Uudenmaan ELY-keskus

Förbättringen av Stormora viadukt inleds på riksväg 25 – arbetet orsakar ändringar i trafiken i Ingå

Dela

Förbättringen av Stormora viadukt vid riksväg 25 över regionväg 186 medför ändringar i trafikarrangemangen. Arbetet inleds i månadsskiftet april-maj 2022 och slutförs i sin helhet före utgången av september 2022.

Stormora viadukt.
Stormora viadukt.

Arbetet inleds i månadsskiftet april-maj 2022 med förberedande arbeten.

Under arbetets gång används ett körfält med trafikljusstyrning på riksväg 25.Hastighetsbegränsningen på viadukten är 30 km/h.

På regionväg 186, nedanför arbetet, används två körfält i varsin riktning och den sänkta hastighetsbegränsningen är 50 km/h.

Reparationsarbetet omfattar en grundlig reparation av viadukten över regionväg nr 186.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland (NTM-centralen) / Södra upphandlingsområdet är byggherre för objektet. Tillsynskonsult är Sweco PM Oy och entreprenör är Destia Oy, som ansvarar för genomförandet av arbetet.

Bifogad länk till platsen för viadukten.

Nyckelord

Kontakter

Mer information:

Byggarbetsplatschef Janne Sutinen, Destia Ab, tel. 040 675 2343

Tillsynskonsulter Salla Anttonen, tel. 040 190 6892 och Seppo Määttä, tel. 040 483 9789 Sweco PM Oy

Projektchef Timo Repo, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, tel. 040 041 5109

Bilder

Stormora viadukt.
Stormora viadukt.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Planeringen av landsväg 11617 (Linjatie) till byväg inleds på sträckan Ohkolantie (lv 1456) – Lintukalliontie, Tusby och Mäntsälä25.5.2022 14:30:00 EEST | Tiedote

Målet med planen är att förbättra förhållandena för cykel- och gångtrafik genom att ändra vägavsnittet Ohkolantie–Lintukalliontie till byväg. NTM-centralen i Nyland samt Mäntsälä och Tusby kommuner samarbetar med planeringen av byvägen. I samband med planeringen granskas bland annat behovet att ändra hastighetsbegränsningen på sträckan samt behovet av farthinder. Nödvändiga ändringar i vägmärken ingår dessutom i planen. Ändringarna kan genomföras under sommaren 2022 i samband med beläggnings- och vägmarkeringsarbeten. Mer information ges i takt med att projektet framskrider. Hur fungerar byvägen I regel reserveras en cirka tre meter bred körbana i mitten av vägen för bilar och för fotgängare och cyklister reserveras cirka 1,5 meter breda vägrenar på båda sidor om körbanan. När bilarna möts på vägen kan de utnyttja vägrenarna för att med hänsyn till fotgängare och cyklister väja på ett säkert sätt . Modellen för byvägen kommer ursprungligen från Holland och man har goda erfarenheter av

Maantien 11617 (Linjatie) suunnittelu kylätieksi alkamassa välillä Ohkolantie (mt 1456) – Lintukalliontie, Tuusula ja Mäntsälä25.5.2022 14:30:00 EEST | Tiedote

Suunnitelmalla tavoitellaan jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteiden parantamista muuttamalla Ohkolantien ja Lintukalliontien välinen osuus kylätieksi. Suunnittelu kylätiestä tehdään yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen sekä Mäntsälä ja Tuusulan kunnan kesken. Kylätiesuunnittelun yhteydessä tieosuudella tarkastellaan mm. nopeusrajoituksen muutostarpeita sekä hidastetarpeita. Suunnittelussa esitetään lisäksi tarvittavat muutokset liikennemerkkeihin. Muutokset on mahdollista toteuttaa kesän 2022 aikana tehtävien päällystys ja tiemerkintätöiden yhteydessä. Asiasta tiedotetaan lisää hankkeen edetessä. Kylätien toimintaperiaate Lähtökohtaisesti autoille varataan tien keskeltä noin kolme metriä leveä ajorata ja sen molemmin puolin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön noin 1,5 metriä leveät pientareet. Autojen kohtaaminen tapahtuu piennarta hyödyntämällä, jolloin väistäminen voidaan tehdä turvallisesti jalankulku ja pyöräily huomioiden. Hollannista lähtöisin olevasta kylätiemallista

Långtidsarbetslösheten började minska (Nyland)24.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

I slutet av april var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 79 633 i Nyland. Av dem var 75 078 utan anställning och 4 555 permitterade. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa utan anställning med 14 957 personer (-16,6%) och antalet permitterade med 18 741 personer (-80,4%). Det totala antalet arbetslösa minskade med 33 698 personer jämfört med ett år tidigare. I Nyland minskade antalet arbetslösa 29,7 %, vilket är näst bäst efter Åland (-42,5 %). I slutet av april utgjorde andelen arbetslösa arbetssökande 9,0% av arbetskraften, vilket motsvarar medelvärdet för hela landet (9,1%).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum