Finnvera Oyj

Finnvera-konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös 2018

Jaa

Finnvera-konserni, pörssitiedote 26.2.2019

Tulos selvästi positiivinen – itsekannattavuus on toteutunut koko Finnveran 20-vuotisen toiminnan ajan

Toimitusjohtaja Pauli Heikkilän kommentit:

”Finnveran viennin rahoituksen kysyntä pysyi vuonna 2018 korkeana pääomatavaraviennin pitkien laina-aikojen johdosta. Suuryritysten vientikauppoihin myönnettyjen vientitakuiden, erityistakausten ja vientiluottojen määrät olivat edellisvuotta alemmat, mutta vuosi 2017 oli Finnveran historiassa ennätyksellinen. Pk- ja midcap-yritysten rahoituksen saatavuus ja Euroopan strategisten investointien rahaston ESIR:in lisääntynyt käyttö alensivat Finnveran pk- ja midcap-rahoituksen kysyntää. Myöntämämme rahoituksen painopiste oli strategiamme mukaisesti yhä vahvemmin aloittavissa, kasvavissa, kansainvälistyvissä ja muutoshakuisissa yrityksissä sekä omistajanvaihdoksissa.

Finnvera-konsernin tulos oli 98 miljoonaa euroa (107). Pk- ja midcap-liiketoiminnan tulos oli tappiollinen -4 miljoonaa euroa (30) pääosin valtion luottotappiokorvaustason alentamisen ja IFRS 9 -standardin käyttöönoton vuoksi. Viennin rahoituksen tulos oli selvästi positiivinen 103 miljoonaa euroa (71), mikä lisää puskurivaroja tulevaisuutta varten.

Vientiluottojen kysyntä on viime vuosina kasvanut. Samalla varainhankinnan tarpeemme on noussut, ja vuonna 2018 varoja hankittiin markkinoilta 2,4 miljardia euroa. Varainhankinnan ja -hallinnan tasapainottamiseksi Finnvera maksoi ennenaikaisesti valtiolle takaisin vuosien 2009–2012 väliaikaisen vientiluottojärjestelmän aikaisia luottoja 1,5 miljardin euron arvosta.

Finnveran kokonaisvastuut olivat vuoden 2018 lopussa 25,6 miljardia euroa, joista nostettuja takuita ja luottoja oli 12,2 miljardia euroa. Noin puolet vastuukannasta on vientiyritysten tuleviin toimituksiin liittyviä sitovia rahoitustarjouksia tai sopimuksia, joista Finnveralle ei vielä synny luottoriskiä. Tyypillisesti nämä ovat ostajarahoituksia risteilyaluksiin, joiden toimitusajat ovat pitkiä. Pitkällä aikavälillä nostettujen vastuiden määrä tulee pysymään selvästi kokonaisvastuiden alapuolella. Mahdollisten tappioiden varalle olemme kerryttäneet toimintamme tuloksesta tähän mennessä 1,8 miljardin euron puskurirahastot.

Finnveran toimintaa ohjaa itsekannattavuus, joka varmistetaan riskienhallinnalla, riskien huolellisella analysoinnilla ja muun muassa jälleenvakuutuksilla. Liiketoimintamme on tavoitteiden mukaisesti ollut kumulatiivisesti itsekannattavaa Finnveran perustamisesta lähtien, josta tulee tänä vuonna kuluneeksi 20 vuotta.”

Finnvera-konserni, liiketoiminta ja tuloskehitys

1–12/2018 (1–12/2017)

 • Myönnetyt lainat ja takaukset: 765 Me (782), muutos -2 %
 • Myönnetyt vientitakuut ja erityistakaukset: 3 145 Me (7 693), muutos -59 %
 • Myönnetyt vientiluotot: 2 197 Me (6 555), muutos -66 %
  • Rahoituksen volyymien vuosittaiseen vaihteluun vaikuttaa yksittäisten suurten vientikauppojen ajoittuminen.

31.12.2018 (31.12.2017)

 • Vastuukanta, pk- ja midcap-yritysten nostetut lainat ja takaukset: 1 974 Me (2 129), muutos -7 %
 • Vastuukanta, vientitakuut ja erityistakaukset, sis. pk- ja midcap-vientitakuut: 23 631 Me (22 562), muutos 5 %
  • josta nostetut vastuut 10 275 Me (9 137), muutos 12 %
 • Vastuukanta, vientiluotot: 5 981 Me (4 758), muutos 26 %
  • Suomen Vientiluotto Oy:n vientiluottojen luottoriskin kattaa emoyhtiö Finnvera Oyj:n vientitakuu.
Finnvera-konserni, vuosi 2018 (vs. 2017)

Tilikauden tulos
98 Me
(107), muutos -8 %

Taseen loppusumma
11,0 Mrd. e
(10,3), muutos 7 %

Vapaa oma pääoma ja
valtiontakuurahasto
1,8 Mrd. e
(1,7), muutos 4 %

Henkilöstö keskimäärin
360 hlöä
(383 hlöä), muutos -6 %

Omavaraisuus
12,3 %
(12,7 %)

Kulu-tuotto-suhde
29,3 %
(27,2 %)

Rahoituksen painopisteen muutos:
87 %
(80 %)
Pk- ja midcap-rahoituksesta
kohdistui aloittaviin,
kasvaviin, kansainvälistyviin ja
muutoshakuisiin yrityksiin sekä omistajanvaihdoksiin.

NPS-indeksiluku
(net promoter score)
70
(66)
Asiakkaat halukkaita
suosittelemaan Finnveraa

Finnvera-konsernin H2/2018 tulos oli 49 miljoonaa euroa. Tulos oli H1/2018 tuloksen tasolla (49). Koko vuoden 2018 tulos oli 98 miljoonaa euroa (107), joka oli 8 prosenttia edellisvuoden tulosta alempi. Tuloksen alenemiseen vaikuttivat merkittävimmin korkokatteen pieneneminen, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien erien tappiot ja edellisvuotta suuremmat toteutuneet luottotappiot sekä pk- ja midcap-rahoituksen odotettavissa olevat tappiot valtion aiempaa alemman luottotappiokorvaustason ja IFRS 9:n käyttöönoton vaikutuksesta.

Finnvera-konserni
Tuloskehitys
H2/2018
Me
H1/2018
Me
Muutos
%
H2/2017
Me
2018
Me
2017
Me
Muutos
%
Korkokate 19 23 -16 % 23 42 46 -10 %
Palkkiotuotot ja -kulut (netto) 70 65 7 % 61 135 127 6 %
Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä -9 0,1 - -2 -9 1  -
Hallintokulut  -23 -23  0 % -21 -46 -43 6 %
Toteutuneet ja odotettavissa olevat luottotappiot (brutto) -18 -28 -35 % -22 -45 -42 8 %
Luottotappiokorvaus valtiolta 11 13 -14 % 12  24 23 3 %
Liikevoitto 49 51 -4 % 49 100 109 -8 %
Tilikauden voitto 49 49 0 % 50 98 107 -8 %

Rahoituksen näkymät

Suomen talouden kasvun odotetaan hidastuvan vuonna 2019, ja Suomen Pankin ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,9 prosenttia.

Odotamme rahoituksen saatavuuden säilyvän pk- ja midcap-yrityskentässä hyvänä. Finnveran tavoitteena on pitää pk- ja midcap-rahoituksen painopiste vahvasti kasvavissa, kansainvälistyvissä ja muutoshakuisissa yrityksissä omistajanvaihdosten ja aloittavien yritysten ohella. Tavoitteena on lisätä strategian mukaisesti vientiä harjoittavien pk-yritysasiakkaiden määrää sekä vientikauppojen rahoituksen ja riskeihin varautumisen neuvontapalveluja pk-vientiyrityksille. Odotamme tämän lisäävän viennin rahoituksen kysyntää tänä vuonna. Yritysten omistajanvaihdosten vauhdittaminen jatkuu, ja odotamme niihin liittyvän rahoituksen kysynnän pysyvän aiempien vuosien tapaan korkealla.

Vuonna 2018 viennin rahoituksen kysyntä oli edellisvuoden tapaan erittäin korkealla tasolla, mikä ennakoi kuluvan vuoden rahoitusnäkymiä. Odotamme vientitakuiden ja -luottojen kysynnän jatkuvan vahvana vuonna 2019 ja keskittyvän alus-, tele- ja metsäsektoreille. Kokonaiskysyntään vaikuttaa edellisten vuosien tapaan yksittäisten suurten hankkeiden toteutuminen. Alueellisesti vahvinta kysynnän oletetaan olevan Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa ja enenevässä määrin myös muilla kehittyvillä markkinoilla. Ostajalle tarjottavien rahoitusratkaisujen rooli on keskeinen suuryritysten myymien pääomahyödykkeiden vientikaupoissa.

Strategiaa toteutetaan konsernissa suunnitelmien mukaisesti vuonna 2019, ja toiminnan odotetaan olevan itsekannattavaa myös kuluvalla tilikaudella. Toteutuneisiin ja odotettavissa oleviin luottotappioihin liittyy epävarmuutta, mikä saattaa vaikuttaa tuloskehitykseen merkittävästikin.

Lisätiedot:

Pauli Heikkilä, toimitusjohtaja, p. 029 460 2400

Ulla Hagman, talousjohtaja, p. 029 460 2458

Toimintakertomus ja tilinpäätös H2/2018 ja 1.1.–31.12.2018 (PDF)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018 (PDF)
Vuosikatsaus ja yritysvastuu 2018 (PDF)

Jakelu:
NASDAQ Helsinki Oy, London Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet, www.finnvera.fi

Tilinpäätös ovat saatavissa suomeksi ja englanniksi osoitteessa www.finnvera.fi/tulosraportit

Avainsanat

Liitteet

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Finnvera Oyj
Finnvera Oyj
Porkkalankatu 1
00180 HELSINKI

029 460 11http://www.finnvera.fi

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finnvera Oyj

Finnvera: Kasvuhakuisten ja kansainvälistyvien yritysten rahoitukseen uusia ratkaisuja12.3.2019 13:06:16 EETTiedote

Talouden suhdanteen tasaantumisesta huolimatta suomalaisilla pk- ja midcap-yrityksillä on hyvät mahdollisuudet kasvaa. Suomalaiset yritykset ovat taloudellisesti erinomaisessa kunnossa, mikä antaa hyvät edellytykset uudistua, investoida, kasvaa ja kansainvälistyä. Finnvera hakee uusia ratkaisuja, joilla etenkin pienten kasvuhakuisten yritysten rahoitusta voitaisiin helpottaa. Olemme valmiit lisäämään omaa rooliamme ja rahoitusosuuttamme painopistealueilla, joilla havaitsemme rahoituskapeikkoja, sanoo pk- ja midcap-rahoituksesta vastaava liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä.

Vientitakuiden kysyntä herännyt Kiinan-kaupassa6.3.2019 09:00:08 EETTiedote

Kiina on vahvasti maailmanpolitiikan ja -talouden keskiössä ja Suomellekin tärkeä vientimaa, mutta vientitakuiden kysynnässä tämä ei ole tähän saakka juuri näkynyt. Nyt vientitakuiden kysyntä Kiinan markkinoilla on kääntynyt kasvuun. Finnveran arvion mukaan taustasyyt vientitakuukysynnän kasvuun liittyvät etenkin Kiinan sisäisen rahoitusmarkkinan muutoksiin. Taustatekijöiden ymmärtäminen voi parantaa suomalaisten vientiyritysten mahdollisuuksia menestyä Kiinan-markkinoilla.

Vaikuttavuustutkimus: Monet vientikaupat jäisivät syntymättä ilman vientitakuita ja ostajarahoitusta4.2.2019 12:45:00 EETTiedote

Finnveran vientitakuut ja rahoitus ratkaisevat monien vientikauppojen kääntymisen suomalaisyrityksen voitoksi. Tämä selviää suurimmille suomalaisille vientiyrityksille ja joukolle pk-vientiyrityksiä tehdystä tutkimuksesta. Tutkimukseen osallistuivat suuryrityksistä Andritz, Outotec, Valmet, Wärtsilä, Meyer Turku ja Nokia. Yritysten mukaan ulkomainen ostaja vaatii yhä useammin, että viejä tarjoaa kilpailukykyisen tuotteen lisäksi ostajarahoitustarjouksen julkiselta vienninrahoittajalta, kuten kilpailijamaiden vientiyritykset. Rahoitustarjous on jopa edellytys pääsylle tarjouskilpailuun. Tietyillä aloilla yksittäisiä kauppoja ei syntyisi tai koko liiketoimintaa olisi ilman Finnveran mukanaoloa.

Ennakkotietoja Finnvera-konsernin vuodesta 2018: Viennin rahoituksen kysyntä korkealla tasolla – Pk- ja midcap-rahoituksessa investointien osuus nousi31.1.2019 08:16:28 EETTiedote

Finnveran suuryritysten vientikauppoihin myöntämä rahoitus oli vuonna 2018 ennätyksellistä vuotta 2017 alemmalla tasolla, mutta uusien vientitakuiden, erityistakausten ja vientiluottojen kysyntä pysyi edellisvuoden tapaan erittäin korkealla. Pk- ja midcap-yritysten rahoitus oli lähes edellisvuoden tasolla. Investointien osuus pk- ja midcap-rahoituksen kokonaishankkeista nousi käyttöpääomarahoituksen pienentyessä. Pk- ja midcap-yritysten vientiin liittyvien takausten ja takuiden osuus oli lähes 20 prosenttia myönnetystä rahoituksesta. Omistajanvaihdosten rahoitus kasvoi euromääräisesti kuusi prosenttia.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme