Schildts & Söderströms

Författaren Henrik Meinander från pris av Svenska Akademien

Dela

Svenska Akademien tilldelar författaren och historikern Henrik Meinander Birger Schöldströms pris för år 2022. Prisbeloppet är 75 000 kronor.

Foto: Laura Malmivaara.
Foto: Laura Malmivaara.

Meinander har skrivit över tio böcker, bland annat Finlands historia (2006), Finland 1944: krig, samhälle, känslolandskap (2009) och Samtidigt: Finland och omvärld 1968 (2019). Hans senaste verk essäsamlingen Tikkanens linje: tidsbilder 1967–1972 utkom ifjol.

Meinander är professor i historia vid Helsingfors universitet och ordförande för Svenska Litteratursällskapet i Finland, Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse och redaktionsrådet för Zacharias Topelius Skrifter samt ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien, Finska Vetenskaps-Societeten, Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien.

Birger Schöldströms pris delas ut vartannat år och utgår ur skriftställaren Birger
Schöldströms fond. Syftet är att understödja litteratur- och personhistorisk forskning.

Kontakter

Bilder

Foto: Laura Malmivaara.
Foto: Laura Malmivaara.
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Om

Schildts & Söderströms
Schildts & Söderströms
Snellmansgatan 13
00170 Helsingfors

https://litteratur.sets.fi/

Schildts & Söderströms har verkat för den finlandssvenska litteraturen sedan 1891.