Aluehallintovirasto

Från och med 8 mars kommer beslutet att stänga utrymmen att gälla hela Nylands område

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utvidgar föreläggandet att stänga utrymmen till hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område. Beslutet enligt paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar är i kraft 8-14.3.2021 och omfattar både den offentliga och privata sektorns utrymmen. I huvudstadsregionen och vissa närliggande kommuner har motsvarande föreläggande varit i kraft från och med 1 mars.

Beslutet att stänga utrymmen gäller på ett omfattande sätt aktörernas följande utrymmen både inom den offentliga och privata sektorn:

  • utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
  • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
  • dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
  • nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus
  • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
  • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Regionförvaltningsverkets beslut förpliktar aktörerna att stänga sina utrymmen. Det är emellertid möjligt att använda inomhusutrymmen om där samtidigt finns högst tio kunder eller deltagare. Motsvarande gräns för kundantalet i utomhusutrymmen är femtio. Utrymmena måste stängas om aktören inte begränsar användningen av utrymmena till de maximala personantalen som anges ovan. Vid användningen av utrymmena ska de nya skyldigheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar om hälsosäkra arrangemang och anvisning av kunder alltid beaktas. Utrymmena kan inte användas om det inte är möjligt att se till hälsosäkerheten.

Dessutom kan utrymmen som annars är beslutade att stängas användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 och yngre än det. Beslutet att stänga utrymmena gäller inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Smittläget är kritiskt – också många andra skyldigheter och rekommendationer är i kraft

Regionförvaltningsverket i Södra Finland betonar att smittläget i Nylands område är synnerligen allvarligt och att virusvarianter som sprids lätt ytterligare ökar risken för att läget snabbt försämras. Utöver beslutet att stänga utrymmen är många andra begränsningar som regionförvaltningsverket har meddelat i kraft.

I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område är beslutet som Regionförvaltningsverket i Södra Finland meddelade 24 februari 2021 i kraft. Enligt beslutet måste merparten av privata och offentliga sektorns aktörer säkerställa att närkontakterna mellan deltagarna faktiskt kan hindras, med andra ord att säkert avstånd hålls. I det sambandet gäller också kravet att aktörerna måste göra en plan över hur de hindrar närkontakterna. Beslutet förpliktar aktörer i vars utrymmen det samtidigt finns över tio personer. Motsvarande beslut är 4 mars 2021 fattade också för resten av Södra Finlands område med undantag för Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt. Regionförvaltningsverket i Södra Finland informerar separat om de här besluten.

Lagen om smittsamma sjukdomar (paragraf 58 c) förpliktar dessutom på ett omfattande sätt aktörerna inom den offentliga och privata sektorn i hela Finland att beakta utrymmes- och servicearrangemangen och anvisa kunderna gällande hälsosäker användning av utrymmena fram till slutet av juni. Skyldigheterna gäller också aktörer i vars utrymmen det samtidigt finns under tio personer. Skyldigheterna är i kraft direkt med stöd av lagen utan särskilda myndighetsbeslut.

Dessutom gäller i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område regionförvaltningsverkets meddelade sammankomstbegränsningar: alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över sex personer är förbjudna. Också mindre bör undvikas alltid när det är möjligt.

– Nu om någonsin ska var och en av oss – varje aktör och enskild person – göra vad den kan för att vi tillsammans ska dämpa försämringen av epidemin och trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet, påminner Merja Ekqvist. – Vi fattar för vår del nödvändiga beslut och förelägganden för att inom gränserna för vår behörighet säkerställa det. Till den del som åtgärderna inte kan åläggas genom myndighetsbeslut eller annars med stöd av lagen bör var och en själv leva ansvarsfullt och följa gällande rekommendationer och anvisningar om hygien, säkert avstånd och att undvika onödiga närkontakter.

Målet med samtliga begränsningsåtgärder som gäller coronaläget – förelägganden, skyldigheter, rekommendationer och anvisningar  – är att hindra virusspridningen.

Mer information:

För media:

  • Laura Nikunen, regionförvaltningsöverläkare, tfn 0295 016564
  • Oona Mölsä, överinspektör, tfn 0295 016 592
  • Merja Ekqvist, överdirektör (kontakt via planerare Oona Riitala), tfn 0295 016 421

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää kaikille Vestas Oy:n tuulivoimatyömaiden työntekijöille pakollisen terveystarkastuksen Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla16.4.2021 16:21:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto teki tänään tartuntatautilain pykälien 15 ja 16 mukaisen päätöksen pakollisista terveystarkastuksista Vestas Oy:n tuulivoimatyömaihin kuuluvilla Saunamaan ja Suolakankaan työmailla Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla työskenteleville henkilöille koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Määräys on voimassa 16.-30.4.2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Ähtärin eläinpuistossa olevan Flowparkin vaijeriliukuradan vaikutukset eläinten hyvinvointiin16.4.2021 15:19:08 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tarkasti 7.4. Ähtärin eläinpuiston vaijeriliukuradan, joka kulkee osittain karhujen ulkotarhan ylitse. Karhut vaikuttavat hyvinvoivilta, mutta eläinpuisto on velvoitettu järjestämään tehostettua seurantaa, jotta mahdollisiin toimenpiteisiin voidaan tarvittaessa ryhtyä eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum