Varsinais-Suomen ELY-keskus

Försöket med vajerdragningen för färjan till Högsar avbryts och trafikarrangemangen i märkningsförsöket som förbättra dragvajrarnas säkerhet avvecklas

Dela

Utgående från Vasa förvaltningsdomstols beslut 8.9.2022 944/2022 avbryter NTM-centralen i Egentliga Finland trafikförsöket med vajerdriven färja samt det temporära försöket med sjötrafikljus och märkning som genomförts för att trygga säkerheten i den övriga sjötrafiken. Suomen Lauttaliikenne Oy har den 9.9.2022 övergått till normal styrvajermanövrering med propellerutrustning på färjan till Högsar. Dragvajrar, färjans elledningar samt skyltar och sjötrafikljus som varnar för färjeleden avlägsnas utan dröjsmål från färjeleden. NTM-centralen överväger allvarligt att överklaga förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen, eftersom resultaten av det vajerdragningsförsök som pågått sedan 2018 är utmärkta och obestridliga när det kommer till energieffektivitet och miljövänlighet. Färjetrafiken med dragvajer är det överlägset mest energieffektiva och miljövänliga sättet att genomföra färjetrafik.

Målet med försöket med märkning av vajerdragna färjor var att säkerställa en säker passage för den övriga sjötrafiken

Suomen Lauttaliikenne Oy har i samarbete med NTM-centralen i Egentliga Finland testat och utvecklat en eldriven vajerdriven färja vid färjeläget i Högsar i Nagu sedan år 2018. Dragvajrarna beter sig annorlunda vid belastning än traditionella styrvajrar. Dragvajern är i färjans färdriktning nära vattenytan och tidvis rejält ovanför vattenytan. För att trygga säkerheten i den övriga sjötrafiken inledde NTM-centralen sommaren 2022 i samarbete med Arctia Meritaito Oy, Suomen Lauttaliikenne Oy och Transport- och kommunikationsverket Traficom ett ettårigt försök med sjötrafikljus och utmärkning på Högsar färjeled. Målet med försöksprojektet var att säkerställa en så säker passage som möjligt över färjeleden för den övriga sjötrafiken. Det genomfördes genom att styra sjötrafiken till att använda en officiell farled, som utökades med ljusskyltning som styr sjötrafiken. Syftet med försöksprojektet var att bedöma möjligheterna att använda lösningen i större utsträckning på färjerutter.

Färjetrafik som genomförs med dragvajer är energieffektiv och miljövänlig

Med eldrivna dragvajerfärjor kan utsläppen från färjetrafiken minskas avsevärt jämfört med traditionella dieseldrivna färjor med styrvajer. I praktiken försvinner de lokala koldioxidutsläppen från trafiken helt och den totala energiförbrukningen minskar betydligt, till och med över 50 %. Vajerdragningen avlägsnar rörelserna i bottensedimenten som orsakas av färjans propellerströmmar samt grumlingen av vattnet och elanvändningen minskar bullerutsläppen från färjetrafiken avsevärt. Totalt sett minskar vajerdragningen utsläppen från färjetrafiken i miljön betydligt.

Genom pilotprojektet bedömdes möjligheterna att använda lösningen i större utsträckning på färjerutterna

Experimentellt har man kunnat påvisa att energi- och kostnadseffektiviteten i driften av den eldrivna dragvajerfärjan är på en utmärkt nivå. Under det följande decenniet blir alternativa trafiklösningar i vilket fall som helst vanligare när miljökraven för färjetrafiken som fastställts av NTM-centralen skärps.

I samband med färjan till Högsar genomfördes ett pilotprojekt för märkning för framtida behov. Syftet med projektet var att bedöma möjligheterna att använda lösningen i större utsträckning på färjerutter. Avsikten var att pilotprojektet skulle pågå i ett år och under denna tid var avsikten att lyfta fram observationer om säkerhet, teknik och användbarhet samt eventuella utvecklingsbehov. NTM-centralen överväger allvarligt att överklaga förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen.

Mer information: NTM-centralen i Egentliga Finland, kontakt via Trafikens kundservice, tfn 0295 020 600

Nyckelord

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

De prisade handledningarna Från familjeledighet till arbetslivet fortsätter – kostnadsfritt stöd för hemmaföräldrar i Åbo med närregioner erbjuds fortfarande20.9.2022 12:06:00 EEST | Tiedote

De kostnadsfria coachningarna Från familjeledighet till arbetslivet (Perhevapaalta työelämään) fortsätter i Åbo. Coachningarna riktar sig till föräldrar som är familjelediga eller vårdar sina barn hemma. Till skillnad från tidigare uppgifter kan man anmäla sig till coachningarna ända fram till slutet av juni nästa år. I Åbo har det redan i ett drygt år varit möjligt att få coachning som stöder arbetslivet. Man kan också delta från övriga kommuner i Åboregionen.

Salossa Teijon kansallispuistossa sijaitsevasta Kirjakkalan ruukkialueesta tehty uusi rakennussuojelupäätös20.9.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tehnyt päätöksen Kirjakkalan ruukin rakennussuojeluasiassa, joka otettiin vireille ELY-keskuksen omasta aloitteesta rakennusperinnön suojelusta annetun lain (rakennusperintölaki, 498/2010) mukaisena asiana 18.12.2014. Kohde on jo vuonna 1994 suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/1985) nojalla. Uuden suojelupäätöksen myötä on ollut tarkoitus määrittää kohteelle suojelumääräykset. Vireilleotto on koskenut asetussuojeltua kohdetta kokonaisuudessaan.

I augusti minskade arbetslösheten snabbt i Egentliga Finland20.9.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Vid Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av augusti 20 500 arbetslösa arbetssökande. I augusti brukar antalet arbetslösa vanligen minska rejält jämfört med juli och denna gång minskade det med 2 900 personer. Jämfört med året innan har antalet arbetslösa minskat med 2 200 personer (10 %), dvs. långsammare än i hela landet generellt (15 %). I Egentliga Finland minskade antalet permitterade med 700 (34 %) personer jämfört med året innan. I slutet av augusti var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 8,9 %, vilket är 1,0 procentenheter mindre än året innan. Därmed var andelen arbetslösa av arbetskraften endast något mindre än i hela landet (9,1 %). I augusti var antalet arbetslösa mindre än året innan i alla andra ekonomiska regioner i Egentliga Finland förutom Nystadsregionen. Jämfört med året innan fanns den största skillnaden i Salo ekonomiska region (-14 %). I Nystadsregionen ökade arbetslösheten klart (+26 %). Den högsta arbetslöshe

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum