Priceff Oy

FINSKA TILLVÄXTBOLAGET PRICEFF SOM ERBJUDER DYNAMISK PRISSÄTTNING FÖRSTÄRKER SIN STYRELSE OCH SATSAR PÅ INTERNATIONELL TILLVÄXT

Dela

Det finska tillväxtbolaget Priceff AB som erbjuder dynamisk prissättning siktar på internationell tillväxt 2021, efter att ha lyckats kommersialisera tjänsten i Finland tillsammans med bl.a. ett antal börsbolag. Priceff hjälper säljare att prissätta tjänster och produkter enligt verklig efterfrågan, för att öka på omsättningen och minska på svinnet. Tjänsten erbjuds som SaaS och är baserad på en patenterad algoritm, som utnyttjar en omfattande och unik databas.

Priceff har utnämnt Lassi Kurkijärvi till styrelseordförande för att accelerera tillväxten och internationaliseringen. Lassi har omfattande erfarenhet av att bygga digital affärsverksamhet (VD vid Proof Advisory; tidigare SVP vid Solita). “Marknaden för SaaS lösningar växer snabbt på grund av de låga implementeringskostnaderna och medförd kostnadstransparens. Priceff’s kunder kan direkt jämföra mervärdet med kostnaderna”, konstaterar Lassi.

Styrelsen kompletteras också med Joris Van Heukelom (Partner vid MakerStreet; tidigare VD vid Sanoma Digital) från Nederländerna. Joris har omfattande erfarenhet från B2B startups, bl.a. som chef för världens största pre-seed accelerator Founder Institute i Nederländerna, och kommer att hjälpa accelerera Priceff’s internationella expansion.

"Framgången i Finland visar att Priceff har potential för internationell framgång. Eftersom produkten möter marknadens behov, är internationell expansion vägen till tillväxt. Jag vill erbjuda min erfarenhet och kunskap från olika marknader för att vi skall nå våra målsättningar. Jag är entusiastisk att ansluta mig till Priceff’s styrelse,” konstaterar Joris Van Heukelom.

Priceff’s VD Tiina Laisi-Puheloinen och operativa direktör Heikki Välivehmas ansluter sig också till styrelsen för att tillbringa deras erfarenheter från verksamheten i Finland.

Priceff kommer samtidigt att rekrytera en ny VD med fokus på internationell tillväxt.

Kontakter

Tilläggsinformation:

Styrelseordförande Lassi Kurkijärvi, +358 44 758 2379
VD Tiina Laisi-Puheloinen, +358 40 750 7417

Länkar

Om