Institutet för hälsa och välfärd THL

För de närmaste dagarna har man förutspått kraftig värmebölja – kom ihåg att skydda dig själv och dina närstående mot risker av värmeböljor

Dela

Man har förutspått kraftig värmebölja i Finland under de närmaste dagarna. Mycket varmt väder och värmeböljor kan orsaka allvarliga hälsorisker i synnerhet för äldre personer och personer som lider av kroniska sjukdomar.

Under heta dagar är det bäst att undvika gassande sol och heta platser samt onödig fysisk ansträngning. För att undvika vätske- och saltbrist på grund av svettning ska man dricka tillräckligt med vatten och också komma ihåg att äta.

Förutom att ta sig ett dopp är även svala duschar och kalla omslag bra metoder för att svalka sig. Det lönar sig också att klä sig lätt. Kom dock ihåg att skydda dig mot solens UV-strålning.

Håll hemmet svalt

För att förebygga hälsorisker orsakade av värmeböljor är det viktigt att försöka hålla en sval temperatur inomhus. 

”Skydda fönster som är mot solen på dagen, till exempel med hjälp av gardiner eller persienner. Det lönar sig att stänga fönstren då utomhusluften är varmare än inomhusluften och att vädra inomhus på kvällen eller natten när utomhusluften har kylts ner”, säger THL:s forskare Virpi Kollanus.

Om bostaden lätt blir het lönar det sig för den som hör till en riskgrupp att överväga att installera en flyttbar kylanläggning eller luftvärmepump.

En fläkt kan också vara till nytta om luftens temperatur är under 35 grader. Under coronatiden lönar det sig ändå att undvika att använda fläkt i allmänna utrymmen där fler än en person vistas. Det lönar sig särskilt att undvika att använda fläkt i allmänna utrymmen som är trånga och har dålig ventilation. Om man använder fläkt lönar det sig att effektivera ventilationen i utrymmet och placera fläkten så att den inte blåser luften från en människa till en annan.

Om temperaturen i bostaden blir mycket hög kan man tillbringa tid på någon annan sval plats, till exempel i en skuggig park eller en kyld offentlig byggnad. Uppsök dock inte offentliga utrymmen om du har symtom som tyder på luftvägsinfektion.

Håll kontakt med närstående som hör till riskgrupperna

Vid värmebölja ska var och en se till sina närståendes välbefinnande. Man ska i synnerhet ta hand om närstående som är äldre, som lider av grundsjukdomar eller som har försämrad funktionsförmåga.

”Fråga dagligen hur de som hör till riskgrupperna mår, till exempel genom att ringa eller på nätet. Hjälp dina närstående att skydda sig mot hetta om det behövs ”, konstaterar Kollanus.

Uppsök vård vid behov

Hetta samt vätske- och saltbrist på grund av svettning kan leda till värmesjukdomar, såsom värmeutmattning. Symptom på värmeutmattning kan till exempel vara stark törst, kraftig svettning eller sval och fuktig hud, svaghet, huvudvärk, yrsel, irritation och illamående.

Förutom äldre personer drabbas särskilt spädbarn och små barn lätt av symtom på värmeböljor. Värmebelastningen kan också förvärra symtomen på en kronisk sjukdom eller en allvarlig akut sjukdom. 

"De som lider av kroniska sjukdomar ska redan på förhand diskutera med sin vårdande läkare om hur hettan påverkar sjukdomen eller de medicineringar som används för att behandla den", säger Kollanus.

Om du har kraftiga symtom eller om symptomen på en grundsjukdom förvärras betydligt ska du kontakta hälso- och sjukvården, i första hand per telefon (egen hälsovårdscentral, jour eller Jourhjälpen tfn 116117). I brådskande situationer ska man ringa nödnumret 112.

Mer information

Värmebölja
Allmänt om skyddsåtgärderna mot hälsoriskerna till följd av svår hetta
Symptom och behandling av värmesjukdomar

Virpi Kollanus
forskare
Institutet för hälsa och välfärd
tfn 029 524 6392
fornamn.efternamn@thl.fi

Bilder

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

THL:s undersökning: coronavaccinationen skyddar äldre personer och riskgrupper betydligt bättre efter andra vaccindosen2.7.2021 08:56:31 EEST | Tiedote

Av en undersökning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort framgår att den andra coronavaccindosen är nödvändig för att äldre personer och personer som hör till riskgrupperna ska få ett tillräckligt skydd mot coronavirussjukdomen. Skyddet som en dos ger är redan betydande, men det hindrar inte alltid smitta och i vissa fall inte heller allvarlig coronavirussjukdom som kräver sjukhusvård. Undersökningen genomfördes med hjälp av finländska hälso- och sjukvårdsregister och i den utreddes den skyddseffekt som den första och andra vaccindosen gav mot coronavirusinfektion och coronavirussjukdom som kräver sjukhusvård. Resultaten från undersökningarna är preliminära och de har ännu inte genomgått någon vetenskaplig kollegial granskning. Den andra dosen skyddar effektivt mot allvarlig sjukdom Hos äldre personer var skyddseffekten för mRNA-vaccin efter den första vaccindosen i genomsnitt 45 procent mot coronavirussmitta, dvs. cirka 45 av hundra coronavirusinfektioner förhindrades efter

Coronabegränsningarna minskade avsevärt också andra luftvägsinfektioner i fjol – däremot rekordmånga listeriainfektioner9.6.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

År 2020 var ett mycket exceptionellt år vad gäller infektioner som smittar via luftvägarna. Nästan alla infektioner orsakade av virus och bakterier i luftvägarna minskade betydligt i fjol från mitten av mars. Till exempel anmäldes drygt 10 200 fall av influensa A till registret över smittsamma sjukdomar under influensasäsongen 2019–2020, vilket är cirka 8 000 fall färre än under föregående period. Också till exempel antalet allvarliga allmänna infektioner orsakade av pneumokocker minskade och var mindre än hälften jämfört med året innan. Uppgifterna framgår av information i THL:s register över smittsamma sjukdomar. ”I mars 2020 infördes på grund av coronapandemin resebegränsningar, distansarbete och -studier, hygienanvisningar, säkerhetsavstånd och senare även ansiktsmasker. Dessa har också påverkat förekomsten av andra luftvägsinfektioner”, säger THL:s överläkare Tuula Hannila-Handelberg. Det enda undantaget är rhinovirusinfektioner, som konstaterades i nästan lika hög grad som 2019.

Europeiska badvattenrapporten: Vattenkvaliteten vid de allmänna badstränderna i Finland är hög1.6.2021 13:03:43 EEST | Tiedote

Det är säkert att bada i vattnen vid de allmänna badstränderna i Finland. Detta framgår av Europeiska miljöbyråns nyligen publicerade rapport om badvattenkvaliteten. Största delen av badvattnen i Finland, över 95 procent, klassificerades som utmärkta eller goda, vilket är tre procentenheter fler än 2019. Till kategorin tillfredsställande, dvs. den lägsta godkända klassen, hörde fem stränder, vilket är mindre än två procent av badstränderna. Dessutom klassificerades badvattnets kvalitet på fyra badstränder (1,3 %) som dålig. En större andel än tidigare av badvattnen i inlandet och vid kusten i den bästa kvalitetsklassen I Finland har allt fler badvatten i inlandet eller vid kusten klassificerats som antingen utmärkt eller bra. Dessa två bästa kvalitetsklasser omfattade 97 procent av alla badvatten i inlandet. Vid kusten klassificerades nästan 90 procent av alla badvatten som utmärkt eller bra, vilket är 10 procentenheter mer än 2019. Den positiva utvecklingen av badvattnets kvalitet som

Forskning: En förälder som upplever symtom av inomhusluften rapporterar oftare om att också barnet uppvisar symtom av inomhusluften i skolan10.5.2021 05:57:00 EEST | Tiedote

Föräldrarnas egna symtom och uppfattningar om inomhusluftens hälsoeffekter påverkar hur sannolikt det är att de rapporterar att deras barn har symtom i anslutning till inomhusluften i skolan. Om föräldern kopplar sina egna symtom till inomhusluften är det också mer sannolikt att hen kopplar barnets symtom till inomhusluften i skolan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum