Uudenmaan ELY-keskus

Förbindelsefartygsrutten Borgå-Sibbo konkurrensutsätts på nytt - trafiken fortsätter oavbrutet

Dela

NTM-centralen i Egentliga Finland konkurrensutsatte trafiken på förbindelsefartygsrutten i Borgå-Sibbo under våren 2020. Två anbudsgivare överklagade upphandlingsbeslutet till marknadsdomstolen och i december 2020 upphävde marknadsdomstolen NTM-centralens upphandlingsbeslut. NTM-centralen kommer att göra preciseringar i upphandlingsdokumenten i enlighet med marknadsdomstolens krav och att konkurrensutsätta rutten på nytt så snart som möjligt. Det nya anbudsförfarandet medför inga ändringar i serviceinnehållet och man kommer att se till att förbindelsefartygstrafiken kan fortsätta oavbrutet fram tills anbudsförfarandet avgörs och det nya avtalet ingås.

NTM-centralen i Egentliga Finland konkurrensutsatte trafiken på förbindelsefartygsrutten i Borgå-Sibbo under våren 2020. Man fick in tre anbud i anbudsförfarandet. Det var Kymen Saaristoliikenne Oy som valdes som trafikidkare för tidsperioden 1.5.2021–30.4.2026. De två övriga anbudsgivarna överklagade upphandlingsbeslutet till marknadsdomstolen. I december 2020 upphävdes NTM-centralens upphandlingsbeslut genom marknadsdomstolens beslut. Enligt domstolsbeslutet ska konkurrensutsättningen ordnas på nytt på grund av ett fel i materialet för anbudsbegäran.

NTM-centralen korrigerar sitt upphandlingsförfarande och gör preciseringar i upphandlingsdokumenten i enlighet med marknadsdomstolens krav. Serviceinnehållet, såsom turtätheten eller fartygskraven, kommer inte att ändras. Avsikten är att starta konkurrensutsättningen så snart som möjligt.

Det nuvarande trafikeringsavtalet med EW Finland Oy är på väg att upphöra 30.4.2021. Ett nytt anbudsförfarande kan inte organiseras så snabbt att den nya avtalsperioden skulle kunna börja genast i maj. Således kommer NTM-centralen att använda sig av författningar i lagen om offentlig upphandling så att trafiken kan fortsätta oavbrutet fram tills den nya konkurrensutsättningen avgörs och det nya avtalet ingås. Dessa arrangemang är administrativa och ska inte påverka den service som kunderna får.

Mer information: Trafikens kundservice

- tfn 0295 020 601

trafikens.kundservice@ntm-centralen.fi eller palautevayla.fi

Nyckelord

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 B 5. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Porvoon-Sipoon yhteysalusreitti kilpailutetaan uudelleen - liikenteen katkeamaton jatkuminen turvataan13.1.2021 15:05:00 EETTiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus kilpailutti Porvoon-Sipoon yhteysalusreitin liikenteen keväällä 2020. Kaksi tarjoajaa valitti ELY-keskuksen hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen ja markkinaoikeus kumosi joulukuussa 2020 ELY-keskuksen hankintapäätöksen. ELY-keskus tekee markkinaoikeuden vaatimat tarkennukset hankinta-asiakirjoihin ja kilpailuttaa reitin uudelleen mahdollisimman pian. Palvelun sisältöön ei tehdä muutoksia uudessa kilpailutuksessa ja yhteysalusliikenteen jatkuminen turvataan katkeamattomasti uuden kilpailutuksen ratkeamiseen ja sopimuksen alkuun saakka.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum