ELY-keskukset

Försök med gåsåkrar inleds i Norra Karelen

Dela

Naturresursinstitutet undersöker i ett tvåårigt projekt för gåsåkrar hur åkrar avsedda för gäss och olika skrämselmetoder fungerar och hur godtagbara de är när det gäller att minska de skador som vitkindade gäss orsakar jordbruket.

Gåsåkrar. Bild: Jari Kontiokorpi / NTM-centralen i Norra Karelen
Gåsåkrar. Bild: Jari Kontiokorpi / NTM-centralen i Norra Karelen

Naturresursinstitutet (Luke) undersöker i ett tvåårigt projekt för gåsåkrar hur åkrar avsedda för gäss och olika skrämselmetoder fungerar och hur godtagbara de är när det gäller att minska de skador som vitkindade gäss orsakar jordbruket. Åkrarna inrättas i Norra Karelen, där gässen orsakar omfattande skador på jordbruket i synnerhet i samband med vårflytten.

– I Kides och Tohmajärvi inrättas fyra gåsåkerhelheter med en areal på 328 hektar. Åkrarna har frivilligt överlåtits av jordbrukarna för detta ändamål, säger projektledaren Jukka Forsman, forskningsprofessor vid Naturresursinstitutet.

Projektet genomförs i samarbete med Åbo universitet och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen. Forskningen finansieras av miljöministeriet.

Jordbrukarnas intresse för försöket med gåsåkrar var en positiv överraskning

Sommaren 2021 gjordes ett försök med gåsåkrar där man använde åkrar som erbjudits av sex olika jordbrukare. Sammanlagt var över tjugo jordbrukare intresserade av försöket.

– Åkrarna valdes ut till undersökningen så att man fick så stora och enhetliga åkrar som möjligt i sådana områden där det under de senaste åren har förekommit särskilt mycket skador orsakade av vitkindade gäss. Andra kriterier var bland annat möjligheten att skrämma bort gässen och närheten till vattendrag, säger Forsman.

– Vi är mycket glada och tacksamma över att så många jordbrukare erbjöd sina marker, även om det inte går att erbjuda ekonomiskt stöd för gåsåkrarna, säger Forsman.

Inget ekonomiskt stöd betalas ut för inrättandet av gåsåkrarna, eftersom det skulle kunna tolkas som sådant överlappande stöd som är förbjudet i EU. Bortjagandet av gässen i samband med forskningen hjälper dock jordbrukarna.

Bortjagandet är en viktig del av försöket med gåsåkrar

På gåsåkrarna får de vitkindade gässen äta i lugn och ro och får inte störas. Gässen jagas bort från de åkrar som är avsedda för normal odling. Utanför flyttningstiderna får man skörda gåsåkrarna.

– Avsikten med gåsåkern och bortjagandet är att få gässen bort från de åkrar som används för normal odling genom att i stället styra dem till gåsåkrarna, där de får vara i fred. På detta sätt vill man hindra gässen från att förbruka energi på att flyga mellan olika åkrar. Den minskade energiförbrukningen minskar också gässens näringsbehov, det vill säga de skador som gässen orsakar på åkern, säger Forsman.

– Bortjagandet kan dock inte ordnas i hela Norra Karelens område, utan det riktas till områden som är viktiga och kontrollerbara med tanke på forskningen. Bortjagandet sker i maj under två till tre veckor nästan dygnet runt. I bortjagandet deltar förutom forskare även gåsherdar som anställts med särskild finansiering från miljöministeriet, säger Mika Pirinen, koordinator för artskador vid NTM-centralen i Norra Karelen.

Gässen skräms också bort med hjälp av laseranordningar och skottljud. På hösten undersöks också effekten av att jordbrukarna skjuter gäss med tillstånd.

Gåsåkrarna är endast en dellösning

Gåsåkrarna förväntas inte lösa hela det problem som vitkindade gäss orsakar jordbruket.

– Gåsåkrarna kan eventuellt vara en dellösning, med hjälp av vilken man syftar till att kontrollera skadornas omfattning och placering. Det är vad projektet utreder. Det är dock klart att en gåspopulation av nuvarande storlek kommer att orsaka betydande skador, säger Forsman.

− Vi arbetar på bred front för att minimera de skador som drabbar jordbrukarna. Projektet för gåsåkrar är en viktig del av denna helhet. Vi vill också att ersättningarna ska kunna behandlas så smidigt som möjligt och har därför stärkt myndigheternas resurser för behandlingen av dispenser. Under våren överlämnar regeringen en proposition med förslag till lag om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur. Syftet med den är att utveckla och förtydliga ersättningen av skador, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Den population av vitkindade gäss som flyttar över Finland uppgår till cirka 1,3 miljoner fåglar, och populationen fortsätter att öka. Skadorna är ställvis omfattande. År 2020 fick jordbrukarna ersättning till ett belopp av sammanlagt 3,4 miljoner euro.

Kontakter

Naturresursinstitutet: Jukka Forsman, projektledare, tfn 029 532 2395, jukka.forsman(at)luke.fi

NTM-centralen i Norra Karelen: Mika Pirinen, koordinator för artskador, tfn 029 502 6214, mika.pirinen(at)ely-keskus.fi

Miljöministeriet: Hanne Lohilahti, specialsakkunnig, tfn 029 525 0374, hanne.k.lohilahti(at)ym.fi

Förfrågningar om intervjuer med ministern: Antti Heikkinen, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn 050 348 1406, antti.heikkinen(at)ym.fi

Bilder

Gåsåkrar. Bild: Jari Kontiokorpi / NTM-centralen i Norra Karelen
Gåsåkrar. Bild: Jari Kontiokorpi / NTM-centralen i Norra Karelen
Ladda ned bild

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Kasvatusta ja valistusta luonnon monimuotoisuuden tueksi – ELY-keskuksen tämänvuotiset avustukset ympäristökasvatukseen jaettu14.6.2021 09:10:43 EEST | Tiedote

Keski-Suomen ELY-keskuksen valtakunnalliset hankeavustukset ympäristökasvatukseen ja -valistukseen suunnataan tänä vuonna erityisesti luonnon monimuotoisuuteen liittyville hankkeille. Lisäksi painotetaan oppimista ja osallistumista nk. formaalin koulutuksen ulkopuolella, kuten nuorisotyön tai järjestöjen tarjoaman toiminnan piirissä. Avustusta myönnetään 11 hankkeelle yhteensä 330 050 euroa.

Utbildning och information om biologisk mångfald – NTM-centralernas bidrag för miljöfostran har delats ut för detta år14.6.2021 09:10:43 EEST | Tiedote

Nationella projektbidrag för miljöfostran och miljöupplysning från NTM-centralen i Mellersta Finland riktar sig i år särskilt till projekt som anknyter sig till den biologiska mångfalden. Tonvikt kommer också att läggas på lärande och deltagande utanför den så kallade formella utbildningen, såsom ungdomsarbete eller verksamhet som tillhandahålls av organisationer. Totalt 330 050 euro kommer att delas ut till 11 projekt.

Maanteiden varsien niitto- ja raivaustyöt ovat käynnistyneet (Keski-Suomi, Itä-Suomi)11.6.2021 09:10:06 EEST | Tiedote

Keski- sekä Itä-Suomessa maanteiden viheralueita hoidetaan kesäkaudella mm. niittämällä ja raivaamalla teiden varsia. Ne parantavat liikenneturvallisuutta sekä edistävät samalla luonnon monimuotoisuutta. Työt ovat paikoitellen jo käynnistyneet taajamissa maatiealueilla sijaitsevien viheralueiden niitoilla. Viheralueiden hoitotyöt tehdään maanteiden hoitourakoissa.

Passagerarbegränsningarna för förbindelsefartyg lindras stegvis10.6.2021 16:51:41 EEST | Tiedote

Antalet passagerare på förbindelsefartygen har begränsats avsevärt på grund av coronasituationen, så att man på fartygen kan sörja för tillräckliga säkerhetsavstånd samt för besättningens och passagerarnas hälsosäkerhet. Passagerarbegränsningarna lindras försiktigt från mitten av juni. I det här skedet kommer man dock endast att öka antalet utomhusplatser på några rutter. Från och med början av juli kommer passagerarbegränsningarna att bedömas på nytt varje vecka enligt sjukdomssituationen och gällande anvisningar. Eftersom man ännu inte kan avstå från passagerarbegränsningarna rekommenderas det fortfarande att man undviker onödvändiga resor med förbindelsefartyg.

Yhteysalusten matkustajarajoituksia kevennetään varovasti asteittain10.6.2021 09:04:11 EEST | Tiedote

Yhteysalusten matkustajamääriä on rajoitettu huomattavasti koronatilanteen vuoksi, jotta aluksilla voidaan huolehtia riittävistä turvaväleistä sekä miehistön ja matkustajien terveysturvallisuudesta. Matkustajarajoituksia kevennetään varovasti asteittain kesäkuun puolivälistä alkaen. Tässä vaiheessa tullaan kuitenkin lisäämään ainoastaan ulkopaikkoja muutamille reiteille. Heinäkuun alusta alkaen matkustajarajoituksia tullaan arvioimaan uudelleen tautitilanteen ja voimassa olevan ohjeistuksen mukaan viikoittain. Koska vielä ei pystytä luopumaan matkustajarajoituksista, on edelleen suositeltavaa välttää ei-välttämättömiä matkoja yhteysaluksilla.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum