Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Förare av tornkranar aktiva i fråga om sin säkerhet

Dela

”Förare av tornkranar har kontaktat oss från byggarbetsplatser. De har berättat om att de tornkranar de styr inte är trygga i arbetet”, berättar arbetarskyddsinspektör Markku Oravainen. Under de senaste två åren har arbetarskyddsmyndigheterna inspekterat cirka 70 tornkranar. Sammanlagt 108 inspektioner har gjorts och anmärkningar har givits om 200 omständigheter.

”De största bristerna har vi observerat vid inspektionerna av fallskydd och passager. Föraren måste gå upp till förarhytten flera gånger om dagen i väder som väder och det kan handla om höjder på 90 meter. En arbetstagare kan utsättas för fallrisk om han eller hon till exempel utför underhåll uppe på tornkranens bakre bro eller serviceplattformar”, sager Markku Oravainen.

Utöver kundkontakterna strävar arbetarskyddsmyndigheterna efter att sköta tornkranars arbetssäkerhet genom egen riskbaserad tillsyn. ”Att få alla säkerhetsaspekter i tornkranar i skick är inte nödvändigtvis en enkel åtgärd, eftersom det enligt bestämmelserna finns flera olika aktörer som ansvarar för kontrollen av säkerheten i tornkranar”, preciserar Markku Oravainen.

Säkerhetsutmaningarna börjar med veckoinspektioner, eftersom förarna inte alltid ges tillräckligt med tid att för sin del sörja för tornkranens säkerhet. ”Utmaningarna har ökat på grund av att driftsinspektionerna av tornkranar har lagts ut på entreprenad till företag vars inspektioner tidvis lämnar mycket övrigt att önska i fråga om kvalitet”. Tornkranar ska dessutom med jämna mellanrum besiktas av utomstående sakkunnigorgan. ”Vi för vår del kontrollerar att de periodiska besiktningarna har gjorts i tid och att de brister som sakkunnigorganen observerat har korrigerats inom utsatt tid. Det har nog upptäckts ganska många brister i samband med dessa”, säger arbetarskyddsinspektör Markku Oravainen.

Arbetarskyddsmyndigheterna börjar inspektera inte bara byggplatser utan även tornkranar för industri och lager. 

Nyckelord

Kontakter

Markku Oravainen, inspektör, tfn 0295 017 605, e-post: markku.oravainen@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket

Länkar

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketArbetarskydd - sunt arbete!
I egenskap av arbetarskyddsmyndighet säkerställer vi att arbetet i Finland är sunt, tryggt och rättvist. Vi övervakar hur arbetet utförs på arbetsplatser. Vi tillhandahåller också vägledning och rådgivning samt uppmuntrar arbetsplatser till självmant och förebyggande arbetarskyddsarbete.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket rekommenderar strängare villkor än vad lagen kräver för införsel av rescuehundar från den inre marknaden - betydligt större rabiesrisk på grund av kriget i Ukraina19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

På grund av kriget i Ukraina har många ukrainska hemlösa hundar förts till ett EU-grannland. Hundarna har kunnat id-märkas med dessa länders mikrochip. Det här gör det svårare att på ett tillförlitligt sätt säkerställa hundens ursprung. Rabiesläget i Ukraina är dåligt, och hemlösa hundar är förknippade med en stor rabiesrisk. När man inte med säkerhet känner till en rescuehunds ursprung finns det en ökad risk för rabiesspridning vid införsel av dessa hundar.

Aluehallintovirasto suosittelee lakia tiukempia vaatimuksia rescuekoirien sisämarkkinatuontiin – rabiesriski merkittävästi kasvanut Ukrainan sodan vuoksi19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Ukrainan sodan vuoksi ukrainalaisia kulkukoiria on tuotu runsaasti EU-alueella oleviin naapurimaihin, ja koirat on voitu tunnistusmerkitä näiden maiden mikrosiruilla. Toiminta vaikeuttaa koiran alkuperän luotettavaa varmistamista. Ukrainassa rabiestilanne on huono, ja kulkukoirissa rabiesriski on suuri. Kun rescuekoiran alkuperä ei ole luotettavasti tiedossa, niiden maahantuonti aiheuttaa kohonneen riskin rabieksen leviämiselle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum