Aluehallintovirasto

För allmänna bibliotek innebar coronaåret 2020 ett digitalt språng till online-tjänster

Dela

En av de första riksomfattande coronabegränsningarna år 2020 var att stänga biblioteken. Under den riksomfattande stängningen efter våren begränsades tjänsterna lokalt efter behov. Begränsningarna återspeglas i bibliotekens verksamhetsstatistik för år 2020 i form av stora lokala och regionala variationer.

Öppettiderna i sin helhet, dvs. tillgången till bibliotekstjänster, minskade mest i huvudstadsregionen, Kymmenedalen, Norra Österbotten, Norra Savolax och Norra Karelen, nästen med en tredjedel. Det totala antalet öppettimmar minskade i hela landet, och begränsningarna gällde mest den tid som tjänster anlitades av kunder på eget initiativ. Biblioteksbesöken minskade med i genomsnitt en tredjedel i hela landet. I huvudstadsregionen var minskningen större. I hela landet gjordes 35 miljoner besök till bibliotek.

Trots den kraftiga inskränkningen av tjänster minskade inlåningen av material endast med en knapp femtedel i hela landet. Biblioteken utökade i stor utsträckning sin anskaffning av e-böcker, varvid inlåningen av e-böcker ökade med i genomsnitt 40 procent. Från biblioteken gjordes totalt närmare 1,6 miljoner e-bokslån.

Ett digitalt språng gjordes också i ordnandet av evenemang och kurser. Antalet evenemang som ordnades av biblioteken halverades, men deltagarantalet minskade endast med en tredjedel. Biblioteken tog raskt i bruk digitala verktyg i att förmedla evenemang, som också hade en stor efterfrågan och nåddes av totalt 650 000 deltagare i hela landet. Användarutbildningar ordnades cirka 17 000 gånger i hela landet med över 300 000 personer som deltagare. Även utbildningarna överfördes delvis till nätet.

Statistiken över allmänna bibliotek för år 2020 publiceras 1.4.2021 på adressen https://tilastot.kirjastot.fi/

Närmare upplysningar ges regionvis av de sakkunniga för biblioteksväsendet:

  • Södra Finland: Kristiina Kontiainen, tfn 0295 016 538
  • Östra Finland: Virpi Launonen, tfn 0295 016 845
  • Lappland: Satu Ihanamäki, tfn 0295 017 395  
  • Sydvästra Finland: Anu Ojaranta, tfn 0295 018 302
  • Västra och Inre Finland: Anneli Ketonen, tfn 0295 018 818, Mika Mustikkamäki, tfn 0295 018 843
  • Norra Finland: Merja Kummala-Mustonen, tfn 0295 017 552
  • Svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner: Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Suojaamaton nielu aiheutti vakavan työtapaturman – yhtiö, tuotantojohtaja ja työnjohtaja tuomittiin maksamaan sakkoja ja vahingonkorvausta23.4.2021 14:46:05 EEST | Tiedote

Pirkanmaan käräjäoikeus on 13.4.2021 tuominnut muovipakkausten valmistamiseen erikoistuneen yri-tyksen 30 00 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Yrityksen tuotantojohtaja tuomittiin työtur-vallisuusrikoksesta 30 päiväsakon ja työnjohtaja 10 päiväsakon sakkorangaistuksiin. Lisäksi vastaajat tuomittiin yhteisvastuullisesti maksamaan noin 47 000 euron vahingonkorvaukset vammantuottamukses-ta.

Kommunerna med gränsövergångar i västra och inre Finland måste fortfarande ordna hälsokontroller för dem som reser in i landet23.4.2021 12:31:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har med ett beslut som fattades idag den 23 april med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar ålagt kommunerna och samkommunerna inom sitt område att fortsättningsvis ordna hälsokontroller för alla personer som reser in i Finland via gränsövergångarna i kommunerna i syfte att förhindra spridningen av den allmänfarliga smittsamma sjukdomen covid-19. Beslutet är i kraft under tiden 1.5–31.5.2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum