ELY-keskuksetELY-keskuksetELY-keskuksetELY-keskuksetELY-keskuksetELY-keskuksetELY-keskukset

Fonden för en rättvis omställning FRO stärker regionernas livskraft och främjar den gröna omställningen (Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta)

Dela

Landskapen i Västra Finland får tillgång till sammanlagt 137,9 milj. € ny EU-finansiering under programperioden 2021–2027. Finansieringen kommer från EU:s nya fond för rättvis omställning, även känd under förkortningarna FRO eller JTF (Just Transition Fund). Hela Finland får 465 miljoner euro. Avsikten är att finansiera arbetsplatser och möjligheter till affärsverksamhet inom den gröna ekonomin samt att utveckla grön teknologi.

Europeiska kommissionen fattade i december 2022 beslut om att FRO-fondens åtgärder ska ingå i det region- och strukturpolitiska programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. FRO är en del av den helhet genom vilken Europeiska unionen strävar efter att uppnå sitt mål om klimatneutralitet före 2050. I Finland kan finansieringen utnyttjas i 14 landskap där användningen av torv för energiproduktion ska minska och grön omställning främjas. Genom fonden stöds landskap där de ekonomiska och sociala följdverkningarna av att man avstår från torven är mest kännbara. Dessa områden är landskapen Södra Karelen, Södra Österbotten, Södra Savolax, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Kymmenedalen, Lappland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten, Norra Savolax och Satakunta samt kommunerna Punkalaidun, Virdois, Parkano och Kihniö i landskapet Birkaland.

Målet är att lindra effekten av minskad torvproduktion

Fonden för rättvis omställning har som mål att underlätta och hantera regionalekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser av att torvproduktionen minskar. FRO-finansieringen ska alltså stödja diversifiering av den regionala näringsstrukturen och utveckling av nya möjligheter till affärsverksamhet. Åtgärderna ska främja grön omställning genom att stödja förnyelse av affärsverksamheten samt näringslivsorienterad forskning, utveckling och innovation.

Fonden för rättvis omställning stödjer både arbetsplatser och möjligheter till affärsverksamhet inom den gröna ekonomin samt utveckling av grön teknologi. Finansieringens inriktning ska beakta EU:s kolneutralitetsmål samt landskapens regionala planering.

– Målet är att diversifiera landskapens näringsliv samt stärka regionens ekonomi och livskraft. I fråga om kompetensutveckling och sysselsättning ska finansieringen lägga sin tyngdpunkt på dem som blivit arbetslösa eller hotas av arbetslöshet från torvbranschen samt på de unga, sammanfattar Västra Finlands landskapsförbunds programchef Katja Laitinen.

Regionerna får tillgång till FRO-fondens medel våren 2023 

I Västra Finland beviljas FRO-finansiering av landskapsförbunden och NTM-centralen i Mellersta Finland. Sökande kan vara till exempel små och medelstora företag, kommuner och andra offentliga organisationer, forskningsinstitut, högskolor, läroinrättningar, stiftelser och föreningar. Ansökningstiden börjar enligt nuvarande uppgifter i början av 2023. Information om ansökningsomgången kommer att finnas både på webbsidan strukturfonder.fi och på myndigheternas egna webbssidor.

Chefen för finansieringsenheten vid NTM-centralen i Mellersta Finland Jaakko Ryymin uppmuntrar företag och projektaktörer att sätta sig in i respektive landskaps omställningsplaner och kontakta finansiärerna om de möjligheter som FRO-finansiering erbjuder.

– Finansieringen har en bred inriktning på olika branscher för utveckling av små och medelstora företag och för deras investeringar. I fokus står bland annat nya tekniska lösningar för förnybar energi och energieffektivitet samt åtgärder för restaureringen och den framtida användningen av torvbrytningsområdena.


Mer information:

Nyckelord

Kontakter

Finansieringsenhetens chef Jaakko Ryymin, NTM-centralen i Mellersta Finland @ely-keskus.fi

Regionutvecklingsdirektör Timo Vesiluoma, Satakunta förbund @satakunta.fi

Regionutvecklingsdirektör Heli Rintala, Södra Österbottens förbund @etela-pohjanmaa.fi

Regionutvecklingsdirektör Pirjo Peräaho, Mellersta Finlands förbund @keskisuomi.fi

Regionutvecklingsdirektör Matti Lipsanen, Birkalands förbund @pirkanmaa.fi

Utvecklings- och näringslivschef Niklas Ulfvens, Österbottens förbund @obotnia.fi (Regionutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi, Österbottens förbund @obotnia.fi)

Bilder

Om

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Kierrätyslannoitteiden saatavuuden ja käytön lisääminen on huoltovarmuuskysymys30.1.2023 11:52:38 EET | Tiedote

Kierrätyslannoitteiden saatavuuden ja käytön lisääminen on tärkeä huoltovarmuuskysymys. Äkillisesti muuttuneessa maailmantilanteessa on ollut vaikeaa olla huomaamatta fossiilisten lannoitteiden suurta hinnanvaihtelua ja saatavuuden vaikeutumista. Elintarvikehuollon perustana on toimintavarma alkutuotanto, johon fossiilisten lannoitteiden markkinamuutokset ovat kovasti vaikuttaneet.

Helpotusta teknologiateollisuuden ja sosiaali- ja terveysalan osaajapulaan: Uusia valtakunnallisia palveluita työperäiseen maahanmuuttoon25.1.2023 11:01:15 EET | Tiedote

Uusien palvelupakettien tavoitteena on, että työnantajat saavat valmiita ammatti- ja erityisosaajia töihin Suomeen. Tarvittava osaaminen on tunnistettu ja testattu sekä työssä tarvittava suomen kieli on koulutettu jo lähtömaassa. Työnantajille tarjotaan räätälöityä palvelua, jossa työnantajan maksuosuus on puolet.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Sun 2 Oy:n Huittisten aurinkovoimalahankkeen YVA-ohjelmasta (Varsinais-Suomi, Satakunta)25.1.2023 09:40:51 EET | Tiedote

Sun 2 Oy on toimittanut 20.10.2022 Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee teollisen mittaluokan aurinkovoimalan toteuttamista Huittisiin. Hankealue sijaitsee lähimmillään noin 3 kilometriä lounaaseen Lauttakylän taajamasta ja rajautuu länsilaidaltaan Säkylän kunnan rajaan.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF vahvistaa alueiden elinvoimaa sekä edistää vihreää siirtymää (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta)18.1.2023 09:18:42 EET | Tiedote

Länsi-Suomen maakuntiin kohdistuu yhteensä 137,9 milj. € uutta EU-rahoitusta ohjelmakaudella 2021–2027. Rahoitus on peräisin EU:n uudesta oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta, joka tunnetaan myös lyhyesti nimellä JTF (Just Transition Fund). Koko Suomen alueelle rahasto tuo 465 miljoonaa euroa. Rahoituksella tuetaan vihreän talouden työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia, sekä vihreän teknologian ratkaisujen kehittämistä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum