Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA

Förfalskade läkemedel kan döda – skaffa inte olagliga läkemedel

Dela

Vid webbköp kan konsumenter i stället för det äkta läkemedlet få en förfalskning. Man kan undvika förfalskningar genom att skaffa sina läkemedel via lagliga distributionskanaler.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea bedriver den här veckan en kampanj för att läkemedel ska införskaffas tryggt.

Kampanjen syftar till att påminna konsumenter om att det finns mängder av olagliga webbapotek som i stället för äkta läkemedel kan sälja vad som helst under välbekanta läkemedelsnamn. Ett förfalskat läkemedel är alltid farligt och kan i värsta fall döda.

– Läkemedelsförfalskningar är numera skickligt gjorda och det är nästan omöjligt att identifiera dem utan laboratorieundersökningar. Därför ska man som konsument noggrant överväga varifrån man skaffar sina läkemedel, säger Sami Paaskoski, överprovisor vid Fimea.

Olagliga webbapotek är ofta professionellt uppbyggda och inger ett pålitligt intryck. Man försöker övertyga konsumenterna om att verksamheten är tillförlitlig, bland annat genom användning av logotyper, certifikat och marknadsföringspåståenden. En noggrannare granskning av webbplatsen kan ändå avslöja att det handlar om olaglig verksamhet.

Innan man fattar ett köpbeslut är det viktigt att bedöma innehållet på webbplatsen och

  • utreda vem som driver webbapoteket och var det har sin verksamhet. En laglig aktör uppger all sin kontaktinformation (namn, adress, land, telefonnummer och e-postadress).
  • sätta sig in i leveransvillkoren för preparaten. De olagliga webbapoteken saknar konsumentskydd.
  • bedöma de uppgifter som anges för preparatet. Ett lagligt webbapotek säljer aldrig receptbelagda läkemedel utan recept och säljer heller aldrig lagliga ursprungstillverkares läkemedel till rabatterat pris.
  • iaktta ändringar som sker i adressfältet i webbläsaren och exempelvis kontrollera huruvida webbadressen omdirigeras till en annan adress när man gör beställningen.

Det bästa sättet att undvika förfalskade läkemedel är att skaffa dem via en laglig distributionskanal, det vill säga från apoteket eller apotekens lagliga webbutiker.

– Man känner igen lagliga apotek som bedrivs inom EU på den gemensamma logotypen, säger Paaskoski. – På Fimeas webbplats finns en lista över lagliga webbapotek som verkar i Finland.

Konsumenten handlar på eget ansvar

Fimea påminner också om att man, när man gör beställningar från utländska webbapotek, ska beakta de begränsningar som gäller för import av läkemedel.

– Det är förbjudet att skaffa och motta läkemedel per post från områden utanför EU. Som konsument kan man göra sig skyldig till olaglig läkemedelshandel om de beställda preparaten innehåller substanser som i Finland klassas som läkemedel, säger Paaskoski.

Slagordet för kampanjen är Förfalskade läkemedel kan döda – skaffa inte olagliga läkemedel. På kampanjaffischen står en svart korp ovanpå en medicinburk. Korpen symboliserar den fara som förfalskade läkemedel är förknippade med, och medicinburken antyder en gravsten.

Kampanjen syns under pågående vecka på webben i YouTube, i metrotåg och spårvagnar i huvudstadsregionen samt i busstrafiken i Kuopio. Kampanjen är en fortsättning på myndigheternas gemensamma kampanj På eget ansvar, som inleddes för några veckor sedan och sätter fokus på hur man handlar tryggt på nätet.

Läs mer

www.fimea.fi/korp

YouTube Fimea (videor)

Internethandel med läkemedel

www.omallavastuulla.fi

Ytterligare information ges av

  • Sami Paaskoski, överprovisor, (anträffas 15 oktober och 19 oktober), tfn 029 552 3237, Fimea
  • Johanna Linnolahti, sektionsschef (anträffas 16–18 oktober), tfn 029 522 3231, Fimea
  • E-postadresserna har formatet fornamn.efternamn@fimea.fi.

Länkar

Om

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
PL 55
00034 FIMEA

029 5223341http://www.fimea.fi

Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo lääkkeitä, veri- ja kudostuotteita sekä kehittää lääkealaa.

Följ Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA

Biologisten lääkkeiden lääkevaihto olisi mahdollista huolellisesti suunniteltuna ja asteittain toteutettuna10.6.2019 14:04:58 EESTTiedote

Fimea on selvittänyt lääkealan toimijoiden ja potilasjärjestöjen näkemyksiä avohoidossa käytettävien biologisten lääkevalmisteiden lääkevaihdosta lääkitysturvallisuuden toteutumisen näkökulmasta. Selvityksen perusteella biologisten lääkkeiden lääkevaihto olisi mahdollista, mikäli se suunnitellaan huolellisesti ja toteutetaan asteittain.

Lääkehoidon päivänä 21.3.2019 kysytään ”Tunnetko lääkehoitosi tavoitteet”?13.3.2019 13:48:49 EETTiedote

Kysy, mikä on lääkehoitosi tavoite! Sinun on tärkeätä tietää jokaisesta lääkkeestäsi, mihin vaivaan ja miksi sitä käytät. Luotettava tieto on edellytys oikeille päätöksille ja turvalliselle hoidolle. Keskustele lääkityksestä hoitohenkilökunnan ja läheistesi kanssa. Valtakunnallista Lääkehoidon päivää vietetään 21.3.2019 jo seitsemättä kertaa lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisenä teemapäivänä.

Det förekommer variation i apotekens rådgivning om egenvårdsläkemedel3.12.2018 12:13:44 EETTiedote

Rådgivningen på apoteken genomförs mycket bra när kunden ber om läkemedel som kräver extra rådgivning eller nässpray. I läkemedelsrådgivningen ska bedömningen av både behovet av läkemedelsbehandling och lämplighet utvecklas särskilt när kunden ber om smärtlindrande läkemedel med handelsnamn. Dessutom rekommenderas sällan billigare smärtlindrande läkemedel och nästan alltid säljs två förpackningar av smärtstillande läkemedel med 30 tabletter (400 mg) utan att utreda anledning för behovet av två förpackningar. Detta framkom i Fimeas undersökning, vars syfte var att utreda genomförandet av rådgivningen om egenvårdsläkemedel på finska apotek. Studiens förlopp Undersökningen genomfördes genom låtsaskundmetoden i 146 apotek under hösten 2016 och våren 2018. I slumpmässigt utvalda apotek gjordes två besök under undersökningsperioden. Vid båda gångerna genomfördes på enskilda apotek samma låtsaskundfall av tre olika alternativ. Dessa var: ibuprofen med handelsnamn, egenvårdsläkemedel som kräve

Apteekkien itsehoitolääkeneuvonnassa on vaihtelua3.12.2018 12:05:03 EETTiedote

Apteekkien neuvonta toteutuu varsin hyvin asiakkaan pyytäessä lisäneuvontaa vaativaa itsehoitolääkettä tai nenäsumutetta. Kehitettävää lääkeneuvonnassa sekä lääkehoidon tarpeen ja soveltuvuuden arvioinnissa on erityisesti silloin, kun asiakas pyytää kipulääkettä kauppanimellä. Lisäksi hinnaltaan edullisempia kipulääkevalmisteita suositellaan harvoin ja lähes aina myydään kaksi 30 tabletin kipulääkepakkausta (400 mg) selvittämättä syytä kahden pakkauksen tarpeelle. Asia selvisi Fimean tutkimuksessa, jonka tavoitteena oli selvittää itsehoitolääkeneuvonnan toteutumista suomalaisissa apteekeissa. Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin haamuasiakasmenetelmällä 146 apteekissa syksyn 2016 ja kevään 2018 aikana. Satunnaisesti valituissa apteekeissa vierailtiin tutkimusajanjaksolla kaksi kertaa. Molemmilla kerroilla yksittäisissä apteekeissa toteutettiin sama haamuasiakastapaus kolmesta eri vaihtoehdosta, joita olivat: ibuprofeenia kauppanimellä, lisäinformaatiota vaativaa itsehoitolääkettä

Fimea antoi Turun 8. Linnan apteekille markkinointikieltopäätöksen myyntiluvattoman lääkevalmisteen markkinoinnista14.8.2018 08:53:06 EESTTiedote

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on kieltänyt päätöksellään Turun 8. Linnan apteekkia jatkamasta tai uudistamasta myyntiluvattoman lääkevalmisteen myynnin edistämistä Suomessa. Päätös on tehty 9.8.2018 (Dnro 002396/06.08.03.00/2018). Lääkelain 91 §:n 2 momentin mukaan on kiellettyä markkinoida lääkevalmistetta, jolla ei ole myyntilupaa Suomessa. Myyntiluvattoman lääkevalmisteen myyntiä ei saa edistää millään tavalla, eikä apteekki saa oma-aloitteisesti esittää myyntiluvattomaan valmisteeseen liittyvää myyntiä edistävää tietoa tai mainosviestejä. Tämän lisäksi lääkelain 91 a §:n 1 momentin mukaan väestölle ei saa ollenkaan markkinoida lääkemääräyksellä toimitettavia eikä huumausaineita tai psykotrooppisia aineita sisältäviä lääkevalmisteita. Fimea on katsonut Turun 8. Linnan apteekin toiminnan lääkelain markkinointia koskevien säännösten vastaiseksi. Markkinointikieltopäätöstä tehostetaan 50 000 euron sakon uhalla. Lääkelain mukaan lääkemarkkinoinnin on kannustettava lä

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum