Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA

Förfalskade läkemedel kan döda – skaffa inte olagliga läkemedel

Dela

Vid webbköp kan konsumenter i stället för det äkta läkemedlet få en förfalskning. Man kan undvika förfalskningar genom att skaffa sina läkemedel via lagliga distributionskanaler.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea bedriver den här veckan en kampanj för att läkemedel ska införskaffas tryggt.

Kampanjen syftar till att påminna konsumenter om att det finns mängder av olagliga webbapotek som i stället för äkta läkemedel kan sälja vad som helst under välbekanta läkemedelsnamn. Ett förfalskat läkemedel är alltid farligt och kan i värsta fall döda.

– Läkemedelsförfalskningar är numera skickligt gjorda och det är nästan omöjligt att identifiera dem utan laboratorieundersökningar. Därför ska man som konsument noggrant överväga varifrån man skaffar sina läkemedel, säger Sami Paaskoski, överprovisor vid Fimea.

Olagliga webbapotek är ofta professionellt uppbyggda och inger ett pålitligt intryck. Man försöker övertyga konsumenterna om att verksamheten är tillförlitlig, bland annat genom användning av logotyper, certifikat och marknadsföringspåståenden. En noggrannare granskning av webbplatsen kan ändå avslöja att det handlar om olaglig verksamhet.

Innan man fattar ett köpbeslut är det viktigt att bedöma innehållet på webbplatsen och

  • utreda vem som driver webbapoteket och var det har sin verksamhet. En laglig aktör uppger all sin kontaktinformation (namn, adress, land, telefonnummer och e-postadress).
  • sätta sig in i leveransvillkoren för preparaten. De olagliga webbapoteken saknar konsumentskydd.
  • bedöma de uppgifter som anges för preparatet. Ett lagligt webbapotek säljer aldrig receptbelagda läkemedel utan recept och säljer heller aldrig lagliga ursprungstillverkares läkemedel till rabatterat pris.
  • iaktta ändringar som sker i adressfältet i webbläsaren och exempelvis kontrollera huruvida webbadressen omdirigeras till en annan adress när man gör beställningen.

Det bästa sättet att undvika förfalskade läkemedel är att skaffa dem via en laglig distributionskanal, det vill säga från apoteket eller apotekens lagliga webbutiker.

– Man känner igen lagliga apotek som bedrivs inom EU på den gemensamma logotypen, säger Paaskoski. – På Fimeas webbplats finns en lista över lagliga webbapotek som verkar i Finland.

Konsumenten handlar på eget ansvar

Fimea påminner också om att man, när man gör beställningar från utländska webbapotek, ska beakta de begränsningar som gäller för import av läkemedel.

– Det är förbjudet att skaffa och motta läkemedel per post från områden utanför EU. Som konsument kan man göra sig skyldig till olaglig läkemedelshandel om de beställda preparaten innehåller substanser som i Finland klassas som läkemedel, säger Paaskoski.

Slagordet för kampanjen är Förfalskade läkemedel kan döda – skaffa inte olagliga läkemedel. På kampanjaffischen står en svart korp ovanpå en medicinburk. Korpen symboliserar den fara som förfalskade läkemedel är förknippade med, och medicinburken antyder en gravsten.

Kampanjen syns under pågående vecka på webben i YouTube, i metrotåg och spårvagnar i huvudstadsregionen samt i busstrafiken i Kuopio. Kampanjen är en fortsättning på myndigheternas gemensamma kampanj På eget ansvar, som inleddes för några veckor sedan och sätter fokus på hur man handlar tryggt på nätet.

Läs mer

www.fimea.fi/korp

YouTube Fimea (videor)

Internethandel med läkemedel

www.omallavastuulla.fi

Ytterligare information ges av

  • Sami Paaskoski, överprovisor, (anträffas 15 oktober och 19 oktober), tfn 029 552 3237, Fimea
  • Johanna Linnolahti, sektionsschef (anträffas 16–18 oktober), tfn 029 522 3231, Fimea
  • E-postadresserna har formatet fornamn.efternamn@fimea.fi.

Länkar

Om

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
PL 55
00034 FIMEA

029 5223341http://www.fimea.fi

Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo lääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita, veri- ja kudostuotteita, biopankkeja sekä kehittää lääkealaa.

Följ Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA

Eurooppa kieltää tiettyjen mikrobilääkkeiden käytön eläimille – merkittävä askel työssä mikrobilääkeresistenssiä vastaan22.7.2022 10:21:06 EEST | Tiedote

Euroopan komissio on 19.7.2022 julkaissut luettelon mikrobilääkkeistä ja -lääkeryhmistä, joiden käyttö eläimille on kiellettyä Euroopan unionissa siirtymäajan jälkeen. Suomessa jo 1990-luvulta saakka käytössä ollut vahva keino suitsia mikrobilääkeresistenssiä otetaan nyt lainsäädännöllä käyttöön koko unionissa.

Lääkebarometri selvitti lääkehoidosta aiheutuvaa arjen kuormitusta17.3.2022 09:21:18 EET | Tiedote

Lääkebarometri 2021 -väestökyselyn mukaan lääkehoidon aiheuttamaa kuormitusta aiheuttavat yleisimmin lääkkeiden haittavaikutuksiin ja terveydenhuollon toimintaan liittyvät tekijät. Eri pitkäaikaissairauksien välillä on eroja siinä, miten lääkehoitojen koetaan auttavan ja kuinka usein hoidosta ollaan yhteydessä terveydenhuoltoon. Tulokset selviävät Fimean syksyllä 2021 toteuttamasta väestökyselystä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää väestötasolla lääkehoidon seurantaa ja kuormittavuutta sekä kokemuksia lääkkeiden hankkimisesta.

EMA suosittelee ehdollista myyntilupaa AstraZenecan koronarokotteelle29.1.2021 17:52:01 EET | Tiedote

Euroopan lääkevirasto EMA on suositellut ehdollisen myyntiluvan myöntämistä AstraZenecan COVID-19-rokotteelle. Rokote on tarkoitettu koronavirustaudin (COVID-19) estämiseksi yli 18-vuotiailla. EMAn suosituksen jälkeen Euroopan komissio tekee lopullisen päätöksen myyntiluvasta EMA:n lääkevalmistekomitea (CHMP) on arvioinut perusteellisesti rokotteen laatua, turvallisuutta ja tehoa koskevat tiedot ja suositellut yksimielisesti, että Euroopan komissio myöntää ehdollisen myyntiluvan rokotteelle. Rokote annetaan kahtena injektiona käsivarteen 4-12 viikon välein. Kliiniset tutkimukset osoittivat, että AstraZenecan COVID-19-rokote on tehokas estämään koronavirustautia yli 18-vuotiailla. Tutkimus osoitti noin 60 prosentin vähenemisen oireenmukaisten COVID-19-tapausten määrässä rokotetta saaneilla ihmisillä verrattuna lumerokotetta saaneisiin. Suurin osa tutkimuksiin osallistuneista oli 18–55-vuotiaita. Vanhemmista ikäryhmistä ei ole vielä kattavasti tuloksia, mutta mm. muiden rokotteiden kokem

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum