Finnvera Oyj

Finnvera-konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös 2017

Jaa

Viennin rahoitus kasvoi voimakkaasti – vientiyritysten tulevat toimitukset yli puolet vastuukannasta

Toimitusjohtaja Pauli Heikkilän kommentit:

”Tärkeillä vientitoimialoilla, erityisesti alus-, tietoliikenne- sekä energia- ja metsäteollisuudessa, näkymät ovat hyvät. Suuryritysten vientitakuiden ja erityistakausten 22,2 miljardin euron vastuukannasta noin 9,0 miljardia euroa on jo nostettuja takuita ja luottoja. Vastuukannasta yli puolet on tarjouksia tai sopimuksia, jotka liittyvät vientiyritysten tuleviin toimituksiin. Näin pitkälle tulevaisuuteen suuntautuvaa kysyntää Finnverassa ei ole aiemmin nähty.

Finnveran vientitakuutoiminta on ollut koko historiansa ajan itsekannattavaa ja toimintamme tulos positiivinen, minkä myötä vientitakuutoiminnalle on kertynyt yhteensä noin 1,4 miljardin euron puskurivarat mahdollisia tulevia tappioita vastaan. Vuoden 2017 tilikauden tulos, 107 miljoonaa euroa, oli tavoitteidemme mukaisesti voitollinen. Tulos vahvistaa mahdollisuuksiamme kattaa nykyiset ja tulevat vastuut. Kehitämme riskienhallintaamme jatkuvasti, ja panostamme voimakkaasti jälleenvakuuttamiseen ja muihin riskinsiirtomenetelmiin.

Myös kotimaassa taloudellinen toimeliaisuus ja investoinnit piristyivät, joskaan se ei suoraan näkynyt Finnveran pk- ja midcap-rahoituksen kasvuna. Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) korvaa tai täydentää osaltaan rahoitustarjontaamme, ja suomalaisyritykset ovat löytäneet ESIR-rahoituksen hyvin. Tämä on hyvä osoitus yritysten rahoitusmahdollisuuksien monipuolistumisesta.

Strategiamme mukaisesti kohdennamme voimakkaasti rahoitustamme yrityksen muutostilanteisiin eli alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä omistajanvaihdoksiin. Tällä hetkellä jo 80 prosenttia rahoituksestamme kohdistuu painopistealueillemme. Tärkeä onnistumisemme mittari on vaikuttavuus. Yhteinen nimittäjä vaikuttavuudessa on se, että yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät tavalla, joka ei olisi ollut mahdollista ilman Finnveraa.”

Finnvera-konserni, liiketoiminta ja tuloskehitys, vuosi 2017 (vs. 2016)

 • Myönnetyt lainat ja takaukset: 782 M€ (845 M€), muutos -7 %
 • Myönnetyt vientitakuut ja erityistakaukset: 7 693 M€1 (4 438), muutos 73 %
 • Myönnetyt vientiluotot: 6 555 M€1 (760), muutos 763 %
 • Vastuukanta, pk- ja midcap-yritysten lainat ja takaukset: 2 129 M€ (2 232), muutos -5 %
 • Vastuukanta, vientitakuut ja erityistakaukset, sis. pk- ja midcap-vientitakuut: 22 562 M€ (18 426), muutos 22 %
  • joista nostetut vastuut 9 136 M€ (9 659), muutos -5 %
 • Vastuukanta, vientiluotot: 4 758 M€2 (4 782), muutos -1 %
 • Korkokate sekä palkkiotuotot ja -kulut (netto): 174 M€ (194), muutos -11 %
 • Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot, sis. valtion luottotappiokorvaus: 19 M€ (66), muutos -72 %
 • Finnvera-konsernin tulos: 107 M€ (70), muutos 52 %
 • Oma pääoma 1 314 M€ (1 207), muutos 9 %
 • Taseen loppusumma: 10 337 M€ (9 498), muutos 9 %

1 Myönnetyn rahoituksen merkittävään kasvuun vaikuttivat yksittäiset isot tarjoukset alus- ja teletoimialoilla.
2 Suomen Vientiluotto Oy:n vientiluottojen luottoriskin kattaa emoyhtiö Finnvera Oyj:n vientitakuu.

Finnvera-konserni, vuosi 2017 (vs. 2016)

Kumulatiivinen itsekannattavuus on toteutunut tavoitteiden mukaisesti,
Finnveran toiminta on ollut itsekannattavaa yhtiön lähes 20 toimintavuoden ajan
Oman pääoman tuotto, ROE
1–12/2017
8,5 % (6,0 %)
Koko pääoman tuotto, ROA
1–12/2017
1,1 % (0,8 %)
Kotimaan toiminnan rahasto
31.12.2017
214 M€ (155)
Vientitakuu- ja erityistak.toiminnan
rahasto 688 M€ ja VTR3 673 M€ 31.12.2017
1 361 M€ (1 334)
Omavaraisuus
31.12.2017
12,7 % (12,7 %)
Vakavaraisuus, Tier 1,
kotimaan toiminta 31.12.2017
25,3 % (22,4 %)
Kulu-tuotto-suhde
1–12/2017
27,2% (27,0%)
Henkilöstömäärä
31.12.2017
375 hlöä (381 hlöä)

3) VTR= valtiontakuurahasto

Finnvera-konsernin H2/2017 tulos oli 50 miljoonaa euroa (77) ja konsernin koko vuoden tulos oli 107 miljoonaa euroa (70). Vuoden 2017 tulos parani edellisvuodesta 36 miljoonaa euroa eli 52 prosenttia. Tuloksen paranemiseen vaikuttivat edellistä tilikautta 53 miljoonaa euroa ja 56 prosenttia pienemmät emoyhtiö Finnvera Oyj:n saamisten arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot.

Finnvera-konserni
Tuloskehitys
H2/2017
Me
H1/2017
Me
Muutos
%
H2/2016
Me
2017
Me
2016
Me
Muutos
Me
Muutos
%
Korkokate 23 23 -2 % 24 46 50 -4 -8 %
Palkkiotuotot ja -kulut (netto) 61 66 -8 % 77 127 144 -17 -12 %
Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä -2 3 -177 % -10 1 -20 20 103 %
Hallintokulut -21 -22 -4 % -22 -43 -44 -1 -2 %
 - josta henkilösidonnaiset kulut -14 -15 -3 % -15 -29 -30 -1 -4 %
Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot (brutto) -22 -20 9 % -13 -41 -94 -53 -56 %
Luottotappiokorvaus valtiolta 12 11 6 % 13 23 28 -5 -19 %
Liikevoitto 49 60 -18 % 77 109 69 39 57 %
Tilikauden voitto 50 57 -13 % 77 107 70 36 52 %

Rahoituksen näkymät

Suomen talouden näkymät vuodelle 2018 ovat hyvät. Suomen Pankin ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 2,5 prosenttia. Rahoituksen kysynnän odotetaan pysyvän korkealla tasolla koko pk- ja midcap-yrityskentässä, ja rahoituksen saatavuuden arvioidaan säilyvän hyvänä myös kuluvana vuonna. Finnveran tavoitteena on edelleen siirtää pk- ja midcap-rahoituksen painopistettä kasvaviin, kansainvälistyviin ja muutoshakuisiin yrityksiin sekä omistajanvaihdoksiin ja aloittaviin yrityksiin. Kampanja omistajanvaihdosten vauhdittamiseksi jatkuu, ja omistajanvaihdoksiin ja yrityskauppoihin liittyvä rahoituskysyntä pysynee edelleen aiempien vuosien tapaan korkealla.

Tavoitteena on myös lisätä vientiä harjoittavien pk-yritysten määrää ja kohdistaa neuvontapalveluja pk-vientiyrityksille vientikauppojen riskeihin varautumiseen. Odotamme tämän lisäävän viennin rahoituksen kysyntää kuluvana vuonna.

Ostajalle tarjottavat rahoitusratkaisut ovat keskeisessä asemassa suuryritysten myymien pääomahyödykkeiden vientikaupoissa. Vientitakuiden ja -luottojen kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana vuonna 2018. Kokonaiskysyntään vaikuttaa edellisten vuosien tapaan yksittäisten suurten hankkeiden toteutuminen. Kysyntää odotetaan etenkin alus-, metsä- ja teletoimialoille. Alueellisesti vahvinta kysynnän oletetaan olevan Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa. Suomalaisyritysten mielenkiinto Venäjän-markkinoita kohtaan kääntyi kasvuun vuonna 2017, ja vuodelle 2018 odotetaan jälleen uutta kysyntää.

Strategian toteutuksen arvioidaan etenevän konsernissa suunnitelmien mukaisesti vuonna 2018 ja toiminnan olevan itsekannattavaa myös kuluvalla tilikaudella. Saamisten arvonalentumisten sekä takaus- ja takuutappioiden kehitykseen liittyy epävarmuutta, mistä johtuen toteutuvat tulokset saattavat poiketa arvioidusta merkittävästikin.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.–31.12.2017 (PDF)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017 (PDF)

Jakelu:
NASDAQ Helsinki Oy, London Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet, www.finnvera.fi
Tilinpäätös on saatavissa suomeksi osoitteessa www.finnvera.fi/tulosraportit

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Pauli Heikkilä, toimitusjohtaja, p. 029 460 2400
Ulla Hagman, talousjohtaja, p. 029 460 2458

Liitteet

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Finnvera Oyj
Finnvera Oyj
Porkkalankatu 1
00180 HELSINKI

029 460 11http://www.finnvera.fi

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finnvera Oyj

Pohjois-Pohjanmaan vientiyritykset tähyävät uusille markkinoille, mutta pelko luottotappioista saattaa jarruttaa vientiä7.11.2018 09:03Tiedote

Pohjoispohjalaiset vientiyritykset pyrkivät rohkeasti uusille markkinoille: useampi kuin kaksi kolmesta maakunnan vientiyrityksistä (71 %) suunnittelee vientikaupan aloittamista uusiin maihin, kertoo Finnveran vt. aluejohtaja Kari Tuominen Finnveran ja Kauppakamarin Vientikaupan rahoitusbarometrin tuloksista. Vientikaupan rahoitusbarometrin tuloksiin perustuva Vientikaupan rahoituskiertue saapuu Ouluun 9.11.2018. Kiertueella halutaan vahvistaa pk-yritysten rahoitusosaamista.

Kymenlaakson pk-yrityksissä vahva usko viennin kasvuun ja innovaatioihin – vientikaupan riskit paremmin hallintaan8.10.2018 09:15Tiedote

Kymenlaaksolaisten pk-vientiyritysten usko kasvuun ja kansainvälistymiseen on edelleen varsin vahvaa. Maakunnan pk-vientiyrityksistä joka viides kertoo olevansa voimakkaasti kasvuhakuisia, ja lisäksi noin neljännes kertoo kasvavansa mahdollisuuksien mukaan. Tämä selviää Finnveran, Suomen Yrittäjien ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä syksyn Pk-yritysbarometrista.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme