Suomen metsäkeskus

Finlands skogscentral & Metsäteho: Transporter inom bioekonomi effektiviseras med hjälp av vägdata

Jaa

Det underordnade vägnätet utgör basen för trafiken inom den finländska bioekonomin och den övriga trafiken på landsbygden. Mer omfattande och aktuell information om vägarna och vägförhållandena skulle effektivisera virkestransporterna, jämna ut volymerna under olika årstider, höja trafiksäkerheten och förbättra miljöhänsynen.

Mer aktuell information behövs särskilt om egenskaperna hos enskilda vägar, kommunernas gatunät och det underordnade vägnätet. Information behövs också om menföres- och viktbegränsningar, vändplatser på skogsvägar, lastningsplatser för virke, plogningssituationen och väglagens kontaktpersoner.

Digitaliseringen ger nya möjligheter till bättre data om vägar och vägförhållanden

Flera aktörer tillhandahåller information om enskilda vägar, men informationen är spridd eller bristfällig, eller så kan det hända att den inte kan sammanställas eller inte finns i elektronisk form. Redan genom att kombinera befintligt material skulle man kunna få fram nyttig information för olika aktörer. Exempelvis utgör de olika länkarna i anskaffningskedjan (skogsvård, virkeshandel, delägare i enskilda vägar, avverkning, transport, myndigheter) och andra som rör sig på underordnade vägar och skogsvägar (posten, skoltaxi, jägare och bärplockare) en betydande potential för crowdsourcing, dvs. att flera människor hjälps åt att samla in data via nätet. Givare och mobiltelefoner som samlar in data automatiskt och vägnät under utveckling gör det möjligt att förmedla allt mångsidigare datamaterial.

Utvecklingsarbetet är på gång

Finlands skogscentral och Metsäteho Oy har i samarbete med intressentgrupper startat ett utvecklingsarbete för att ta fram ett nya generationens vägdatasystem. Projektet, som finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet, har pågått sedan början av 2017.

Onsdagen den 4 oktober samlas branschaktörerna till ett vägdataforum i Helsingfors. Syftet med forumet är att stöda utvecklingsarbetet och höra intressentgruppernas synpunkter på innehållet i det nya systemet.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Seppo Niskanen
chef för näringstjänster, Finlands skogscentral
tfn 0500 498 397
seppo.niskanen(at)skogscentralen.fi
Pirjo Venäläinen
specialforskare, Metsäteho Oy
tfn 040 8214 942
pirjo.venalainen(at)metsateho.fi

Tietoja julkaisijasta

Skogscentralen har till uppgift att främja skogsbruket och branschnäringarna och ge skogsägarna råd i frågor som gäller skötseln och utnyttjandet av skogarna och skogsnaturen. Skogscentralen samlar in och distribuerar information om skogarna i Finland samt övervakar efterföljandet av skogslagstiftningen. Jord- och skogsbruksministeriet styr och utövar tillsyn över verksamheten.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen metsäkeskus