Finnvera Oyj

Finnvera-konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös 2017

Jaa

Viennin rahoitus kasvoi voimakkaasti – vientiyritysten tulevat toimitukset yli puolet vastuukannasta

Toimitusjohtaja Pauli Heikkilän kommentit:

”Tärkeillä vientitoimialoilla, erityisesti alus-, tietoliikenne- sekä energia- ja metsäteollisuudessa, näkymät ovat hyvät. Suuryritysten vientitakuiden ja erityistakausten 22,2 miljardin euron vastuukannasta noin 9,0 miljardia euroa on jo nostettuja takuita ja luottoja. Vastuukannasta yli puolet on tarjouksia tai sopimuksia, jotka liittyvät vientiyritysten tuleviin toimituksiin. Näin pitkälle tulevaisuuteen suuntautuvaa kysyntää Finnverassa ei ole aiemmin nähty.

Finnveran vientitakuutoiminta on ollut koko historiansa ajan itsekannattavaa ja toimintamme tulos positiivinen, minkä myötä vientitakuutoiminnalle on kertynyt yhteensä noin 1,4 miljardin euron puskurivarat mahdollisia tulevia tappioita vastaan. Vuoden 2017 tilikauden tulos, 107 miljoonaa euroa, oli tavoitteidemme mukaisesti voitollinen. Tulos vahvistaa mahdollisuuksiamme kattaa nykyiset ja tulevat vastuut. Kehitämme riskienhallintaamme jatkuvasti, ja panostamme voimakkaasti jälleenvakuuttamiseen ja muihin riskinsiirtomenetelmiin.

Myös kotimaassa taloudellinen toimeliaisuus ja investoinnit piristyivät, joskaan se ei suoraan näkynyt Finnveran pk- ja midcap-rahoituksen kasvuna. Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) korvaa tai täydentää osaltaan rahoitustarjontaamme, ja suomalaisyritykset ovat löytäneet ESIR-rahoituksen hyvin. Tämä on hyvä osoitus yritysten rahoitusmahdollisuuksien monipuolistumisesta.

Strategiamme mukaisesti kohdennamme voimakkaasti rahoitustamme yrityksen muutostilanteisiin eli alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä omistajanvaihdoksiin. Tällä hetkellä jo 80 prosenttia rahoituksestamme kohdistuu painopistealueillemme. Tärkeä onnistumisemme mittari on vaikuttavuus. Yhteinen nimittäjä vaikuttavuudessa on se, että yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät tavalla, joka ei olisi ollut mahdollista ilman Finnveraa.”

Finnvera-konserni, liiketoiminta ja tuloskehitys, vuosi 2017 (vs. 2016)

 • Myönnetyt lainat ja takaukset: 782 M€ (845 M€), muutos -7 %
 • Myönnetyt vientitakuut ja erityistakaukset: 7 693 M€1 (4 438), muutos 73 %
 • Myönnetyt vientiluotot: 6 555 M€1 (760), muutos 763 %
 • Vastuukanta, pk- ja midcap-yritysten lainat ja takaukset: 2 129 M€ (2 232), muutos -5 %
 • Vastuukanta, vientitakuut ja erityistakaukset, sis. pk- ja midcap-vientitakuut: 22 562 M€ (18 426), muutos 22 %
  • joista nostetut vastuut 9 136 M€ (9 659), muutos -5 %
 • Vastuukanta, vientiluotot: 4 758 M€2 (4 782), muutos -1 %
 • Korkokate sekä palkkiotuotot ja -kulut (netto): 174 M€ (194), muutos -11 %
 • Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot, sis. valtion luottotappiokorvaus: 19 M€ (66), muutos -72 %
 • Finnvera-konsernin tulos: 107 M€ (70), muutos 52 %
 • Oma pääoma 1 314 M€ (1 207), muutos 9 %
 • Taseen loppusumma: 10 337 M€ (9 498), muutos 9 %

1 Myönnetyn rahoituksen merkittävään kasvuun vaikuttivat yksittäiset isot tarjoukset alus- ja teletoimialoilla.
2 Suomen Vientiluotto Oy:n vientiluottojen luottoriskin kattaa emoyhtiö Finnvera Oyj:n vientitakuu.

Finnvera-konserni, vuosi 2017 (vs. 2016)

Kumulatiivinen itsekannattavuus on toteutunut tavoitteiden mukaisesti,
Finnveran toiminta on ollut itsekannattavaa yhtiön lähes 20 toimintavuoden ajan
Oman pääoman tuotto, ROE
1–12/2017
8,5 % (6,0 %)
Koko pääoman tuotto, ROA
1–12/2017
1,1 % (0,8 %)
Kotimaan toiminnan rahasto
31.12.2017
214 M€ (155)
Vientitakuu- ja erityistak.toiminnan
rahasto 688 M€ ja VTR3 673 M€ 31.12.2017
1 361 M€ (1 334)
Omavaraisuus
31.12.2017
12,7 % (12,7 %)
Vakavaraisuus, Tier 1,
kotimaan toiminta 31.12.2017
25,3 % (22,4 %)
Kulu-tuotto-suhde
1–12/2017
27,2% (27,0%)
Henkilöstömäärä
31.12.2017
375 hlöä (381 hlöä)

3) VTR= valtiontakuurahasto

Finnvera-konsernin H2/2017 tulos oli 50 miljoonaa euroa (77) ja konsernin koko vuoden tulos oli 107 miljoonaa euroa (70). Vuoden 2017 tulos parani edellisvuodesta 36 miljoonaa euroa eli 52 prosenttia. Tuloksen paranemiseen vaikuttivat edellistä tilikautta 53 miljoonaa euroa ja 56 prosenttia pienemmät emoyhtiö Finnvera Oyj:n saamisten arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot.

Finnvera-konserni
Tuloskehitys
H2/2017
Me
H1/2017
Me
Muutos
%
H2/2016
Me
2017
Me
2016
Me
Muutos
Me
Muutos
%
Korkokate 23 23 -2 % 24 46 50 -4 -8 %
Palkkiotuotot ja -kulut (netto) 61 66 -8 % 77 127 144 -17 -12 %
Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä -2 3 -177 % -10 1 -20 20 103 %
Hallintokulut -21 -22 -4 % -22 -43 -44 -1 -2 %
 - josta henkilösidonnaiset kulut -14 -15 -3 % -15 -29 -30 -1 -4 %
Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot (brutto) -22 -20 9 % -13 -41 -94 -53 -56 %
Luottotappiokorvaus valtiolta 12 11 6 % 13 23 28 -5 -19 %
Liikevoitto 49 60 -18 % 77 109 69 39 57 %
Tilikauden voitto 50 57 -13 % 77 107 70 36 52 %

Rahoituksen näkymät

Suomen talouden näkymät vuodelle 2018 ovat hyvät. Suomen Pankin ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 2,5 prosenttia. Rahoituksen kysynnän odotetaan pysyvän korkealla tasolla koko pk- ja midcap-yrityskentässä, ja rahoituksen saatavuuden arvioidaan säilyvän hyvänä myös kuluvana vuonna. Finnveran tavoitteena on edelleen siirtää pk- ja midcap-rahoituksen painopistettä kasvaviin, kansainvälistyviin ja muutoshakuisiin yrityksiin sekä omistajanvaihdoksiin ja aloittaviin yrityksiin. Kampanja omistajanvaihdosten vauhdittamiseksi jatkuu, ja omistajanvaihdoksiin ja yrityskauppoihin liittyvä rahoituskysyntä pysynee edelleen aiempien vuosien tapaan korkealla.

Tavoitteena on myös lisätä vientiä harjoittavien pk-yritysten määrää ja kohdistaa neuvontapalveluja pk-vientiyrityksille vientikauppojen riskeihin varautumiseen. Odotamme tämän lisäävän viennin rahoituksen kysyntää kuluvana vuonna.

Ostajalle tarjottavat rahoitusratkaisut ovat keskeisessä asemassa suuryritysten myymien pääomahyödykkeiden vientikaupoissa. Vientitakuiden ja -luottojen kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana vuonna 2018. Kokonaiskysyntään vaikuttaa edellisten vuosien tapaan yksittäisten suurten hankkeiden toteutuminen. Kysyntää odotetaan etenkin alus-, metsä- ja teletoimialoille. Alueellisesti vahvinta kysynnän oletetaan olevan Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa. Suomalaisyritysten mielenkiinto Venäjän-markkinoita kohtaan kääntyi kasvuun vuonna 2017, ja vuodelle 2018 odotetaan jälleen uutta kysyntää.

Strategian toteutuksen arvioidaan etenevän konsernissa suunnitelmien mukaisesti vuonna 2018 ja toiminnan olevan itsekannattavaa myös kuluvalla tilikaudella. Saamisten arvonalentumisten sekä takaus- ja takuutappioiden kehitykseen liittyy epävarmuutta, mistä johtuen toteutuvat tulokset saattavat poiketa arvioidusta merkittävästikin.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.–31.12.2017 (PDF)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017 (PDF)

Jakelu:
NASDAQ Helsinki Oy, London Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet, www.finnvera.fi
Tilinpäätös on saatavissa suomeksi osoitteessa www.finnvera.fi/tulosraportit

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Pauli Heikkilä, toimitusjohtaja, p. 029 460 2400
Ulla Hagman, talousjohtaja, p. 029 460 2458

Liitteet

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Finnvera Oyj
Finnvera Oyj
Porkkalankatu 1
00180 HELSINKI

029 460 11http://www.finnvera.fi

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finnvera Oyj

Bernin Unionin vientitakuulaitokset ja luottoriskivakuuttajat kattavat 14 prosenttia maailmankaupasta22.3.2018 09:01Tiedote

Poliittisten riskien ja vientikaupan luottoriskien vakuutusten käyttäminen on kasvava trendi, mikä on hyvä uutinen kaikille maailmankaupan osapuolille. Luotto- ja investointiriskien vakuuttajien kansainvälisen järjestön, Bernin Unionin, jäsenten suojaama osuus maailmankaupasta nousi 14 prosenttiin vuonna 2017. Vientitakuulaitoksena myös Finnvera kuuluu Bernin Unioniin. Unionin kevätkokous pidettiin Kenian Kilifissä maaliskuussa 2018.

Finnvera’s Annual General Meeting: New members appointed to Finnvera's Supervisory Board - No changes in the composition of the Board of Directors16.3.2018 17:14Tiedote

Finnvera Plc Stock Exchange Release 16 March 2018, at 17:15 On 16 March 2018, Finnvera's Annual General Meeting elected new members to the company's Supervisory Board. No changes were made to the composition of the Board of Directors. The new members of the Supervisory Board are Pia Kauma and Anne Louhelainen, Members of Parliament; and Timo Saranpää, Chairman. Antti Rantakangas, Member of Parliament will continue as Chairman and Krista Kiuru, Member of Parliament as Vice Chairman of the Supervisory Board. Pia Björkbacka, Adviser for International Affairs; Eeva-Johanna Eloranta, Member of Parliament; Lasse Hautala, Member of Parliament; Laura Huhtasaari, Member of Parliament; Timo Kalli, Member of Parliament; Leila Kurki, Senior Adviser; Veli-Matti Mattila, Chief Economist; Ville Niinistö, Member of Parliament; Carita Orlando, Managing Director; Olli Rantanen, Team Manager; Eero Suutari, Member of Parliament; and Tommi Toivola, Senior Adviser will continue as members of the Supervisory

Finnveran yhtiökokous: hallintoneuvostoon uusia jäseniä – hallitus jatkaa samalla kokoonpanolla16.3.2018 17:10Tiedote

Finnvera Oyj Pörssitiedote 16.3.2018 klo 17.15 Finnveran yhtiökokous valitsi 16.3.2018 uusia jäseniä yhtiön hallintoneuvostoon. Hallituskokoonpanoon ei tullut muutoksia. Hallintoneuvoston uusia jäseniä ovat kansanedustajat Pia Kauma ja Anne Louhelainen sekä puheenjohtaja Timo Saranpää. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Antti Rantakangas ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Krista Kiuru. Jäseninä jatkavat kansainvälisten asioiden asiantuntija Pia Björkbacka, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta, kansanedustaja Lasse Hautala, kansanedustaja Laura Huhtasaari, kansanedustaja Timo Kalli, työllisyyspoliittinen asiantuntija Leila Kurki, toimitusjohtaja Kari Luoto, pääekonomisti Veli-Matti Mattila, kansanedustaja Ville Niinistö, toimitusjohtaja Carita Orlando, tiimipäällikkö Olli Rantanen, kansanedustaja Eero Suutari ja johtava asiantuntija Tommi Toivola. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana jatkaa EKP:n Pankkivalvonnan neuvoston jäsen Pentti Hakkarainen. I varapuheenjohta

Ostajarahoituksen järjestäminen suomalaisen vientiyrityksen asiakkaalle usein edellytys kaupan syntymiselle15.3.2018 08:33Tiedote

Suomalaisten vientiyritysten näkymät ovat Suomelle tärkeillä vientitoimialoilla hyvät. Finnveran vientitakuiden ja erityistakausten vastuukannasta yli puolet on vientiyritysten tulevien vuosien toimituksiin liittyviä tarjouksia tai sopimuksia. Ne ulottuvat parhaimmillaan jopa vuoteen 2024 saakka. Vaikka viennin rahoituksen vastuukanta on kasvanut, se ei suoraan merkitse luottoriskien kasvua. Rahoituksen järjestäminen tärkeydestä kertoo se, että ostajarahoitus suomalaisen vientiyrityksen ulkomaiselle asiakkaalle voi olla edellytys sille, että suomalaisyritys voittaa kauppasopimuksen.

Finnvera laski liikkeeseen 15 vuoden pituisen 1 miljardin euron määräisen lainan8.3.2018 12:30Tiedote

PÖRSSITIEDOTE 8.3.2018 klo 12.30 Finnvera laski 7.3.2018 liikkeeseen runsaan 15 vuoden pituisen 1 miljardin euron joukkovelkakirjalainan. Merkintöjen yhteismäärä nousi yli 1,3 miljardiin euroon. Sijoittajia oli noin 50. Heinäkuussa 2033 erääntyvä joukkovelkakirjalaina on Finnveran tähän mennessä liikkeeseen laskemista joukkovelkakirjalainoista laina-ajaltaan pisin. Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat Crédit Agricole CIB, Danske, Deutsche Bank ja Nordea. Suurin osa sijoittajista tuli Saksasta ja Ranskasta. Finnvera käyttää varat sekä vientiluottojen rahoitukseen että pk-yritysrahoitukseen. Joukkovelkakirjalaina laskettiin liikkeeseen Finnveran EMTN-lainaohjelman (Euro Medium Term Note) puitteissa. Sen alla liikkeeseen lasketuilla lainoilla on valtion takaus. Finnveran EMTN-ohjelman luokitus vastaa Suomen valtion pitkäaikaiselle velalle annettua luokitusta. Moody’s:in luokitus Finnveralle on Aa1 ja Standard & Poor’s:in AA+.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme