i Finland, blir den ekonomiska tillväxten bräcklig under åren framöver. Ekonomin förutspås växa med 0,9 % under 2024 och 1,5 % under 2025.

Inflationen väntas 2024 sjunka tillbaka under 2 %

Konsumentprisökningen var exceptionellt snabb under 2022. Mot slutet av året sjönk energipriserna snabbt och uppåttrycket på konsumentpriserna lättar under innevarande år. Inflationen beräknas 2023 vara 4,6 %. Prisökningen på tjänster och konsumtionsvaror saktar också successivt in och inflationen sjunker tillbaka under 2 % nästa år.

Sysselsättningen stärktes betydligt 2022. Konjunkturavmattningen innebär ett slut på den gynnsamma utvecklingen på arbetsmarknaden. Stagnationen i den ekonomiska tillväxten blir dock så kortvarig att sysselsättningen är fortsatt god också under åren framöver.

De största riskerna i prognosen är förenade med de finansiella förhållandena, energimarknaden och en utdragen period av hög inflation och kan, om de realiseras, leda till en svagare ekonomisk utveckling än förutsett.

Finlands Banks interimsprognos, mars 2023 (på finska)

Ytterligare information:

Prognoschef Meri Obstbaum

fornamn.efternamn@bof.fi

+358 9 183 23 63

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Bank of Finland rules for counterparties and customers – Rules update 2o March 202320.3.2023 11:00:00 EET | News

On 24 February 2022 the Governing Council of the European Central Bank adopted Guideline on a new-generation Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system (TARGET) and repealing Guideline 2013/47/EU (ECB/2012/27) (ECB/2022/8) and has amended these guidelines on 9 November 2022. The Bank of Finland has made corresponding additions and changes. The new rules for the new-generation TARGET can be found in the collection of rules governing the TARGET- Suomen Pankki system, see Bank of Finland rules for counterparties and customers. These rules will come into force on 2o March 2023.

Finlands Banks regler för motparter och kunder – regeluppdatering 20.3.202320.3.2023 11:00:00 EET | Uutinen

ECB-rådet godkände den 24 februari 2022 den uppdaterade riktlinjen om en ny version av det transeuropeiska automatiserade systemet för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target) och om upphävande av riktlinje 2013/47/EU (ECB/2012/27) (ECB/2022/8) och ändrat riktlinjen den 9 november 2022. Finlands Bank har gjort motsvarande tillägg och ändringar. De nya reglerna för TARGET-Suomen Pankki-systemet, se Finlands Banks regler för motparter och kunder. Dessa regler träder i kraft den 20 mars 2023.

Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille – sääntöpäivitys 20.3.202320.3.2023 11:00:00 EET | Uutinen

EKP:n neuvosto on 24.2.2022 hyväksynyt päivitetyt suuntaviivat uuden sukupolven Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET) ja suuntaviivojen 2013/47/EU (EKP/2012/27) kumoamisesta (EKP/2022/8) sekä päivittänyt näitä suuntaviivoja 9.11.2022. Suomen Pankki on tehnyt vastaavat muutokset. Uudistetut TARGET- Suomen Pankki -osajärjestelmää koskevat säännöt korvaavat TARGET2- Suomen Pankki järjestelmän vanhat säännöt ks. Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille. Uudet säännöt astuvat voimaan 20.3.2023.

Bank of Finland’s interim forecast: Finnish economy in hibernation17.3.2023 11:00:00 EET | Press release

The Finnish economy slipped into recession last autumn as a result of the energy crisis brought on by Russia’s war in Ukraine. The economy’s performance will continue to be very weak in 2023, according to the Bank of Finland’s interim forecast published today. It takes time for the full effects of uncommonly high inflation and the substantial rise in interest rates to be felt in the economy. The recession is expected to be short-lived and shallow, however. Turbulence in international financial markets is adding to economic uncertainty and could lead to weaker than expected growth in the Finnish economy. “Finland’s economy has held up so far, despite the difficulties, but the full effects of high inflation and elevated interest rates have not been seen yet. Risks in the global economy have also grown again in just the past few days,” says Bank of Finland Head of Forecasting Meri Obstbaum. The Finnish economy grew by 2.1% in 2022, thanks to a strong start to the year, but the war and the

Suomen Pankin väliennuste: talous talvihorroksessa17.3.2023 11:00:00 EET | Tiedote

Suomi ajautui syksyllä 2022 taantumaan Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman energiakriisin vuoksi. Suomen Pankin tänään julkaiseman väliennusteen mukaan talouskasvu jatkuu hyvin heikkona vuonna 2023. Poikkeuksellisen nopean inflaation ja voimakkaasti nousseiden korkojen vaikutukset välittyvät talouteen viipeellä. Taantuman odotetaan kuitenkin jäävän lyhyeksi ja lieväksi. Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden turbulenssi lisää taloudellista epävarmuutta ja voi johtaa ennustettua heikompaan talouskasvuun Suomessa. "Suomen talous on toistaiseksi pitänyt pintansa vaikeuksista huolimatta, mutta kaikkia nopean inflaation ja korkojen nousun vaikutuksia ei ole vielä nähty. Lisäksi kansainvälisen talouden riskit ovat aivan viime aikoina jälleen kasvaneet", sanoo Suomen Pankin ennustepäällikkö Meri Obstbaum. Vuonna 2022 Suomen talous kasvoi 2,1 % vahvan alkuvuoden ansiosta, mutta sota ja energiakriisi käänsivät suhdanteen suunnan. Talous supistuu ennusteen mukaan 0,2 % vuonna 2023. Koska korkojen ol

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum