Varsinais-Suomen ELY-keskus

Föregripande stödåtgärder i fråga om sysselsättningsläget i Nystad har inletts

Dela
Som ett resultat av de omställningsförhandlingar som avslutades i mars 2023 meddelade Valmet Automotives bilfabrik i Nystad att behovet att minska personal är cirka 940 personer. Bolaget har förutsett att ungefär hälften av antalet anställda kommer att sägas upp och resten permitteras tills vidare vid månadsskiftet april–maj.

Efter omställningsförhandlingarna arbetar fortfarande cirka 1 400 av Valmet Automotives anställda vid Nystads bilfabrik. Omställningsförhandlingarna inleddes på grund av bilfabrikens minskade orderstock. Situationen inom bilindustrin har varierat under de senaste åren. Den globala politiska situationen, de sociala kraven och konsumenternas krav samt den tekniska utvecklingen påverkar förändringarna inom bilindustrin.

Flera olika metoder och tilläggsfinansiering står till förfogande för att stödja sysselsättningen

I Egentliga Finland har man redan vidtagit föregripande åtgärder för att hantera sysselsättningsläget och stödja dem som sägs upp från fabriken. Efterfrågan på arbetskraft ligger fortfarande på en relativt hög nivå i Egentliga Finland och en del av de uppsagda och de permitterade kan snabbt få nytt arbete. En del av arbetskraften har utländsk bakgrund.

Med tanke på den ökade efterfrågan på utbildningar, träningar, startpeng och lönesubvention har arbets- och näringsministeriet redan beviljat ett tillägg på en miljon euro i sysselsättningsanslaget för regionen. Integrationsutbildning och yrkesinriktad integrationsutbildning kan anskaffas så att de motsvarar regionens behov.

Arbets- och näringstjänsterna i Egentliga Finland erbjuder också direkt olika yrkesutbildningar, bland annat sådan yrkesinriktad arbetskraftsutbildning inom maskin- och produktionsteknik som närings-, trafik- och miljöcentralen redan tidigare anskaffat och vars volym kommer att ökas för innevarande år på grund av den ökade stora efterfrågan i början av året. Dessutom erbjuds sådana tillstånds- och kortutbildningar för arbetslivet som oftast behövs.

De uppsagda och permitterade har dessutom tillgång till träningstjänster som närings-, trafik- och miljöcentralen anskaffat (karriärträning, jobbsökarträning och arbetsträning) samt frivilliga utbildningar som kan stödjas med utkomstskydd för arbetslösa genom arbets- och näringsbyråns beslut.

I maj ordnas ett rekryteringsevenemang dit Nystad bjuder in personer som förlorat sin arbetsplats och företag som är intresserade av rekrytering från ett stort område.

Även andra åtgärder planeras och bereds i nära samarbete med ministeriet, Nystad, närings-, trafik- och miljöcentralen och Egentliga Finlands förbund.

Ytterligare information:

Marjukka Aarnio, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7150

Hannu Lehti, enhetschef, NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 029 502 2601

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum