Uudenmaan ELY-keskus

Förbättringen av Mankby viadukt i Esbo inleds på stamväg 50 (Ring III) vid Stensvik och Mankby

Dela
Förbättringen av Mankby viadukt som korsar stamväg 50 (Ring III) orsakar ändringar i trafikarrangemangen i Esbo. Arbetet inleds i april 2023 och pågår till och med slutet av september.
Mankby viadukt  i stamväg 50 kommer att renoveras.
Mankby viadukt i stamväg 50 kommer att renoveras.

Arbetet inleds vecka 16 med förberedande arbeten.Under arbetets gång används ett körfält med trafikljusstyrning på förbindelseväg 1130 vid viadukten.Hastighetsbegränsningen på viadukten är 30 km/h.

Under arbetet nedanför stamväg 50 används en fil i varsin riktning och den sänkta hastighetsbegränsningen är 50 km/h.

För gång- och cykeltrafiken används en trafikled över bron som avskilts från fordonstrafiken under arbetets gång.

Reparationsarbetet omfattar en grundlig renovering av viadukten över stamväg 50.

Närings-, trafik- och miljöcentralen är byggherre för objektet. Övervakningskonsult är Sweco PM Oy och entreprenör är Destia Oy, som ansvarar för genomförandet av arbetet.

Nyckelord

Kontakter

Byggarbetsplatschef Janne Sutinen, Destia Ab, tfn 040 675 2343
Övervakningskonsulter Aleksi Toiva, tfn 040 588 4256 och Seppo Määttä, tfn 040 483 9789 Sweco PM Oy.
Projektchef Timo Repo, Närings-, trafik- och miljöcentralen, tfn 0400 41 5109.

Bilder

Mankby viadukt  i stamväg 50 kommer att renoveras.
Mankby viadukt i stamväg 50 kommer att renoveras.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

NTM-centralen i Nyland genomför kartläggningar av källor i områdena Första och Andra Stängselåsen29.5.2023 13:00:00 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Nyland utreder källornas tillstånd och eventuella iståndsättningsbehov. Utredningsobjekten är områdena Första och Andra Stängselåsen i Hangö, Lojo, Sjundeå, Vichtis och Högfors. Terrängkartläggningar görs under sommaren och hösten 2023. Källor i naturtillstånd är sällsynta i södra Finland. Källorna har försvunnit eller förändrats särskilt till följd av dikning, men genom iståndsättning kan de återställas nära sitt naturtillstånd. Tack vare iståndsättningsåtgärderna för källorna har värdefulla arter möjlighet att återhämta sig. Sådana alltmer sällsynta arter är till exempel många orkidéer, såsom knottblomster och kärrknipprot. Utredningarna är en del av livsmiljöprogrammet Helmi som finansieras av miljöministeriet och där naturmiljöer iståndsätts. Vid iståndsättningarna kontaktas markägarna och de egentliga iståndsättningsarbetena utförs med markägarnas samtycke. Livsmiljöprogrammet Helmi (Miljöministeriet)

Uudenmaan ELY-keskus toteuttaa lähdekartoituksia Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän alueilla29.5.2023 13:00:00 EEST | Tiedote

Uudenmaan ELY-keskus selvittää lähteiden tilaa sekä niiden mahdollisia kunnostustarpeita. Selvityskohteina ovat Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän alueet Hangossa, Lohjalla, Siuntiossa, Vihdissä ja Karkkilassa. Maastokartoituksia tehdään kesän ja syksyn 2023 aikana. Luonnontilaiset lähteet ovat Etelä-Suomessa harvinaisia. Lähteet ovat hävinneet tai muuttuneet erityisesti ojituksen seurauksena, mutta kunnostuksilla niitä voidaan palauttaa lähelle luonnontilaa. Lähteiden kunnostustoimien ansiosta arvokkaalla lajistolla on mahdollisuus elpyä. Tällaisia harvinaistuneita lajeja ovat esimerkiksi monet kämmekät, kuten sääskenvalkku ja suoneidonvaippa. Selvitykset ovat osa ympäristöministeriön rahoittamaa Helmi-elinympäristöohjelmaa, jossa kunnostetaan luonnonympäristöjä. Kunnostuksista ollaan yhteydessä maanomistajiin ja varsinaiset kunnostustyöt tehdään maanomistajien suostumuksella. Helmi-ohjelma (Ympäristöministeriö)

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum