ELY-keskukset

Företagarnas kris avspeglas i rekordstor efterfrågan på ekonomisk rådgivning

Dela

Företagarens ekonomihjälp erbjuder rådgivning vid ekonomiska problem och betalningssvårigheter. Ekonomihjälpens nationella telefontjänst kompletteras nu med en webbtjänst och regionala tjänster. Företagarnas ekonomiska kris till följd av coronapandemin och restriktionerna märktes tydligt under fjolåret och efterfrågan på telefontjänsten ökade med 350 procent. Målet är att företagare ska reagera på ekonomiska problem i tid och våga be om hjälp.

Stor ökning i antalet samtal under coronaåret

Coronaåret förvärrade situationen betydligt för många företagare som redan hade ett tufft ekonomiskt läge. Ekonomihjälpens telefontjänst kontaktas normalt av ungefär 1 500 företagare om året, men under fjolåret ökade antalet till drygt 7 000. Telefontjänsten erbjuder företagare avgiftsfri, konfidentiell och opartisk hjälp från experter på företagsekonomi och omorganisation. Experterna bedömer företagets ekonomiska situation och ger råd utifrån det som företagarna berättar när de ringer. För många räcker det med ett samtal för att hitta en lösning. På yrittajantalousapu.fi finns information och anvisningar om företagsekonomiska frågor.

Ett ytterligare mål för verksamheten är att förebygga ekonomiska svårigheter och att påverka opinionsklimatet i stort – tillfälliga problem är en del av livet för många företagare. Därför är det viktigt att kunna diskutera dem öppet och utan att känna skam. ”Det är viktigt för företagare att lära sig att identifiera ekonomiska problem och betalningssvårigheter i god tid, medan det fortfarande är möjligt att lösa situationen och få lönsamhet i verksamheten. Genom att reagera i god tid kan man även minimera kostnaderna för att vid behov lägga ned verksamheten för såväl företagaren som för hela samhället. Få företagare är medvetna om att en nedläggning av verksamheten kan medföra betydande kostnader”, berättar Jari Leskinen, utvecklingschef på arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter, som ligger bakom tjänsten.

”Företagarens ekonomihjälp är mycket välkommen och efterlängtad tjänst. Målet är att identifiera företagets ekonomiska utmaningar i god tid och hitta lösningar tillsammans med företagaren. Lyckas vi med det här, vilket jag är övertygad om, kommer vi att kunna hjälpa ett stort antal företagare i vardagen och bespara dem många sömnlösa nätter”, kommenterar Mikael Pentikäinen, verkställande direktör för Företagarna i Finland rf.

Regionala stödtjänster för företagare

Förutom telefon- och webbtjänsten finns även ett regionalt stödnätverk för företagare runt om i landet. De regionala experterna erbjuder personligt stöd nära företagaren. ”Det är viktigt med hjälp nära till hands. Därför är vi som företagarförening med 20 regionala föreningar en bra partner till ekonomihjälpen och erbjuder tillgång till våra nätverk och kontakter”, säger Pentikäinen. Förutom Företagarna i Finland medverkar även ett antal andra aktörer, till exempel Finlands Företagsmentorer rf och regionala utvecklingsbolag. Vi välkomnar även andra experter.

Företagarens ekonomihjälp

på finska mån–fre kl. 9–16, tfn 0295 024 880 (lna/msa)
på svenska tors kl. 9–16, tfn 0295 024 881 (lna/msa)
på engelska tis och fre kl. 9–16, tfn 0295 024 882 (lna/msa)
Yrittajantalousapu.fi

Företagarens ekonomihjälp koordineras av NTM-centralernas och Arbets- och näringsbyråernas gemensamma kundservicecenter. Tjänsten utvecklas som en del av den EU-omfattade Early Warning-modellen.

Kontaktuppgifter

Jari Leskinen
Utvecklingschef
Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter
02950 24468
jari.s.leskinen@ely-keskus.fi

Hanna Tarvainen
projektledare
Företagarna i Finland rf
040 7511 166
hanna.tarvainen@yrittajat.fi

Nyckelord

Bilder

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Maanteiden varsien niitto- ja raivaustyöt ovat käynnistyneet (Keski-Suomi, Itä-Suomi)11.6.2021 09:10:06 EEST | Tiedote

Keski- sekä Itä-Suomessa maanteiden viheralueita hoidetaan kesäkaudella mm. niittämällä ja raivaamalla teiden varsia. Ne parantavat liikenneturvallisuutta sekä edistävät samalla luonnon monimuotoisuutta. Työt ovat paikoitellen jo käynnistyneet taajamissa maatiealueilla sijaitsevien viheralueiden niitoilla. Viheralueiden hoitotyöt tehdään maanteiden hoitourakoissa.

Passagerarbegränsningarna för förbindelsefartyg lindras stegvis10.6.2021 16:51:41 EEST | Tiedote

Antalet passagerare på förbindelsefartygen har begränsats avsevärt på grund av coronasituationen, så att man på fartygen kan sörja för tillräckliga säkerhetsavstånd samt för besättningens och passagerarnas hälsosäkerhet. Passagerarbegränsningarna lindras försiktigt från mitten av juni. I det här skedet kommer man dock endast att öka antalet utomhusplatser på några rutter. Från och med början av juli kommer passagerarbegränsningarna att bedömas på nytt varje vecka enligt sjukdomssituationen och gällande anvisningar. Eftersom man ännu inte kan avstå från passagerarbegränsningarna rekommenderas det fortfarande att man undviker onödvändiga resor med förbindelsefartyg.

Yhteysalusten matkustajarajoituksia kevennetään varovasti asteittain10.6.2021 09:04:11 EEST | Tiedote

Yhteysalusten matkustajamääriä on rajoitettu huomattavasti koronatilanteen vuoksi, jotta aluksilla voidaan huolehtia riittävistä turvaväleistä sekä miehistön ja matkustajien terveysturvallisuudesta. Matkustajarajoituksia kevennetään varovasti asteittain kesäkuun puolivälistä alkaen. Tässä vaiheessa tullaan kuitenkin lisäämään ainoastaan ulkopaikkoja muutamille reiteille. Heinäkuun alusta alkaen matkustajarajoituksia tullaan arvioimaan uudelleen tautitilanteen ja voimassa olevan ohjeistuksen mukaan viikoittain. Koska vielä ei pystytä luopumaan matkustajarajoituksista, on edelleen suositeltavaa välttää ei-välttämättömiä matkoja yhteysaluksilla.

Entrepreneurs’ distress evident in massive increase in need for financial advice7.6.2021 08:19:58 EEST | Press release

The Yrittäjän talousapu counselling service for entrepreneurs provides assistance for business-owners experiencing financial and payment difficulties. The national Talousapu helpline will be augmented with an online service and regional services. Entrepreneurs’ distress has been evident in the telephone service, which has experienced a 350 per cent increase in demand due to the Covid-19 pandemic and the resulting restrictions. The objective is for entrepreneurs to recognise their financial difficulties in time and to have the courage to ask for help.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum