Aluehallintovirasto

Fortsatta begränsningar av sammankomster och användningen av kundutrymmen i Nyland

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har meddelat beslut om att också under de kommande veckorna fortsätta begränsningarna av användningen av kundutrymmen och sammankomstbegränsningarna som är i kraft i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område. Smittläget i området är allvarligt och begränsningarna är därför nödvändiga.

Över 10 personers kundutrymmen ska fortsättningsvis hållas stängda

Regionförvaltningsverket beslut innebär att utrymmena fortsättningsvis ska hållas stängda i hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område. Beslutet att stänga utrymmen gäller i stor utsträckning aktörernas följande utrymmen både inom den offentliga och privata sektorn:

 • utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
 • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
 • dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
 • nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus
 • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
 • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Det är emellertid möjligt att använda inomhusutrymmen om där samtidigt finns högst tio kunder eller deltagare. Motsvarande gräns för kundantalet i utomhusutrymmen är femtio. Utrymmena måste stängas om aktören inte begränsar användningen av utrymmena till de maximala personantalen ovan. De nya skyldigheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar om hälsosäkra arrangemang och att instruera kunderna ska alltid fullgöras då utrymmena används. Utrymmena kan inte användas om det inte är möjligt att se till hälsosäkerheten.

Dessutom kan utrymmen som annars är beslutade att stängas användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 och yngre än det. Beslutet att stänga utrymmena gäller inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Beslutet enligt paragrafen 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar att stänga utrymmen är i kraft 15-28.3.2021.

Aktörerna ska säkerställa att inga närkontakter uppstår i kundutrymmen

Regionförvaltningsverket i Södra Finland fortsätter också föreläggandet i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område som i stor utsträckning förpliktar olika aktörer att säkerställa att närkontakter mellan kunder eller deltagare faktiskt kan undvikas i deras lokaler.

Beslutet grundar sig på paragrafen 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar och gäller i stor utsträckning både den offentliga och privata sektorn, alltså följande aktörer:

 • privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer
 • enskilda näringsidkare
 • kommuner och samkommuner
 • religionssamfund
 • offentligrättsliga inrättningar.

Beslutet gäller de här aktörernas inomhusutrymmen där det samtidigt vistas över tio kunder eller deltagare. Motsvarande gräns för kundantalet i utomhusutrymmen är femtio. Beslutet gäller inte läroanstalternas verksamhet, småbarnspedagogik, professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Aktörerna ska utarbeta en skriftlig plan för hur de förhindrar närkontakter mellan kunderna eller deltagarna. Aktörerna kan själva fastställa vilka metoder som används. Om det inte är möjligt att ordna verksamheten på det sätt som lagen förutsätter, kan utrymmena inte användas.

Beslutet enligt paragrafen 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar om att säkerställa att det faktiskt är möjligt att undvika närkontakter är i kraft 15.3-14.4.2021.

Allmänna skyldigheter som förbättrar hälsosäkerheten ska alltid fullgöras då utrymmena används

Aktörerna som ansvarar för användningen av kundutrymmena ska alltid dessutom fullgöra de allmänna skyldigheterna i lagen om smittsamma sjukdomar som förbättrar hälsosäkerheten. Sådana är bland andra att ge kunderna och deltagarna möjlighet att rengöra händerna, instruera kunderna och deltagarna om att hålla säkert avstånd, effektivisera rengöringen av ytorna och i mån av möjlighet ordna verksamheten så att kunderna eller deltagarna är tillräckligt långt från varandra. Skyldigheterna beskrivs i paragraf 58 c.

I regel övervakar kommunerna att man i utrymmena fullgör skyldigheterna enligt lagen och regionförvaltningsverkets beslut. Om en aktör inte fullgör skyldigheterna kan kommunen eller regionförvaltningsverket besluta att utrymmet helt ska stängas på viss tid som är högst en månad eller förelägga ett vite.

Fortsatt strikta sammankomstbegränsningar

Också begränsningen av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster förlängs inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Man kan ordna sammankomster med högst sex personer men i det svåra epidemiologiska läget borde man inte ordna ens små sammankomster. Bara de absolut nödvändigaste sammankomsterna med högst sex personer bör ordnas och också i dem ska man absolut följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar för att säkerställa hälsosäkerheten (Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler).

Beslutet enligt paragrafen 58 i lagen om smittsamma sjukdomar som begränsar offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i är i kraft 15.3-14.4.2021.

För privata tillställningar gäller Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts rekommendation enligt vilken inga privata sammankomster borde ordnas.

Syftet med begränsningarna är att undvika närkontakter och förhindra spridningen av coronaviruset

Regionförvaltningsverket i Södra Finland betonar att smittläget i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område är allvarligt och att virusvarianter som sprids lätt ytterligare ökar risken för att läget snabbt försämras. Det är nu väsentligt att bekämpa viruset genom att begränsa antalet närkontakter och följa hygienanvisningarna - ansvaret ligger på varje enskild person och aktör. Det är skäl för var och en att följa alla myndighetsbegränsningar, rekommendationer och anvisningar som är i kraft.

Mer information

För media

 • Laura Nikunen, regionförvaltningsöverläkare, tfn 0295 016 564
 • Oona Mölsä, överinspektör, tfn 0295 016 592

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket upphäver stängningsbeslutet för motions- och rekreationsutrymmen i Päijänne-Tavastland - utrymmena kan öppnas 21 april men säkerhetsåtgärder ska vidtas20.4.2021 14:02:29 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland upphäver beslutet som förordnade att bland andra utrymmen för motion och rekreation i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts område ska hållas stängda till den 28 april 2021. Utrymmena kan öppnas för kunder onsdagen den 21 april, men vid användningen av utrymmena ska hygienkraven uppfyllas och säkerställas att deltagarna kan hålla säkert avstånd.

Aluehallintovirasto kumoaa liikunta- ja virkistystilojen sulkupäätöksen Päijät-Hämeessä - tilat voi avata 21.4., mutta turvatoimia on noudatettava20.4.2021 14:00:37 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa päätöksen, jolla se määräsi mm. liikunta- ja virkistystiloja suljettavaksi Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella 28.4.2021 asti. Tilat voi avata asiakkaille keskiviikkona 21.4., mutta tilojen käytössä on noudatettava hygieniavaatimuksia ja varmistettava, että osallistujilla on mahdollisuus säilyttää turvavälit.

Itä-Savossa on kielletty yli kuuden henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, muualla Itä-Suomessa rajoitus on 20 henkilöä20.4.2021 08:00:27 EEST | Tiedote

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoitukset jatkuvat Itä-Suomen alueella. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntien alueilla on kielletty yli kuuden henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla on kielletty yli kahdenkymmenen henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Määräykset ovat voimassa 23.4. - 22.5.2021.

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar arbetstider och ackordslön för utländska säsongsarbetare20.4.2021 07:10:00 EEST | Tiedote

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar arbetsplatser inom jordbruk, som använder utländsk säsongsarbetskraft. Under den kommande skördesäsongen kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt bokföringen av arbetstider och åt ackordsprissättningen. Vid den övervakning som genomfördes i fjol hade två tredjedelar av inspektionsobjekten försummat arbetstidsbokföringen. Hälften hade lönerelaterade brister.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum