Espoon kaupunki - Esbo stad

Förhandsröstning i kommunalvalet ordnas 26.5–8.6.2021 – se röstningsställena i Esbo

Dela

Esbo har flera förhandsröstningsställen, av vilka en del är utomhus eller så kallade drive-in-röstningsställen till vilka man kan köra direkt med bil. Öppettiderna varierar och vissa tider har reserverats för personer som hör till en riskgrupp.

Genom att rösta i kommunalvalet kan du påverka vem som representerar Esboborna i fullmäktige och andra kommunala förtroendeorgan och beslutar om frågor som påverkar stadsbornas vardag. I valet väljs 75 fullmäktigeledamöter för de följande fyra åren. Det nya fullmäktige inleder sitt arbete 1.8.2021.

Förhandsröstning i Finland 26.5–8.6.2021 och utomlands 2–5.6.2021

På grund av coronapandemin är tiden för förhandsröstning längre än vanligt, det vill säga två veckor. När du kommer för att rösta, ta med dig ett identitetsbevis. På grund av coronapandemin ber vi att du också tar med dig egen penna, antingen blyerts- eller kulspetspenna.

Esbo har flera förhandsröstningsställen, av vilka en del är utomhus eller så kallade drive-in-röstningsställen till vilka man kan köra direkt med bil. För att göra röstningen smidigare och undvika rusning är röstningsställena öppna varje dag. Öppettiderna varierar och vissa tider har reserverats för personer som hör till en riskgrupp.

På röstningsstället vid Metroarenan kommer det att finnas 10 röstningspunkter. Röstningsställen utomhus som är öppna för alla finns i Alberga och i Esboviken. Dessutom finns det ett röstningsställe utomhus i Otnäs som är avsett endast för personer som hör till en riskgrupp.

För att undvika rusningar hoppas vi att du inte lämnar förhandsröstningen till de sista dagarna.

Förhandsröstningsställena och deras öppettider i Esbo

Anmäl dig till hemmaröstning senast 1.6.2021 kl. 16

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att hen inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma i den kommun som i rösträttsregistret har antecknats som hens hemkommun.

Den som vill förhandsrösta hemma ska anmäla detta till centralvalnämnden senast tisdag 1.6.2021 före kl. 16.00 skriftligen eller per telefon. Anmälan kan på den röstberättigades vägnar göras av någon som den röstberättigade har utsett. Om en närståendevårdare som bor i samma hushåll vill rösta vid hemmaröstningen, ska detta nämnas i anmälan.

Information om förhandsröstningen på vissa anstalter i Esbo ges på anstalterna.

Mer information om hemmaröstningen och om röstning på anstalter

Valdagen är söndag 13.6.2021

Esbo stad är indelad i 71 röstningsområden. Röstningsställena är öppna på valdagen kl. 9–20. Röstningsstället anges i meddelandet om rösträtt.

När du kommer för att rösta, ta med dig ett identitetsbevis. På grund av coronapandemin ber vi att du också tar med dig egen penna, antingen blyerts- eller kulspetspenna.

Röstningsställena på valdagen i Esbo

Nyckelord

Bilder

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det är bra att bo, lära, arbeta och företaga för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Facebook

Twitter

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Tapio Erma och Juha Nurmi utnämnda till nya resultatsenhetsdirektörer inom Esbo stads sektor för fostran och lärande14.6.2021 15:00:00 EEST | Tiedote

Till den ordinarie tjänsten som direktör för resultatenheten för finsk utbildning på andra stadiet och ungdomstjänster inom Esbo stads sektor för fostran och lärande valdes Tapio Erma (FM, eMBA) och till den ordinarie tjänsten som direktör för grundläggande utbildning inom resultatenheten för finsk grundläggande utbildning Juha Nurmi (FM, eMBA). Erma har verkat som chef för Esbo stads finska gymnasielinje sedan 2014. Nurmi har verkat som utvecklingschef för finsk utbildning sedan 2002. Båda rapporterar till sektordirektör Harri Rinta-aho och är medlemmar i ledningsgruppen för sektorn för fostran och lärande. Stadens organisationsreform träder i kraft 1.8.2021 då den nya sektorn för fostran och lärande inleder sin verksamhet. Sektorn för fostran och lärande består av följande resultatenheter: finsk grundläggande utbildning, finsk utbildning på andra stadiet och ungdomstjänster, finsk småbarnspedagogik och Svenska bildningstjänster.

Tapio Erma ja Juha Nurmi nimitetty uusiksi tulosyksiköiden johtajiksi Espoon kaupungin Kasvun ja oppimisen toimialalle14.6.2021 15:00:00 EEST | Tiedote

Espoon kaupungin Kasvun ja oppimisen toimialan suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön johtajan vakinaiseen virkaan on valittu Tapio Erma (FM, eMBA) ja suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön perusopetuksen johtajan vakinaiseen virkaan Juha Nurmi (FM, eMBA). Erma on toiminut Espoon kaupungin suomenkielisen lukiolinjan päällikkönä vuodesta 2014. Nurmi on toiminut suomenkielisen opetuksen kehittämispäällikkönä vuodesta 2002. Molemmat raportoivat toimialajohtaja Harri Rinta-aholle ja ovat Kasvun ja oppimisen toimialan johtoryhmän jäseniä. Kaupungin organisaatiouudistus astuu voimaan 1.8.2021, jolloin uusi Kasvun ja oppimisen toimiala aloittaa toimintansa. Kasvun ja oppimisen toimialan muodostavat seuraavat tulosyksiköt: suomenkielinen perusopetus, suomenkielinen toisen asteen koulutus ja nuorisopalvelut, suomenkielinen varhaiskasvatus ja ruotsinkieliset sivistyspalvelut.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum