Digi- ja väestötietovirasto

För många ökar behovet av okända dokument kontinuerligt - intressebevakningsfullmakten ingår i varje finländares handlingsportfölj

Dela

Befolkningens åldrande ökar behovet av intressebevakning avsevärt under de kommande åren. För många finländare är intressebevakningsfullmakten mer okänd än den traditionella intressebevakningen, men ett smidigare sätt att sköta sina egna ärenden när man hamnar i insolvens. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) betonar ett viktigt ämne tillsammans med cirka 50 finländska organisationer genom att starta kampanjen I egna händer (Omissa käsissä) i maj.

Med en intressebevakningsfullmakt kan en annan person ges fullmakt att till exempel fatta ekonomiska och hälsorelaterade beslut i en situation där den egna funktionsförmågan är nedsatt. Oförmågan att agera kan uppstå till exempel på grund av en allvarlig sjukdom, en olycka eller en minnessjukdom.

När befolkningen åldras ökar också behovet av hjälp för att sköta ärenden. Skötseln av ärendena kan ordnas till exempel genom att en intressebevakare förordnas eller en intressebevakningsfullmakt fastställs. Nästan hälften av de intressebevakningar och intressebevakningsfullmakter som trädde i kraft år 2021 var intressebevakningsfullmakter. Målet med kampanjen är att största delen av finländarna i framtiden ska få den hjälp de behöver genom att göra en intressebevakningsfullmakt.

Med intressebevakningsfullmakten kan man förbereda sig på att den egna funktionsförmågan försämras – det finns stöd för att upprätta fullmakten

– Att göra en intressebevakningsfullmakt börjar med att man funderar på vem man vill låta sköta ens ärenden. Många vet till exempel inte att man inte kan sköta makens/makans ärenden utan fullmakt. Intressebevakningsfullmakten ger de mest heltäckande metoderna för detta, betonar Liinu Lehto, kommunikations- och marknadsföringsdirektör vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Intressebevakningsfullmakt är ett enklare alternativ för närstående än traditionell intressebevakning, eftersom individuella önskemål har övervägts på förhand och en förtroendeperson har valts. Förtroendepersonen behöver inte heller årligen rapportera om skötseln av ärenden till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Handlingar och verifikat ska ändå bevaras.

Det lönar sig att upprätta intressebevakningsfullmakten tillsammans med en sakkunnig som känner till lagen. Hjälp med att upprätta fullmakten fås till exempel från banker, olika organisationer, advokatbyråer och juridiska byråer samt rättshjälpsbyråer. Experthjälp är viktig för att fullmakten ska vara juridiskt giltig när den fastställs.

En intressebevakningsfullmakt upprättas alltid på förhand. Fullmakten bekräftas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata först vid insolvens.

Även om sannolikheten för nedsatt funktionsförmåga ökar med åldern, kan situationen uppkomma oväntat för vem som helst.

– Vi fastställer ständigt intressebevakningsfullmakter för personer i alla åldrar. Att utarbeta detta dokument inför en otursam dag berör oss alla, påminner Lehto.

Cirka 50 finländska organisationer för kampanj för frågan

I kampanjen I egna händer (Omissa käsissä) som inleds i början av maj väcker man upp finländarna till att ta framtida beslut i egna händer och aktivera dem att göra en intressebevakningsfullmakt för sig själva eller för sina närstående. Kampanjen kommer att fortsätta i flera år.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är initiativtagare till kampanjen. Intressebevakningsfullmaktens betydelse och ämnets aktualitet har dock fått tiotals organisationer, företag samt finansministeriet, justitieministeriet och social- och hälsovårdsministeriet med i kampanjen.

– Vi är verkligen glada över att så många finländska organisationer vill delta i kampanjen för en viktig sak. I denna kampanj behöver vi dem alla. Det ligger i allas intresse att människornas vardag rullar så smidigt som möjligt även om livet överraskar på ett obehagligt sätt, berättar Lehto.


Kampanjen I egna händer i ett nötskal

  • Intressebevakningsfullmakten är ett dokument som kan användas för att ge en annan person fullmakt att till exempel fatta ekonomiska och hälsorelaterade beslut i en situation där den egna funktionsförmågan är nedsatt.
  • År 2021 fastställdes cirka 6 000 intressebevakningsfullmakter och antalet väntas öka årligen när befolkningen åldras.
  • Genom kampanjen Omissa käsissä (I egna händer) som inleds i början av maj vill man öka medvetenheten om intressebevakningsfullmakter samt uppmuntra medborgarna att upprätta intressebevakningsfullmakter i god tid.
  • Kampanjen syns i olika medier från och med maj.
  • I kampanjen deltar cirka 50 organisationer från ministerier till lokalföreningar.
  • Man kan fortfarande delta i kampanjen. Mer information om kampanjen, upprättande av intressebevakningsfullmakt, medverkande partner och deltagande finns på adressen www.iegnahänder.fi.


Organisationer som deltar i kampanjen I egna händer

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet
Aktia
Advokatbyrå E. Galle Oy
Advokatbyrå Marjo Paananen
Danske Bank
Eddi edunvalvonnan palveluohjaaja Oy
Edunvalvontavaltuutus ry
Pensionsskyddscentralen
Pensionstagarnas Centralförbund PCF
ESTERY - Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry
Södra Savolax rättshjälpsbyrå
Finanssiala
FINE Försäkrings- och finansrådgivningen
Folkhälsan
Forlex Partners Oy
Hyvinvointioikeuden keskus, Itä-Suomen yliopisto
Järvi-Suomen Osuuspankki
Egentliga Tavastlands rättshjälpsbyrå
Kela FPA
Finlands Juristförbund
Avokatbyrå Forlex Partners Oy
Advokatvtrå Laki-Silta
Advokatbyrå Lakivainio
Juridisk tjänst Kevytjuridiikka Oy
Juridiska tjänster S. Jokinen Oy
Lapplands Andelsbank
Lexly Oy
Sydvästra Finlands Andelsbank
Västra Finlands Andelsbank
Läkarförbundet
Marjo Nyström Consulting Oy/Lakipolku
Marthaförbundet
Mikkelin Setlementti ry
Minnesförbundet
Nagu Andelsbank
Närståendevårdarnas förbund rf
OP Gruppen
OP Södra Tavastland
OP Kymmenedalen
OP Lounaismaa
OP Uleåborg
Familjejuristerna Kokko & Kuusiluoma Oy
Pilviisi Oy
Norra Karelens rättshjälpsbyrå
POP Banken
Procopé & Hornborg Advokatbyrå Ab
Finlands advokatförbund
Finlands Läkarförbund
Suomen muistiasiantuntijat ry
Sparbanken
Taitekohta Tiina Kuopanportti Oy
Centralförbundet för de gamlas väl
Övre Birkalands Andelsbank

Kontakter

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum