Framtidens spår till framtidens industri - kan järnväg till Joddböle bli verklighet?

Dela

Djuphamnen i Ingå och det anslutande Joddböleområdet är inne i en kraftig utvecklingsfas och kommer i framtiden att inhysa både högteknologisk industri och avancerad logistikverksamhet. Ett nytt stickspår från Kustbanan kunde mata området med arbetskraft och minska behovet av transport på gummihjul.

Joddböle
Joddböle

Energiaktören Fortum äger stora markområden i Joddböle i Ingå och har en lång och framgångsrik historia som aktör på området. Den 24.3.2020 sprängdes den sista av det nedlagda kolkraftverkets skorstenar. Kolkraftverket som länge präglade hamnen siluett, han verka på området i över 40 år och var en viktig arbetsgivare i Ingå.

Nu planerar Fortum ny industriell användning för området i form av en servercentral. Fortums planer omfattar tiotusentals kvadratmeter för nya byggnader samt verksamhet som på lång sikt kan tillföra området 300-500 permanenta nya arbetsplatser. Under byggnadstiden skulle den sysselsättande effekten vara betydligt större.

Joddböle-området utgör enligt flera sakkunnigutlåtanden en av Finlands och till och med världens bästa placeringar för till exempel ett stort datacenter och de stödfunktioner som krävs. Området har en stark befintligt el- och nedkylningsinfrastruktur som drar nytta av havsvattnet. Dessutom ligger området på under en timmes resa Helsingfors-Vanda flygstation och huvudstadsregionen.

– Från kommunens sida tycker vi självfallet att det här är en fantastisk möjlighet för Ingå och hela regionen. Vi tror och hoppas på att planerna blir verklighet, säger Ingås kommundirektör Robert Nyman.

-Joddböle erbjuder utmärkta faciliteter för näringslivet. Ett stickspår till Joddböleområdet finns med även i den nyligen godkända landskapsplanen. Det skulle vara på sin plats att de ansvariga myndigheterna noggrannare granskade möjligheterna för och nyttoeffekterna av ett stickspår till området, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström.

Fortum är inte den enda aktören med planer för området. Energibolaget St1 har planer på att bygga en ny terminal och kaj på hamn- och industriområdet i Joddböle. Verksamheten omfattar terminalfunktionerna i hamnen (lossning av fartyg) samt lagring av och terminalfunktioner för kemikalier.

Inkoo Shipping driver en av de bäst belägna hamnarna i landet. Den privatägda bulkhamnen har utvidgat verksamheten stort under de senaste åren och har planer på att fortsätta med det.

- Ett järnvägsspår till Ingå hamn skulle ge nya möjligheter. Hamnen kunde erbjuda tjänster åt kunder längre bort, som inte nu ser Ingå hamn som ett alternativ. Med en farled med 13 meters djup, stora områden att utvidga, ypperligt läge i södra Finland, nära huvudstadsregionen och en järnvägsförbindelse, kunde hamnens verksamhet på långsikt bli mycket större, säger vd Thomas Bergman och fortsätter:

- I och med att hamnen växer, ökar också verksamheten i närliggande områden runt hamnen. Allt detta medför arbetsplatser och andra fördelar för regionen och för Ingå kommun.

Stickspåret finns som en riktgivande sträckning i landskapsplanen för Nyland och i förslaget till generalplan för fastlandet som väntas godkännas inom kort.

Kontakter

Bilder

Joddböle
Joddböle
Ladda ned bild
Ingå hamn. Bild: Inkoo Shipping
Ingå hamn. Bild: Inkoo Shipping
Ladda ned bild

Om

Rantarata-hankeFölj Rantarata-hanke

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rantarata-hanke

Raasepori panostaa sujuviin juna–linja-auto–vaihtoyhteyksiin11.12.2020 14:33:29 EETTiedote

Raaseporin sisäiset linja-autoaikataulut muuttuvat 1.2.2021 lähtien. Uudessa liikennöintimallissa ostoliikenteen vuorot (linja-autovuorot, jotka Raaseporin kaupunki ostaa liikennöitsijöiltä) on sovitettu yhteen juna-aikataulujen kanssa Karjaalla, jotta bussista voi vaihtaa sujuvasti junaan ja päinvastoin. Muutoksilla tavoitellaan vaihtoyhteyksien sujuvoittamista, joista on esitetty runsaasti toiveita varsinkin Pohjan ja Fiskarsin suunnalta

Raseborg satsar på smidiga bytesförbindelser mellan buss och tåg11.12.2020 14:28:22 EETTiedote

Tidtabellerna för Raseborgs interna busstrafik ändras från och med 1.2.2021. I den nya trafikmodellen har avgångarna inom köptrafiken (busstrafiken som Raseborgs stad köper av trafikföretag) samordnats med tågtidtabellerna i Karis för att resenärerna smidigt ska kunna byta från buss till tåg och tvärtom. Syftet med ändringarna är att göra bytesförbindelserna smidigare, vilket har också önskats särskilt från Pojo- och Fiskarshållet.

Stationen och närliggande miljön i centrum för utveckling i Sjundeå26.11.2020 16:56:06 EETTiedote

Sjundeå kommun ligger passligt nära i väst och har som HRT-kommun goda trafikförbindelser till huvudstadsregionen. Vardagens närtågstrafik betjänar för tillfället arbetspendling och i kommunen satsar man avsevärt på att utveckla spårtrafiken. Kustbanan har en stor betydelse för Sjundeå och en förbättring av den är ett viktigt ärende för utveckling i kommunen. För att främja ärendet har kommunen reserverat anslag till planeringsarbetet i budgeterna för i år och nästa år. Sjundeå kommer i framtiden att vara en del av ännu bättre tågförbindelser! Trafikledsverket har påbörjat ett förhandsgranskningsskede för förbättringen av Sjundeå station. Den innehåller förhandsgranskningar för väg-, parkerings- och banarrangemang vid sidan av att stationen förbättras. Genom utredningen kartläggs med vilka åtgärder stationsområdet kan förbättras för att uppfylla dagens krav. I förhandsgranskningsskedet uppdateras stationsperrongens säkerhet samtidigt som den förlängs. För säkerhetens del beaktas även f

Asema ympäristöineen kehityksen keskiössä Siuntiossa26.11.2020 16:47:54 EETTiedote

Siuntion kunta sijaitsee sopivan lähellä lännessä ja on HSL-kuntana hyvien liikenneyhteyksien päässä pääkaupunkiseudulta. Arjen lähijunaliikenne palvelee tällä hetkellä työmatkapendelöintiä ja kunnassa panostetaan merkittävästi raideliikenteen kehittämiseen. Rantaradalla on iso merkitys Siuntiolle ja sen parantaminen onkin tärkeänä kehittämisasiana kunnassa. Asian edistämiseksi kunta on varannut määrärahoja suunnittelutyöhön kuluvan ja ensi vuoden talousarvioihin. Siuntiossa ollaan tulevaisuudessa entistä parempien junayhteyksien piirissä! Väylävirasto on käynnistänyt Siuntion aseman parantamisen esiselvitysvaiheen, joka sisältää aseman parantamisen ohella siihen liittyvien katu-, pysäköinti- ja ratajärjestelyjen esiselvitykset. Selvityksellä kartoitetaan, millä toimenpiteillä asema-aluetta voidaan parantaa nykyvaatimuksien mukaiseksi. Esiselvitysvaiheessa päivitetään asemalaiturin turvallisuus samalla kun sitä pidennetään. Turvallisuuden osalta huomioidaan myös kaukojunien pysähtymise

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum