Institutet för hälsa och välfärd THL

Flera exponeringssituationer i skolor och daghem – tills vidare liten smittspridning konstaterad

Dela

Från och med skolstarten har THL fått kännedom om över 40 situationer där en person som smittats av coronaviruset har utsatt flera personer för smitta inom småbarnspedagogiken, i skolor och på läroanstalter på andra stadiet. Sammanlagt över 1 700 personer har placerats i karantän på grund av exponering. Tills vidare har man konstaterat liten smittspridning bland de exponerade.

"De första uppföljningsuppgifterna från skolorna tyder på att man lyckas identifiera smittade och exponerade elever mycket väl. Liksom under våren 2020 har smittspridningen hittills varit låg", berättar sakkunnigläkare Emmi Sarvikivi vid THL.

THL intensifierar uppföljningen av infektioner bland barn och unga genom att samla in uppgifter om exponering och smittspridning.

Även personer med lindriga symtom ska testas

THL:s anvisning om att testa barn för coronavirus har ställvis tolkats vagt.

Lindriga symtom i luftvägarna hos barn under skolåldern kan följas med hemma under några dagar före man söker sig till test.

Däremot ska större barn, unga och vuxna söka sig till test genast när de får ens lindriga symtom som tyder på coronaviruset. Personer med symtom ska inte heller röra sig utanför hemmet.

"Det är särskilt viktigt att barn med ens lindriga symtom testas utan dröjsmål om barnet eller någon av familjemedlemmarna har exponerats för ett bekräftat coronavirusfall eller rest utomlands under de två föregående veckorna", betonar Sarvikivi.

"Om personer med lindriga symtom inte följer anvisningen om testning och om att undvika kontakter, fördröjs diagnosen och sannolikheten för smittspridning samt antalet exponerade ökar. Detta gör det svårare att bekämpa epidemin.”

Länkar:

Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets rekommendation till anordnare av utbildning och småbarnspedagogik under coronavirusepidemin

OBS! De anvisningar som tidigare ingick i rekommendationen om bl.a. coronatest och annan praxis som klart hänför sig till hälsovården, hittar du framöver genom länken som för till THL:s webbsida med aktuell information om barn och coronaviruset.
Barn och coronaviruset

Närmare uppgifter:

Emmi Sarvikivi
Sakkunnigläkare
THL
tfn 029 524 7105
emmi.sarvikivi(at)thl.fi

Nyckelord

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Expertgruppens ställningstagande: Symtom i inomhusmiljöer har många orsaker, termen inneluftssjukdom har inga medicinska grunder20.8.2020 07:15:00 EESTTiedote

Det finns inga medicinska grunder för användningen av termerna inneluftssjukdom, mögelhussjukdom eller mögelsjukdom och därför ska de inte användas inom hälso- och sjukvården. Detta framgår av ställningstagandet från expertgruppen för hälso- och sjukvård inom det nationella programmet för inomhusluft och hälsa. Även i andra sammanhang ska man undvika att använda termerna, eftersom de förmedlar antagandet att till exempel symtom som stör en persons funktionsförmåga i inomhusmiljöer eller en persons insjuknande enbart beror på föroreningar i inomhusluften. Användningen av termerna orsakar förvirring och försvårar vården och rehabiliteringen av patienterna. Personer med symtom ska få hjälp enligt bästa medicinska kunskap De symtom som människor upplever i inomhusmiljöer kan bero på många orsaker. Långvariga symtom som stör funktionsförmågan ska utredas inom hälso- och sjukvården. På så sätt kan man säkerställa att eventuella sjukdomar som kräver behandling diagnostiseras, att rätt behandl

THL rekommenderar användning av ansiktsmask för att skydda andra – handtvätt och säkerhetsavstånd är de viktigaste sätten att förebygga coronasmitta13.8.2020 14:59:35 EESTTiedote

THL rekommenderar att medborgarna använder ansiktsmask i vissa situationer för att skydda andra människor. Att använda ansiktsmask är ett sätt att förebygga spridningen av coronaviruset. Det är fortfarande av största vikt att man håller 1–2 meters säkerhetsavstånd alltid när det är möjligt, att tvätta händerna, hosta i ärmen eller i en engångsnäsduk, samt att undvika att röra vid ansiktet. Om man har symtom bör man undvika sociala kontakter och omedelbart testa sig för corona. "Risken för att coronaviruset sprids ökar nu när vi återgår till vardagen och människorna börjar röra på sig mer. Nu vet vi också att smittorisken är särskilt stor vid trängsel. Att använda ansiktsmask är ett sätt att förhindra att epidemin tilltar", säger generaldirektör Markku Tervahauta vid THL. Vem bör använda ansiktsmask och i vilka situationer? THL:s rekommendation gäller de sjukvårdsdistrikt där det har förekommit coronavirussmitta under de senaste två veckorna. Rekommendationen gäller inte arbetsgemenskap

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum