Säteilyturvakeskus (STUK)

Fortum gjorde en bedömning, STUK fattade beslut om bedömningen: det är tryggt att använda Lovisa kärnreaktorer

Dela

Enligt Strålsäkerhetscentralens beslut idag 29.4.2022 uppfyller Lovisa kärnkraftverk säkerhetskraven och Fortum Power and Heat Oy kan fortsätta att driva anläggningsenheterna.

Strålsäkerhetscentralens (STUK) beslut avser gällande drifttillstånd för Lovisa kärnkraftverk. Det nuvarande drifttillståndet för enhet 1 i anläggningen löper ut 2027 och för enhet 2 2030. Fortum Power and Heat Oy (Fortum) har även sökt om fortsättning till kärnkraftverkets drifttillstånd. STUK kommer att ge ett utlåtande om detta senare.

STUK uppger att Fortums säkerhetsanalys är omfattande. Bedömningen visar att anläggningarnas säkerhet har tagits hand om och att användningen av dem kan fortsätta. Målet för Lovisa kärnkraftverk har varit att ständigt förbättra anläggningssäkerheten. Fortum har renoverat kärnkraftverket avsevärt och genomfört stora ändringar av anläggningens utrustning, system och strukturer för att förbättra säkerheten.

I STUK:s beslut framgår också att Fortum, utifrån de uppgifter som lämnats i samband med den tidsbestämda säkerhetsbedömningen, åtagit sig att fortsätta att arbeta för att förbättra säkerheten i anläggningen i enlighet med kärnenergilagen.

Kärnsäkerhetsdelegationen håller med STUK

Som bilaga i STUK:s beslut finns Kärnsäkerhetsdelegationens utlåtande.  Delegation är  en rådgivande nämnd sammansatt av sakkunniga på området som utses av statsrådet för den förberedande behandlingen av frågor som rör säkerheten vid användningen av kärnenergi.

Kärnsäkerhetsdelegation uppger i sitt utlåtande att STUK:s säkerhetsbedömning har hanterat det säkerhetsbedömningsmaterial som Fortum tillhandahållit sakkunnigt och noggrant i enlighet med kraven i regelverken om kärn- och strålsäkerhet. Delegationen instämmer i STUKs slutsatser om säkerhetsbedömningen.

STUK ger utlåtanden gällande fortsättning av drifttillstånd senare

Fortum planerar att fortsätta driva Lovisa kärnkraftverk efter att de nuvarande drifttillstånden löper ut. Den har hos statsrådet ansökt om driftstillstånd att driva ett kärnkraftverk fram till slutet av 2050. Fram till slutet av 2090 har de ansökt om tillstånd för de byggnader och lager som behövs för hanteringen av atombränsle och kärnavfall. Tillståndsansökan lämnades in av Fortum 18.3.2022.

Dessa tillståndsansökningar för fortsatt användning omfattas inte av det beslut som STUK fattat i dag. Arbets- och näringsministeriet har bett STUK om ett utlåtande om dem senast i slutet om detta år.

Nyckelord

Kontakter

Projektchef Tomi Koskiniemi, 09 759 88 642

Länkar

Om

Säteilyturvakeskus (STUK)
Säteilyturvakeskus (STUK)
Laippatie 4
00880 HELSINKI

Mediapalvelu: 010 850 4761http://www.stuk.fi

Följ Säteilyturvakeskus (STUK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säteilyturvakeskus (STUK)

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum