Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Flera utvecklingsbehov konstaterades i tillsynen över hemvård för äldre

Jaa

Tillsynsmyndigheterna har upptäckt ett antal utvecklingsbehov inom hemvården för äldre. Brister har konstaterats i fråga om bland annat läkemedelssäkerhet, anmälningsskyldighet som gäller missförhållanden i samband med tjänsten, planer för egenkontroll och i praktiskt genomförande av vård- och serviceplaner.

Illustration. Rawpixel.
Illustration. Rawpixel.

Valvira och regionförvaltningsverken gjorde under hösten 2021 styrnings- och utvärderingsbesök på sex områden som en del av den planenliga tillsynen. Besök omfattade 25 kommuner. Syftet med besöken var bland annat att säkerställa klient- och patientsäkerheten samt att stödja enheternas kvalitetsarbete och utveckling av tjänster. En enkät gjordes dessutom till anställda inom hemvården. Enkäten besvarades av 415 personer.

Läkemedelsbehandling kan endast utföras av utbildade anställda

Kraven på utbildning för dem som deltar i läkemedelsbehandling togs upp i stor utsträckning under tillsynsmyndigheternas besök till enheter som tillhandahåller hemvårdstjänster. Tillsynsmyndigheterna betonade att läkemedelsbehandling endast ska genomföras av en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården som fått utbildning till det. Om detta inte är möjligt ska arbetsgivaren utbilda annan personal i läkemedelsbehandling och säkerställa deras kunnande. En person som inte fått utbildning i läkemedelsbehandling får inte delta i genomförandet av läkemedelsbehandling.

Enligt de senaste tillsynsobservationerna bör de risker som är förknippade med läkemedelsbehandling beaktas bättre i hemvården. Läkemedel som utgör en risk har identifierats väl, men risker som gäller till exempel anställda och lokaler är mindre kända. Behandlingen av anmälningar om risker i samband med läkemedelsbehandling beskrivs väl i planerna för läkemedelsbehandling, men det fanns oklarheter när det gällde korrektheten vid behandlingen av anmälningarna. Läkemedelstillstånden och tillhörande förfaranden var i regel i sin ordning.

Alla kände inte till skyldigheten att anmäla missförhållanden

Av dem som svarade på enkäten till anställda inom hemvården kände upp till 38 procent inte till anmälningsskyldigheten enligt socialvårdslagen och den tillhörande processen. Å andra sidan visste inte alla som gjort en anmälan hurdana konsekvenser anmälan hade haft. Tillsynsmyndigheterna påminde med sina besök om att behandlingen av anmälningar är en viktig del av egenkontrollen och riskhanteringen och att det är nödvändigt att förtydliga praxisen och processerna i samband med anmälningarna.

Anställda inom socialvården är enligt lag skyldig att anmäla missförhållanden och risker för missförhållanden som de lägger märke till eller får kännedom om vid tillhandahållandet av socialvård för klienten.

Betydelsen av egenkontrollplanen bör tydliggöras för anställda

30 procent av dem som besvarade enkäten för personal inom hemvård visste inte eller var inte säkra på betydelsen av och innehållet i sin enhets plan för egenkontroll. De ansvariga personerna för enheterna som tillhandahåller hemservice fick under besöken råd av tillsynsmyndigheterna att se till att de anställda känner till planen för egenkontroll och dess betydelse. Dessutom betonades behovet av att i syfte att styra det praktiska arbetet utarbeta konkreta planer för egenkontroll med hänsyn till service för klienten och risker.

Alla anställda känner inte heller till klienternas vård- och serviceplaner. Dessutom ansåg 36 procent av dem som svarade på enkäten att klientens service inte genomförs enligt de mål som fastställts i vård- och serviceplanerna.

Enligt enkäten kan de anställda i huvudsak sköta klienternas dagliga aktiviteter och hälso- och sjukvård. Däremot kunde de på grund av brådska inte sörja för upprätthållandet av den sociala funktionsförmågan, rehabiliteringen och utomhusvistelsen enligt klienternas behov. I genomförandet av vård- och serviceplaner är det väsentligt att det finns en tillräcklig personalstyrka med tillräcklig kompetens, och dessa omfattas av ansvaret hos den som ordnar tjänsterna.

Omsorgsassistenter får inte arbeta ensamma i arbetsskift

Under tillsynsmyndigheternas besök till enheter som tillhandahåller hemvårdstjänster diskuterades även personalens tillräcklighet och användningen av omsorgsassistenter i hemvårdsuppgifter. Enheterna påmindes om att klient- och patientsäkerheten samt tillhandahållandet av tjänster av hög kvalitet förutsätter tillräcklig utbildning och kompetens hos personalen samt tillräcklig personalstyrka.

Inom hemvårdsuppgifter förutsätter klient- och patientsäkerheten och klientens rätt till högklassig omsorg och vård att de anställda i regel har en lämplig examen inom social- och hälsovård. Om en person som arbetar inom hemvård saknar en sådan examen, får hen inte arbeta ensam i ett arbetsskift eller utan utbildning inom läkemedelsbehandling delta i uppgifter inom läkemedelsbehandling. Omsorgsassistenter kan användas i assisterande uppgifter och som arbetspar till yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets rekommendation.

Tillsynsmyndigheterna upptäckte under sina besök också innovationer och god praxis för att ta itu med de utmaningar som gäller tillräcklig personalstyrka. Till exempel kan inskolning utföras med 3D-teknik, vilket gör att personalen har tid att utföra andra uppgifter.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Illustration. Rawpixel.
Illustration. Rawpixel.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 43
00521 Helsingfors

https://www.valvira.fi/web/sv

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Validia Oy har utvecklat sin boendeservice för personer med funktionsnedsättning enligt Valviras förordnande – ytterligare åtgärder krävs fortfarande1.12.2021 12:40:10 EET | Tiedote

Efter att Valvira i oktober 2020 meddelade ett förordnande om att brister och missförhållanden som äventyrar klientsäkerheten ska rättas till, har Validia Oy vidtagit utvecklingsåtgärder inom boendeservice för personer med funktionsnedsättning som har varit ett steg i rätt riktning. Valvira har nu avslutat sin tillsyn som har fortsatt sedan förordnandet, men betonar att Validia fortfarande ska fortsätta utvecklingsarbetet enligt förordnandet. Utvecklings- och kvalitetsarbetet ska vara synligt i både enskilda verksamhetsenheters och klienters vardag. Valvira framhäver även kommunernas och samkommunernas tillsynsansvar i privata enheter för socialservice inom sina områden.

Tillsynsmyndigheterna utreder varför tiotals vårdhem har låtit bli att anmäla uppgifter om personaldimensionering6.10.2021 15:02:40 EEST | Tiedote

Valvira och regionförvaltningsverken börjar utöva tillsyn över mer än fyrtio vårdhem som inte har svarat på en enkät om hur den personaldimensionering som avses i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (nedan lagen om äldreomsorg) har genomförts. Vid tillsynen utreds personaldimensioneringen på de vårdhem som inte har svarat på enkäten. Valvira börjar utöva tillsyn över 33 vårdhem och överför tillsynen över 9 vårdhem till regionförvaltningsverken. På dessa 9 enheter utövar regionförvaltningsverken redan tillsyn.

Vid barnskyddsanstalter förekommer försummelser om beslut och registrering av begränsande åtgärder27.9.2021 09:47:13 EEST | Tiedote

Enligt tillsynsmyndigheternas observationer sker det underlåtelser eller förekommer brister vid barnskyddsanstalter när det gäller att fatta beslut och föra anteckningar om begränsande åtgärder. När beslut saknas och registreringarna är bristfälliga äventyras barnets bästa och barnets rättigheter. Begränsande åtgärder ska alltid antecknas. Genom lagenliga beslut och anteckningar säkerställs att åtgärderna följs upp och övervakas. Registreringen har också en stor betydelse då barnets behov av hjälp och stöd ska bedömas.

Förlossningssäkerhet i världsklass – emellertid inträffar även felbehandlingar16.9.2021 11:20:35 EEST | Tiedote

Valvira utreder årligen i genomsnitt sju ärenden som gäller misstankar om felbehandling i vård under graviditet eller förlossning. Antalet har varit detsamma från ett år till ett annat. Vanligen anhängiggörs ärendet vid Valvira som ett klagomål av en födande kvinna och gäller vården under förlossningen vid ett förlossningssjukhus eller vården under graviditeten och intrauterin fosterdöd. Enligt Statistikcentralen föddes 46 463 barn i Finland år 2020.

Adoptionsnämnden informerar: Adoption lämpar sig inte för att hjälpa till i Afghanistan − hjälp till barnen på andra sätt24.8.2021 16:10:40 EEST | Tiedote

Adoptionsnämnden som fungerar i anslutning till Valvira, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, har fått förfrågningar om huruvida adoption skulle kunna vara ett sätt att hjälpa i Afghanistan. Adoptionsnämnden anser dock att det i nuläget inte finns de lagstiftnings- och myndighetsstrukturer som adoption fordrar, och därför är det inte möjligt att trygga barnens rättigheter. Adoptionssamarbete kräver en stabil förvaltning, fungerande barnskyddssystem samt en lagstiftning som skyddar barnens rättigheter och lämpar sig för samarbete.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme