Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Förebyggandet av olycksfall försummas på arbetsplatserna

Dela

Förra året ersatte försäkringsanstalterna sammanlagt 103 700 arbetsolyckor för löntagare och 5 700 olyckor för företagare. Detta vittnar för sin del om att bekämpningen av olycksfall har försummats på flera arbetsplatser. Därför har arbetarskyddsmyndigheterna inlett ett riksomfattande tillsynsprojekt som fokuserar på förebyggande av olycksfall i arbetet och som effektiveras med kampanjen #Torjutapaturma 11–15.10. 2021.

"Målet med tillsynen och kampanjen är att arbetsplatser med olycksfallsrisk ska inse vilka olycksrisker som finns i den egna verksamheten samt förstå och behärska förfaringssätten för att förebygga olycksfall i arbetet. Största delen av olycksfallen i arbetet kan förhindras med målinriktade arbetarskyddsåtgärder", berättar överinspektör Janne Laakkonen

I år har 690 arbetarskyddsinspektioner genomförts inom ramen för projektet före utgången av augusti. I inspektionerna har arbetsgivarna ålagts 946 skyldigheter om brister som strider mot lagstiftningen. "Inspektionerna har riktats till arbetsplatser där det tidigare har inträffat olycksfall eller där det anses finnas en förhöjd risk för att olycksfall inträffar. Av antalet skyldigheter kan man dra slutsatsen att det fortfarande finns mycket att göra på arbetsplatserna för att förebygga olyckor och farliga situationer ", säger överinspektör Laakkonen.

Vid en noggrannare granskning av arbetarskyddstillsynens iakttagelser märks att det till exempel finns mycket att förbättra i praxis för utredning och bedömning av riskerna i arbetet. 150 skyldigheter har utfärdats i anslutning till ämnet. Även i fråga om säkerheten i arbetet med maskiner och arbetsredskap har det blivit ganska många anmärkningar, liksom i fråga om introduktionen av arbetstagare och hanteringen av kemiska faktorer. 
 
Vid arbetarskyddsinspektioner har man också gjort positiva observationer. ”Med några få undantag är försäkringen för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar i skick på alla arbetsplatser", konstaterar överinspektör Janne Laakkonen. 

Arbetarskyddsmyndigheterna påminner om att bekämpningen av olycksfall i arbetet ska vara en del av den normala verksamheten på arbetsplatsen. Varje olycka får betydande mänskliga och ekonomiska konsekvenser. Alltför ofta är det först när skadan har inträffat som man vaknar upp.

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Janne Laakkonen, tfn 0295 016 977, e-post: janne.laakkonen@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Länkar

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketArbetarskydd - sunt arbete!
I egenskap av arbetarskyddsmyndighet säkerställer vi att arbetet i Finland är sunt, tryggt och rättvist. Vi övervakar hur arbetet utförs på arbetsplatser. Vi tillhandahåller också vägledning och rådgivning samt uppmuntrar arbetsplatser till självmant och förebyggande arbetarskyddsarbete.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Etelä-Suomen aluehallintovirasto määrää Helsinki Shipyard Oy:n telakalla työskenteleville pakolliset terveystarkastukset koronatilanteen vuoksi20.10.2021 11:15:00 EEST | Tiedote

Helsinki Shipyard Oy:n Hernesaaren telakan työntekijöiden keskuudessa on todettu syksyn 2021 aikana lukuisia koronavirustartuntoja, jotka ovat aiheuttaneet laajoja ja vaikeasti hallittavia tartuntaketjuja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto määrää kaikki telakan ja sen alihankkijoiden työntekijät osallistumaan pakolliseen terveystarkastukseen, joka voi tarkoittaa koronatestiä. Päätös on voimassa 21.10.2021 alkaen tammikuun 2022 loppuun asti.

Alueellinen maanpuolustuksen jatkokurssi Joensuussa ajantasaistaa kurssilaisten tiedot maanpuolustusvalmiudesta, kehitysnäkymistä ja kokonaisturvallisuudesta19.10.2021 12:12:58 EEST | Tiedote

Itä-Suomen alueellinen maanpuolustuksen jatkokurssi nro 31/21 alkaa keskiviikkona 27.10.2021 Valtion virastotalolla Joensuussa. Alueellisen maanpuolustuksen jatkokurssin tavoitteena on antaa ajantasaiset tiedot osallistujille maanpuolustuksen eri alojen valmiudesta, kehitysnäkymistä ja kokonaisturvallisuudesta.

Tuulivoimalan huoltohissit, betonipumppuautot ja hyllystöhissit on määräaikaistarkastettava vuoden 2021 aikana19.10.2021 08:42:34 EEST | Tiedote

Työsuojeluviranomaisilla on käynnissä työpaikkojen nostolaitteisiin keskittyvä valvontahanke. Hankkeessa työsuojelutarkastuksia tehdään työpaikoilla, joissa käytetään määräaikaistarkastettavia työvälineitä. Työsuojelutarkastuksilla varmistetaan, että työntekijöiden käyttöön annetuille työvälineille on tehty asianmukaiset määräaikaistarkastukset. Tuoreiden valvontahavaintojen mukaan työvälineistä 20 prosenttia on ollut tarkastamatta. Työnantaja vastaa työvälineiden turvallisuudesta.

Janakkalan kolmannen lintuinfluenssalöydöksen vuoksi siipikarjan siirtoja on rajoitettu jälleen laajemmalla alueella - kaikkien siipikarjanpitäjien on rekisteröidyttävä eläintenpitäjärekisteriin15.10.2021 17:40:07 EEST | Tiedote

Linnuille korkeaa kuolleisuutta aiheuttavaa H5N1-tyypin lintuinfluenssaa todettiin Janakkalassa jälleen uudella tilalla luontoon istutetusta fasaanista 15.10.2021. Ruokavirasto on uuden löydöksen vuoksi laajentanut edelleen tartuntavyöhykettä, jolla rajoitetaan siipikarjan ja luonnonvaraisista linnuista saatavien tuotteiden siirtoja.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo ravintoloita myös koronapassilainsäädännön noudattamisessa - jo ensi yönä asiakkailta tarkastettava koronapassi15.10.2021 17:29:29 EEST | Tiedote

Jos ravintoloitsija ottaa käyttöön koronapassin eli velvoittaa asiakkailta todistusta koronarokotuksesta, negatiivisesta koronatestituloksesta tai sairastetusta koronataudista, ravintolan ei tarvitse noudattaa alueella voimassa olevia aukiolo- ja anniskeluaikojen ja asiakasmäärien rajoituksia. Ravintolan henkilökunnan on ohjattava ilman passia ravintolassa oleskelevat asiakkaat poistumaan tiloista ensi yönä klo 24, jos ravintolassa otetaan käyttöön koronapassi välittömästi lain tullessa voimaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum