Digi- ja väestötietovirasto

Finlands och Estlands befolkningsregister utbyter information med hjälp av Suomi.fi-informationsleden

Dela

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Finland och Estlands inrikesministerium inleder ett automatiskt informationsutbyte mellan ländernas befolkningsregister från och med 21.9.2020. Dataöverföringen genomförs med hjälp av Suomi.fi-informationsleden och Estlands motsvarande X-tee-lösning.

Det automatiska informationsutbytet grundar sig på samarbetsavtalet mellan Finlands och Estlands befolkningsregistermyndigheter från 2005 om uppdateringen av uppgifterna om medborgare bosatta i ett annat land. Hittills har uppgifter begärts och lämnats i genomsnitt en gång per år. Tack vare den nya tekniska lösningen kan uppgifter hämtas från det andra landets befolkningsregister alltid vid behov.

Användningen av Suomi.fi-informationsledens gränssnitt inleds av Estlands inrikesministerium, som nu kan söka aktuella uppgifter om estniska medborgare bosatta i Finland ur Finlands befolkningsdatasystem. Finland har på motsvarande sätt samma möjlighet.

De utbytbara uppgifterna omfattar uppgifter om dödsfall, namn- och adressändringar för medborgare bosatta i ett annat land samt om barn som fötts under vårdnad.

"Estland och Finland har sedan 2005 regelbundet utbytt uppgifter om sina medborgares bostadsort. Den nya automatiska dataöverföringen avlägsnar manuella arbetsskeden i behandlingen av uppgifterna, sparar tid och möjliggör bättre riktighet och aktualitet än tidigare ", konstaterar Estlands befolkningsminister Riina Solman.

Enel Pungas, chef för befolkningsdataenheten vid Estlands inrikesministerium, betonar att det bor nästan 53 000 estniska medborgare i Finland. "Tack vare den nya tekniska lösningen kan deras uppgifter hållas uppdaterade och de behöver inte själva meddela om ändringar i sina uppgifter i Finland", säger Pungas.

Dataöverföringen grundar sig på teknologi som upprätthålls tillsammans

Uppgifterna överförs från det ena befolkningsregistret till det andra via Suomi.fi-informationsleden och Estlands X-tee-led. Båda lösningarna grundar sig på teknologi som ursprungligen utvecklades i Estland och som länderna idag utvecklar och upprätthåller tillsammans.

Lederna erbjuder ett standardiserat, tillförlitligt och datasäkert sätt att överföra uppgifter mellan olika organisationer, och i detta fall även mellan två länder.

"Suomi.fi-informationsleden gör det möjligt att utnyttja myndighetsuppgifter bättre än tidigare även i tjänster som går över statsgränserna, vilket är en framtida utvecklingsriktning", konstaterar Timo Salovaara, avdelningschef och överdirektör vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. "De nordiska och baltiska länderna är föregångare inom digitaliseringen av förvaltningen och samarbetet i anslutning till den. Genom att fortsätta och fördjupa detta samarbete kan vi erbjuda människor som rör sig mellan våra länder allt mer fungerande elektroniska offentliga tjänster som lämpar sig för olika livssituationer.”

Informationsutbytet utvidgas eventuellt i framtiden

Det automatiska utbytet av befolkningsregisteruppgifter som nu inleds är redan den andra lösningen som stöder sig på informationsleden för överföring av myndighetsuppgifter mellan Finland och Estland. Tidigare i år inleddes en automatisk dataöverföring mellan ländernas handelsregister.

Finland och Estland har diskuterat möjligheten att utvidga det automatiska informationsutbytet som grundar sig på informationsleden i framtiden. I fortsättningen kan detta öppna nya möjligheter till exempel för utvecklingen av digitala myndighetstjänster i anslutning till rörlighet och invandring, vilket bland annat EU-förordningen om den digitala informationsleden (Single Digital Gateway, SDG) ålägger medlemsstaterna att göra.

Estlands inrikesministerium och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Finland är centralmyndigheter för befolkningsregisterföringen i sina länder.

Tilläggsuppgifter:
Estlands inrikesministerium publicerar ett meddelande i ärendet samtidigt med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Länkar:
Mer information om suomi.fi-informationsleden

Nyckelord

Kontakter

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Den nationella veckan för digital säkerhet hämtar den digitala säkerheten till skärmarna på arbetsplatserna runt om i Finland 26.-30.10.202021.10.2020 16:38:01 EESTTiedote

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) ordnar den nationella veckan för digital säkerhet 26.-30.10.2020 tillsammans med centrala aktörer inom digital säkerhet. Veckan utmanar alla organisationer i Finland att använda en arbetstimme till att lära sig om och utveckla den digitala säkerheten. Den virtuella temaveckan, som ordnas för första gången, fokuserar på små digitala val i vardagen, med hjälp av vilka vi kan göra Finland till världens digitalt säkraste land.

Kansallinen Digiturvaviikko tuo digitaalisen turvallisuuden työpaikkojen näytöille ympäri Suomen 26.-30.10.202019.10.2020 13:15:00 EESTTiedote

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) järjestää kansallisen Digiturvaviikon 26.-30.10.2020 yhdessä digitaalisen turvallisuuden keskeisten toimijoiden kanssa. Digiturvaviikko haastaa kaikki Suomen organisaatiot käyttämään yhden työtunnin digiturvan oppimiseen ja kehittämiseen. Ensimmäistä kertaa järjestettävä virtuaalinen teemaviikko keskittyy arjen pieniin digitaalisiin valintoihin, joiden avulla voimme tehdä Suomesta maailman digiturvallisimman maan.

Tänään julkaistava Digiturvallinen elämä -mobiilipeli elävöittää digiturvan kouluttamista14.10.2020 15:30:00 EESTTiedote

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) julkaisee tänään Digiturvallinen elämä -pelin, jonka avulla digiturvataitoja voi oppia helpolla ja hauskalla tavalla. Uusi mobiilipeli täydentää ja elävöittää Digiturvallinen elämä -koulutuskokonaisuutta, johon sisältyy pelin lisäksi kolme aikaisemmin julkaistua verkkokoulutusta organisaatioiden henkilöstölle ja johdolle sekä digitaalisen turvallisuuden asiantuntijoille.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum