Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

För att hjälpa sökande av kostnadsstöd samlade regionförvaltningsverket besluten om coronabegränsningar på sin webbplats

Dela

Den sjätte ansökningsomgången för kostnadsstöd för företag pågår till och med 31 maj 2022 klockan 16.15. Stödet hänför sig till kostnader som har uppkommit 1.12.2021–28.2.2022. Regionförvaltningsverket samlade begränsningsbesluten som var i kraft under tiden ovan på sin webbplats.

Regionförvaltningsverket publicerade en förteckning över de begränsningsbeslut som var i kraft 1.12.2021–28.2.2022 på sin webbplats. Besluten kan vara till hjälp vid utarbetningen av kostnadsstödsansökningarna.

Regionförvaltningsverkets webbsida för sökande av kostnadsstöd för företag

Vad är kostnadsstödet för företag och var söker man sådant?

Kostnadsstödet är avsett för företag som på grund av coronapandemin har förlorat över 25 procent i omsättning jämfört med referensperioden och som därför har det svårt att klara sina oflexibla kostnader och lönekostnader. Enligt statsrådets riktlinjer ska stödbehovet och stödbeloppet bedömas utifrån en plötslig förlust i omsättningen som orsakades av pandemin. Syftet med stödet är att hjälpa företagen att överbrygga coronakrisen. Företagen kan söka stödet på Statskontorets webbplats.

Ansökningstiden för företagens kostnadsstöd är 26.4–31.5.2022.

Läs mer om kostnadsstöd för företag och sök stödet på Statskontorets webbplats.

Företagens kostnadsstöd (statskontoret.fi)

Kontakta Statskontorets kundtjänst för coronastöd om du behöver hjälp med att söka stödet.

Kontaktuppgifter för kundtjänsten för coronastöd (statskontoret.fi)

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket rekommenderar strängare villkor än vad lagen kräver för införsel av rescuehundar från den inre marknaden - betydligt större rabiesrisk på grund av kriget i Ukraina19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

På grund av kriget i Ukraina har många ukrainska hemlösa hundar förts till ett EU-grannland. Hundarna har kunnat id-märkas med dessa länders mikrochip. Det här gör det svårare att på ett tillförlitligt sätt säkerställa hundens ursprung. Rabiesläget i Ukraina är dåligt, och hemlösa hundar är förknippade med en stor rabiesrisk. När man inte med säkerhet känner till en rescuehunds ursprung finns det en ökad risk för rabiesspridning vid införsel av dessa hundar.

Aluehallintovirasto suosittelee lakia tiukempia vaatimuksia rescuekoirien sisämarkkinatuontiin – rabiesriski merkittävästi kasvanut Ukrainan sodan vuoksi19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Ukrainan sodan vuoksi ukrainalaisia kulkukoiria on tuotu runsaasti EU-alueella oleviin naapurimaihin, ja koirat on voitu tunnistusmerkitä näiden maiden mikrosiruilla. Toiminta vaikeuttaa koiran alkuperän luotettavaa varmistamista. Ukrainassa rabiestilanne on huono, ja kulkukoirissa rabiesriski on suuri. Kun rescuekoiran alkuperä ei ole luotettavasti tiedossa, niiden maahantuonti aiheuttaa kohonneen riskin rabieksen leviämiselle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum