Finnboat

Finländska båtbranschen i rekordtakt

Dela

För den finländska båtbranschen var år 2021 ett starkt tillväxtår: företagens omsättning steg med 40 procent och båtexporten steg till alla tiders exportrekord. Båtbranschen sysselsätter i Finland cirka 3500 personer och Finnboats medlemsföretags omsättning är nästan en miljard euro.

Exportframgångarna för tillverkarna av lyxjakter i Österbotten fortsätter och från Jakobstadstrakten levererades år 2021 ett rekordantal jakter utomlands. Värdet på båtarna steg till närmare 200 miljoner euro. En av dessa båtar var den nästan 46 meter långa Baltic 146 ”Path”. Photo:  Eva-Stina Kjellman.
Exportframgångarna för tillverkarna av lyxjakter i Österbotten fortsätter och från Jakobstadstrakten levererades år 2021 ett rekordantal jakter utomlands. Värdet på båtarna steg till närmare 200 miljoner euro. En av dessa båtar var den nästan 46 meter långa Baltic 146 ”Path”. Photo: Eva-Stina Kjellman.

”Tillväxten i handeln av små under 5,5 m utombordsmotorbåtar i Finland redan det andra året i rad var tvåsiffrig, vilket förtäljer om båt- och stuglivets betydelse för finländarna under coronatiderna”, berättar Jarkko Pajusalo, verkställande direktör för Båtbranschens Centralförbund Finnboat. 

Den internationella handeln drog riktigt bra och efterfrågan på båtar översteg utbudet globalt. Förtullningsvärdet på hela årets båtexport steg med 55 %. Enligt tullstatistiken exporterades båtar från Finland år 2021 till ett värde av nästan 400 miljoner euro. Det exporterades totalt nästan 13 000 båtar till 47 länder. Företagens aviserade exportfakturering för hela året uppgick till 518 miljoner euro, varav båtexportens andel var 442 miljoner euro. Av i Finland tillverkade båtar exporterades 76 %.

De viktigaste exportmarknaderna utgörs fortfarande av våra västliga grannar Sverige och Norge, även om Brittiska Jungfruöarna steg till andra plats tack vare lyxjakterna. Exporten till Sverige steg t.o.m. med 26 % och det exporterade till den marknaden drygt 6000 båtar. Också exporten till Norge befann sig i en exceptionell stark tillväxt på 21 %.

Handeln med Ryssland är inte som helhet betydande för Finlands båtbransch, men har vuxit de senaste åren då förtroendet för marknaden ännu sakteligen återställdes. Av den 16 miljoner stora exporten till Ryssland utgjordes nästan en tredjedel av vidare-export av vattenjetar, men det exporterades till marknaden även motorbåtar för 5 miljoner euro och därtill motorer och båtbranschens tillbehör.

Rysslands anfall mot Ukraina 24.2.2022 har långt gående inverkningar. Landriskens realisering har raserat förtroendet och de som följs av kriget utfärdade restriktionerna driver handeln i en situation, från vilken återhämtningen kan ta tiotals år.

Rekordexport av lyxjakter

Exportframgångarna för tillverkarna av lyxjakter i Österbotten fortsätter och från Jakobstadstrakten levererades år 2021 ett rekordantal jakter utomlands. Värdet på båtarna steg till närmare 200 miljoner euro. Den största exportmarknaden 2021 var Brittiska Jungfruöarna med tre segelbåtar till ett totalvärde på 86 miljoner euro. På andra plats kommer Italien med fyra segelbåtar till ett värde på 27 miljoner euro. Malta låg tredje plats i segelbåtarnas exportmarknader med leveransen av en båt värd 22 miljoner euro.

Båtregistreringarna i hemlandet steg med drygt 8 %

Den inhemska båthandeln var andra året i rad stadd i en exceptionell stark tillväxt. Det registrerades förra året nya vattenfarkoster redan över 5000 stycken och de största tillväxtsiffrorna såg vi bland små motorbåtar. Under 5,5 m motorbåtar registrerades för första gången 2023 stycken, vilket är 14 % mera än i fjol. Jämfört med år 2018 är tillväxten hela 43 % och bland motorbåtar som helhet också 36 %. Även om trenden under en längre tid har varit båtars ökade medelstorlek, har tillväxten inom motorbåtars första registrering åren 2018-2021 funnits inom båtar under 9 m. 98 % av motorbåtar som registrerades första gången år 2021 var till sin storlek 9 m och mindre.

Tillväxten av försäljning av vattenjetar bröts senaste år och första registreringarna stannade på 2020 års nivå. Luftfyllda/RIB-båtars första registrering växte med 36 stycken och tillväxten var hela 52,9 % jämfört med förra året. I båtregistret som upprätthålls av Transport- och kommunikationsverket Traficom skall båtar över 5,5 meter eller båtar utrustade med en motor över 20 hk registreras. Den partileveransstatistik som Finnboats medlemmar rapporterade täcker även andra än registreringsskyldiga båtar och enligt partileveransstatistiken steg leveranserna av motor- och småbåtar på högst 5,5 meter med 45 % under år 2021.

23 stycken nya segelbåtar registrerades för första gången i Finland, d.v.s. endast en mera än i fjol. Som jämförelse registrerades i Finland för första gången 57 stycken motorbåtar i storleksklassen över 10 m. Försäljningen av nya segelbåtar verkar ha stabiliserat sig på denna cirka tjugo båtars nivå, medan förmedlingen av andrahandsbåtar samtidigt har blivit en allt mer internationell handel, vilket har möjliggjort för allt flera människor införskaffningen av en lite använd segelbåt från utlandet.

Handeln med andrahandsbåtar fortsatte livlig. Enligt båtregistret som Traficom upprätthåller bokfördes ägarbyten av båtar i över 28 000 stycken och antalet hölls på förra årets nivå. Den exceptionellt starka inhemska efterfrågan har hållit handeln med andrahandsbåtar redan i två år på en drygt 30 % högre nivå än år 2019.

Registrering

Vattenfarkosters första registrering i Finland 2017–2021 (st, källa: Traficom):

 

2017

2018

2019

2020

2021

Motorbåtar:

2753

2715

2773

3361

3700

Segelbåtar:

12

15

26

22

23

Luftfyllda/RIB:

67

52

68

68

104

Vattenjetar:

692

1005

1086

1272

1276

Övriga:

53

57

45

46

64

Totalt:

3577

3844

3998

4769

5167

Ägarbyten

Vattenfarkosters ägarbyten i Finland 2017–2021 (st, källa: Traficom):

 

2017

2018

2019

2020

2021

Motorbåtar:

17184

18208

19058

24759

23930

Segelbåtar:

1143

1081

1141

1593

1573 

Luftfyllda/RIB:

42

50

65

112

109 

Vattenjetar:

838

1322

1604

2309

2723

Övriga:

49

79

70

87

102 

Totalt:

19256

20740

21938

28860

28437

Obs. i segelbåtssiffrorna finns motorseglarna inkluderade

Leveranserna av utombordsmotorer växte med drygt 20 %

Enligt utombordsmotorernas partileveransstatistiken som Finnboats medlemskår rapporterar levererades år 2021 det till Finland 12290 förbränningsutombordsmotorer och tillväxten jämfört med förra året var hela 22,8 %. Av de i Finland sålda utombordsmotorerna är nästa 80 % högst 60 hästkrafter, men den långtidstrenden är att leveransmängderna av små utombordsmotorer sjunker samtidigt som marknaderna för större utombordsmotorer breddas i och med nya båtmodeller. Senaste år var exceptionell och tillväxten berörde alla storleksklasser.

Det levererades även utombordsmotorer via Finland till exportmarknaderna, totalt 23 928 stycken vilket betyder en rekordartad tillväxt på 76,7 %.

Elutombordsmotorerna är populära speciellt som motorer för roddbåtar, men senaste år besvärades leveranserna av tillgången på komponenter. Det importerades 6228 elutombordsmotorer till Finland, vilket är 302 stycken mindre än i fjol. 1248 stycken eldrivna frontmotorer som spöfiskarna föredrar importerades till Finland, vilket är 882 stycken mindre än år 2020 då tillväxten jämfört med det förra året var hela 92 %.

Partileveranserna av inombords- och inumotorer till Finland växte med 3 %. I hemlandet levererades totalt 742 stycken. Motorerna partileveranser på export tilltog 21 % och på export levererades totalt 265 inombords- och inumotorer.

Importen av vattenfarkoster växte drygt 40 %

Till Finland importerades senaste år mest vattenfarkoster från Mexiko. Värdet av importen från Mexiko steg med nästan 70 % och av drygt 6000 stycken var i praktiken alla vattenjetar. Av dem förtullades största delen till EU-området via Finland och exporterades vidare till övriga Europa, medan lite drygt 1200 jetar stannade till försäljning i Finland.

Den övriga importen av ca 8000 stycken var i huvudsak motorbåtar och små vattenfarkoster. Största importlandet var Polen, där importen växte med 18 % (11,6 miljoner euro, 396 st).

Exportstatistik över de 10 största länderna år 2021:

 

M€

st

Tillväxt-%

Sverige

95,1

6244

25,6 %

Brittiska Jungfruöarna

85,7

-

Norge

58,2

3346

20,7 %

Italien

26,8

8

99,8 %

Malta

22,4

1

-

Ryssland

15,8

1238

44,4 %

Tyskland

13,8

525

-14,2 %

Storbritannien

12,4

123

-67,1 % 

Frankrike

11

130

84,2 %

Schweiz

7,6

94

67,6 %

hela exporten

397,5

12630

55,2 %

Importstatistik över de 5 största länderna 2021:

 

M€

st

Tillväxt-%

Mexiko

47,2

6087

68 %

Polen

11,6

396

18,1 %

Sverige

3,6

528

62,2 %

USA

2,3

352

-13,6 %

Storbritannien

2,1

499

-52,2 %

hela importen

78,2

14314

42,6 %

Företagens omsättning

Finnboats medlemsföretags omsättning 2021 i milj.euro (moms 0 %, enligt tillverkar- och importörpriser):

 

FINLAND

EXPORT  TOTALT  

Båtar

137

(+8 %)

442

(+62 %)

579

(+45 %)

Utrustning *

90

(+47 %)

45

(+133 %)

136

(+67 %)

Motorer

87

(+5 %)

26

(+22 %)

114

(+9 %)

Tjänster o.dyl.

57

(+35 %)

5

(+0 %)

61

(+30 %)

Totalt

371

(+18 %)

518

(+62 %)

889

(+40 %)

Hela branschen totalt 889 milj. € (+40 %)

* (inkl. bl.a. råmaterial och projektleveranser)

Båtbranschens konjunkturbarometer förutser att tillväxten och den goda sysselsättningssituationen fortsätter

Finnboat har som traditionellt gjort en förfrågan bland sina medlemmar om planerna angående omsättningen och personalen år 2022. Båtbranschens konjunkturbarometer för år 2022 förutser positiva utsikter: man uppskattar att omsättningen stiger i 49 procent av företagen och 41 procent tror att den hålls oförändrad.

Man förväntar sig att sysselsättningen hålls på en bra nivå. 70 % av företagen uppskattar att personalens storlek hålls oförändrad och 26 % uppskattar att personalen växer under år 2022. I endast 4 % av företagen uppskattar man att personalen minskar.

Personalen år 2022

  • 26 % av företagen uppskattade att personalen växer (31 % föregående år)
  • 4 % uppskattade att den minskar (2 %)
  • 70 % uppskattade att den hålls oförändrad (67 %)

Omsättningen år 2022

  • 49 % av företagen uppskattade att omsättningen stiger (49 % föregående år)
  • 10 % uppskattade att den sjunker (7 %)
  • 41 % uppskattade att den hålls oförändrad (44 %).

I 7 % av de 174 företag som svarat på barometern har man år 2021 tillgripit permitteringar av personalen (19 % föregående år).

Då man tolkar barometern är det skäl att observera, att förfrågan gjordes innan Ryssland anföll Ukraina. Kriget har omfattande inverkningar på världsekonomin och konsumenternas köpbeteende, så det har oundvikligt även inverkningar på båtbranschen.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Exportframgångarna för tillverkarna av lyxjakter i Österbotten fortsätter och från Jakobstadstrakten levererades år 2021 ett rekordantal jakter utomlands. Värdet på båtarna steg till närmare 200 miljoner euro. En av dessa båtar var den nästan 46 meter långa Baltic 146 ”Path”. Photo:  Eva-Stina Kjellman.
Exportframgångarna för tillverkarna av lyxjakter i Österbotten fortsätter och från Jakobstadstrakten levererades år 2021 ett rekordantal jakter utomlands. Värdet på båtarna steg till närmare 200 miljoner euro. En av dessa båtar var den nästan 46 meter långa Baltic 146 ”Path”. Photo: Eva-Stina Kjellman.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Finnboat
Finnboat
Käenkuja 8 A 47
00500 Helsinki

http://www.finnboat.fi/

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf är branschförbundet för landets båtindustri och -handel. Finnboats medlemskår står nästan till hundra procent för branschens inhemska omsättning och Finlands båtexport.

På dessa sidor redogör vi för förbundets verksamhet och våra medlemsföretags produkter. Från sidan www.suomiveneilee.fi hittar du snabbt aktuell information om medlemsföretagens nya och begagnade båtar och motorer samt om tillbehör och övriga tjänster. Länkarna till våra medlemsföretags egna hemsidor leder till källorna för noggrannare information.

Följ Finnboat

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finnboat

Suomen venealan kevätsesonki huipussaan20.5.2022 00:01:00 EEST | Tiedote

Suomen venealan vuoden 2022 myyntikausi käynnistyi totuttua aikaisemmin, mutta myyntikauden huippusesonki on kylmän kevään johdosta hieman myöhässä. Venealan yhteiset tapahtumat saatiin kuitenkin polkaistua liikkeelle. Esimerkiksi Helsingin Lauttasaaressa vietetään viikonloppuna kesäkauden avajaisia ja suomiveneilee.fi-koeajopäiviä. Myös elokuussa järjestettävä Suomen suurin uiva venenäyttely Uiva Flytande on jo lähes loppuunmyyty. Veneala työllistää Suomessa noin 3500 henkeä ja Finnboatin jäsenyritysten liikevaihto on lähes miljardi euroa.

Suomiveneilee.fi testing days open the boating summer in Lauttasaari, Helsinki14.4.2022 10:00:00 EEST | Press release

In May, everyone interested in boating will have the opportunity to try different boats at sea. More than 20 different boats, from small outboard motorboats to sailboats, will be available for try-outs during the Suomiveneilee.fi boat testing days. The tests are free of charge for the participants and the boats always have a skilled professional skipper. The exact list of boats to be tested will be published in May.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum