Institutet för hälsa och välfärd THL

Forskning: Oren vedförbränning kan försämra närområdets luftkvalitet märkbart - se tips för uppvärmningen av din eldstad

Dela

Genom att bränna ved orent, alltså ineffektivt, kan enskilda hushåll försämra luftkvaliteten i sitt eget närområde visar en färsk undersökning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) har gjort.

THL utredde den tidsmässiga och regionala variationen i luftföroreningarna under vintersäsongen 2020–2021. Utredningen genomfördes i Kuopio på ett småhusdominerat område. Mätningarna genomfördes under olika veckodagar och tider med hjälp av en skjutbar mätningsvagn.

"Vi uppmätte även mycket höga halter av luftföroreningar, som i allmänhet var kortvariga. Men särskilt under kalla kvällar med lite blåst var halterna höga hela kvällen. Utsläppen från till och med enskilda hus försämrade väsentligt närområdets luftkvalitet i dessa situationer", berättar Tarja Yli-Tuomi, specialforskare vid THL. 

Även om resultaten av undersökningen gäller vintersäsongen orsakar vedförbränningen utsläpp och hälsoolägenheter även under andra årstider, särskilt i tätt bebyggda områden och vid lugnt väder. 

Nästan lika många mikropartiklar som på en livligt trafikerad väg i Helsingfors

Enligt undersökningen kan man exponeras för en lika stor mängd luftföroreningar under en utomhusvistelse på ett lugnt småhusområde som under en promenad längs en livligt trafikerad gata.

"Halten på svart kol som frigörs ut i luften vid förbränningsprocesserna var enligt vår mätning till och med 5 mikrogram per kubikmeter luft på undersökningsområdet under en lördag kväll. Det är mycket när vi vet att den högsta timhalten svart kol på Mannerheimvägens mätningsstation i Helsingfors år 2020 var 7 mikrogram per kubikmeter luft”, säger Yli-Tuomi.

Enligt Mikko Sokura, miljöinspektör vid Kuopio stad, var följderna av småskalig vedeldning klart synliga vid mätstationerna för luftkvalitet på småhusområdena i Kuopio och Siilinjärvi år 2021. 

"Småskalig förbränning av ved höjde uttryckligen halterna av hälsovådliga mikropartiklar", konstaterar han.

För att minsta möjliga mängd hälsovådliga föreningar ska frigöras i luften vid förbränningen ska veden brännas så rent som möjligt speciellt i tättbebyggda bostadsområden.
"För att minimera olägenheterna lönar det sig att fästa särskild uppmärksamhet vid de egna förbränningssätten när man värmer upp bastuugnen, eftersom just utsläppen från bastuugnar lätt blir stora. Bastuugnar kräver stor förbränningseffekt för en kort stund jämfört med värmelagrande eldstäder. Ugnarnas struktur är ju ganska enkel och på grund av den låga verkningsgraden förbrukas mycket ved jämfört med den nytta som fås. Att lära sig elda renare är lönsamt även ur ekonomisk synvinkel eftersom utsläppen innebär förlorad energi, berättar Yli-Tuomi. 

Så här kan du minska mängden skadliga partiklar vid eldandet, även under midsommaren på stugan

Även om mätningarna för denna undersökning gjordes på vintern lönar det sig att utnyttja tipsen om renare vedeldning även för att värma midsommarbastun.

Så här kan du bränna ved renare:

 • ta in veden 1–2 dygn i förväg
 • töm askan och öppna spjället
 • kontrollera att skorstenen drar, värm vid behov via sotningsluckan till exempel med hjälp av värmefläkt eller hårtork eller genom att bränna en liten mängd tidningspapper 
 • försäkra dig om att det kommer tillräckligt med tilluft in i rummet
 • bränn endast torr och ren ved - inget skräp, inget behandlat trä
 • använd små vedträn i det första boet, diameter cirka 5 cm, rada veden luftigt
 • lämna minst 1/3 av eldstadens höjd tom
 • tänd på upptill ifall eldstadens tillverkare inte givit andra instruktioner
 • ha luckorna för tilluft tillräckligt öppna, undvik pyreldning
 • lägg till mer ved först när de tidigare nästan brunnit ner till en glöd
 • lägg till endast stora vedträn, omkrets ca 30 cm, rada dem tätt
 • undvik att röra om elden i onödan
 • stäng spjället först när det inte längre finns några glödande kolbitar kvar i eldstaden
 • följ tillverkarens instruktioner för eldstaden.

Genom att använda en spis eller ugn med hög verkningsgrad kan man minska uppkomsten av och exponeringen för rök, samt genom att sota eldstaden regelbundet. Med hjälp av effektiv filtrering av tilluft kan man dessutom minska mängden rök som tar sig in utifrån.

Vilka hälsorisker kan partiklarna orsaka?

Höga partikelhalter från träförbränning kan orsaka symtom redan vid kortvarig exponering. De vanligaste olägenheterna är irritationssymtom och lindriga symtom i andningsorganen, såsom klåda i halsen och ögonen, snuva och hosta. 

Risken att insjukna i kroniska hjärt- och luftvägssjukdomar ökar i och med en långvarig exponering för rök under flera år eller årtionden. I undersökningar på befolkningsnivå har höga dagliga halter dessutom noterats i samband med dödsfall orsakade av sjukdomar i andningsorganen och hjärtat.

Referens: 

Yli-Tuomi T, Taimisto P & Siponen T. Puun pienpolton savuille altistuminen ja hiukkaspitoisuuden alueellinen vaihtelu asuinalueella. Institutet för hälsa och välfärd (THL). Arbetsdokument 33/2022. 

Mer information 

Förbränning av ved (THL) 

Guide för val och användning av eldstad (RIL rf) (på finska)

Videon Sotarens tips för eldstaden (Nuohoojan niksit tulisijan käyttöön, på finska)    

Slutrapport från Östra Finlands universitet om bastuugnarnas utsläpp och minskningen av dessa (på finska, pdf 3,3 Mt)  

Tarja Yli-Tuomi
specialforskare
THL
tfn 029 524 6302
fornamn.efternamn@thl.fi

Mikko Sokura
miljöinspektör
Kuopio stad
tfn 044 718 2147
fornamn.efternamn@kuopio.fi

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Coronaåtgärderna i anslutning till resor upphör vid Finlands gränser – inget test eller intyg är obligatoriskt från och med den 1 juli30.6.2022 10:29:57 EEST | Tiedote

Hälsosäkerhetsåtgärderna i anslutning till coronapandemin vid Finlands gränsövergångsställen upphör. Från och med fredagen den 1 juli behöver resenärer inte längre visa upp intyg över coronavaccinationer eller insjuknande vid inresa i landet eller ta några coronatest. Avslutandet av hälsosäkerhetsåtgärderna i anslutning till coronaviruset gäller både Finlands inre och yttre gränser. Den inre gränsen avser gränsen mellan Finland och EU- eller Schengenområdet och den yttre gränsen avser gränsen mellan Finland och ett område utanför EU- eller Schengenområdet. Hälsovårdsåtgärderna vid de inre gränserna grundade sig på paragraferna i lagen om smittsamma sjukdomar, som upphör att gälla den 30 juni. Paragrafernas giltighetstid förlängs inte längre, eftersom de inte längre har någon betydelse för förebyggandet av coronapandemin. Även coronabegränsningarna vid de yttre gränserna upphör. De yttre gränserna omfattas dock av sedvanliga inresebegränsningar, som bör kollas upp på gränsbevakningsväse

Svår värmebölja förutspås för de kommande dagarna – hetta är en hälsorisk särskilt för äldre och personer med kroniska sjukdomar23.6.2022 05:45:00 EEST | Tiedote

Man förutspår kraftig värmebölja under de kommande dagarna. Hett väder och värmeböljor kan orsaka allvarliga hälsoskador i synnerhet för äldre personer och personer som lider av kroniska sjukdomar. Även spädbarn och små barn, gravida samt personer som arbetar och idrottar under varma förhållanden utsätts för hettans skadliga effekter. Under heta dagar är det bäst att undvika gassande sol och varma platser, samt onödig fysisk ansträngning. För att undvika vätske- och saltbrist på grund av svettning ska man dricka tillräckligt med vatten och även komma ihåg att äta. Förutom att ta sig ett dopp är även svala duschar och kalla omslag goda metoder för att svalka sig. Det lönar sig också att klä sig lätt. Kom dock ihåg att skydda dig mot solens UV-strålning. Det är bra att undvika alkohol vid hetta, eftersom det torkar ut kroppen. Om du dricker alkohol lönar det sig att dricka måttligt och hålla sig till svagare drycker samt komma ihåg att även dricka vatten. Håll det svalt inomhus För att f

Coronapandemin minskade framför allt andra luftvägsinfektioner i fjol – antalet fästingburna hjärninflammationer ökade tydligt21.6.2022 02:00:00 EEST | Tiedote

År 2021 påverkade coronaviruspandemin fortfarande förekomsten av flera andra smittsamma sjukdomar. Man konstaterade i synnerhet färre andra luftvägsinfektioner än normalt. Uppgifterna framgår av information i THL:s register över smittsamma sjukdomar. År 2021 konstaterade man till exempel betydligt färre laboratoriebekräftade fall av lungklamydia och mykoplasma än tidigare. Vanligtvis orsakar dessa bakterier symtom av luftvägsinfektion. Rhinovirus förekom liksom året innan, men den typiska vår- och hösttoppen observerades inte. Influensainfektioner förekommer vanligen särskilt i november–december och på vårvintern. Under influensasäsongen 2020–2021 hade Finland ingen influensaepidemi, utan endast enstaka influensafynd blev anmälda till registret över smittsamma sjukdomar. Hösten 2021 gjorde man också endast enstaka anmälningar, men i december fanns det redan flera fynd. "Under coronapandemin hade diagnostiken av luftvägsinfektioner huvudsakligen blivit koncentrerat på coronaviruset. Det

Europeiska badvattenrapporten: Vattnet vid Finlands allmänna badstränder är rent3.6.2022 14:14:34 EEST | Tiedote

Det är säkert att bada i vattnen vid de allmänna badstränderna i Finland. Detta framgår av Europeiska miljöbyråns nyligen publicerade rapport om badvattenkvaliteten. Största delen av badvattnen i Finland, 95 procent, klassificerades vara av hög eller god kvalitet, vilket motsvarar situationen under den föregående uppföljningsperioden. Rapporten innehåller uppgifter om badvattnets kvalitet från alla allmänna badstränder. Sommaren 2021 fanns det sammanlagt 302 allmänna badstränder i Finland, varav 224 fanns vid inlandsvatten och 78 vid kusten. Sex stränder hörde till kategorin tillfredsställande eller den lägsta godtagbara badvattenklassen, vilket är två procent av badstränderna. Dessutom klassificerades badvattnets kvalitet på fyra badstränder (1,3 %) som dålig. Av badvattnen i inlandet klassificerades över 97 procent vara av hög kvalitet. Vid kusten klassificerades över 88 procent av alla badvatten vara utmärkta eller bra. Av de fyra badvattnen som klassificerades som dåliga fanns tre

Coronablinkern har lagts ner – tack till alla som använde appen!1.6.2022 10:13:54 EEST | Tiedote

Appen Coronablinkern som effektiverar brytningen av coronavirusets smittkedjor läggs ner från och med den 1 juni 2022. Efter den här dagen varnar Coronablinkern inte längre för exponeringar eller sparar information om möten. Den kan alltså inte användas för att anmäla en smitta. Appen har lagts ner för gott och den kan tas bort från telefonen. Appen läggs ner eftersom det i den nuvarande epidemisituationen inte längre finns grunder för att använda Coronablinkern. Den omfattande testningen har slopats på många områden och istället riktas testningen endast till vissa begränsade grupper, såsom hälso- och sjukvårdspersonal och riskgrupper. Att avstå från den officiella testningen innebär att de startkoder som behövs för att anmäla smitta med applikationen inte längre skapas i stor utsträckning. Coronablinkerns 2,5 miljoner användare deltog tillsammans till att bromsa coronaepidemin Coronablinkern togs i bruk i Finland den 31 augusti 2020. Redan efter ungefär ett dygn efter att den publicer

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum