Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Från Österbotten och Mellersta Österbotten till Houten i Holland för att rekrytera experter (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Emigration Expo -rekryteringsmässan som ordnas 1-2.4.2023 i Houten, Holland, är Europas största utvandringsevenemang. Den besöks årligen av ca 11 000 arbetssökande eller experter som planerar utvandring på basis av arbete. Finland deltar och har en egen avdelning på mässan - Finland Works. Österbottens och Mellersta Österbottens arbets- och utbildningsbaserade invandring via Talent Coastline-ekosystemet representeras på FinlandWorks -avdelningen av Kristinestads näringslivscentral, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia samt Österbottens AN-byrå.

Enligt yrkesbarometerns top10-lista inom området för NTM-centralen i Österbotten råder det brist på arbetstagare i yrken inom social- och hälsovården, service- och teknikbranscher.  
Enligt yrkesbarometerns top10-lista inom området för NTM-centralen i Österbotten råder det brist på arbetstagare i yrken inom social- och hälsovården, service- och teknikbranscher.  

Det finns ett stort behov av kunnig arbetskraft inom området för NTM-centralen i Österbotten. Behovet av arbetskraft kunde delvis avhjälpas genom att locka högskoleutbildade att stanna kvar i området och genom att stöda företag till exempel med internationella rekryteringar samt att svara på företagens utbildningsbehov. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften är 5,5, % inom området för NTM-centralen i Österbotten och samtidigt den lägsta i Fastlandsfinland (sysselsättningsöversikt för oktober 2022). Enligt yrkesbarometerns top10-lista inom området för NTM-centralen i Österbotten råder det brist på arbetstagare i yrken inom social- och hälsovården, service- och teknikbranscher.  

Talent Coastline -ekosystemet är en form av frivilligt samarbete och partnerskap för aktörer och företagsfält. Samarbetets och partnerskapets målsättning är att utveckla Talent Boost-åtgärder inom området Österbotten och Mellersta Österbotten. Ekosystemet arbetar för att stöda och främja internationella rekryteringar, arbetsgemenskaper som internationaliseras och verksamhetsfält med mångfald, så att regionen och företagen förblir livskraftiga. Talent Coastlines mässteam reser till Emigration Expo för att söka nya talanger till företag och arbetsgivare inom vårt område. Det är lätt att få synlighet på mässan: kontakta Talent Coastlines mässteam och berätta om dina rekryteringsbehov. Det enda som behövs är en platsannons, sedan sköter teamet om marknadsföringen av just din platsannons på mässan – helt avgiftsfritt. I evenemangsdeltagande ingår även förhandsmarknadsföring och där publiceras även platsannonsen på eventportalen.

– Det finns betydande utmaningar med tillgången på arbetskraft i Österbotten och i Mellersta Österbotten. Dessutom är det många nya projekt och investeringar på gång inom området. Internationella rekryteringar är nödvändiga för att man ska kunna lösa företagens arbetskraftsbehov, betonar integrationschef Emine Ehrström vid NTM-centralen i Österbotten.  
 
Talent Coastlines mässteam kartlägger företagen i regionen som är villiga att delta på mässan i Holland. Företaget kan alltså delta i mässan och representera sin egen verksamhet på Finland Works-avdelningen. Företag som deltar betalar endast sina egna rese- och övernattningskostnader.  Det är avgiftsfritt att delta i mässan.

-  Också gällande lediga arbetsplatser lönar det sig att kontakta oss med låg tröskel. Vi sköter främjandet av uppgifternas synlighet bland sakkunniga och strävar efter att arbetsgivarna får potentiella sökande, bland vilka de förhoppningsvis hittar den rätta, konstaterar Richard Lähteenmäki, projektchef vid Talent Insights-projektet vid Kristinestads näringslivscentral.    

På mässan marknadsförs vid sidan om arbetsplatser också olika möjligheter gällande boende, livet annars och studier i Österbotten och i Mellersta Österbotten.

-Hur det är att bo och leva, hurdana tjänster och fritidsmöjligheter det erbjuds är viktiga dragkraftsfaktorer förutom själva arbetsplatserna, när vi försöker nå nya experter. Vårt område erbjuder utomordentliga möjligheter att bygga ett nytt hem och vardag, och vår vackra natur avviker avsevärt från hur det är i det tättbebyggda Holland, berättar projektchef Heidi Matinlassi, projektchef vid Talent Insights-projektet från Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia. Hon deltog också då mässan ordnades på våren 2020.   
 
De som är medborgare i ett nordiskt land, i en medlemsstat i Europeiska unionen, Liechtenstein eller Schweiz behöver inte ansöka om ett skilt uppehållstillstånd för att arbeta i Finland. De har fri arbetsrätt i Finland. 

Nyckelord

Kontakter

Marko Laukas (Österbotten, Mellersta Österbotten)  
EURES -sakkunnig  
marko.laukas@an-byran.fi 
tfn. 0295 056 247  
Österbottens arbets- och näringsbyrå 

Heidi Matinlassi (Jakobstadsregionen)  
Projektchef - Talent Insights 
heidi.matinlassi@concordia.jakobstad.fi
tfn. 050 433 8458 
Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia 

Richard Lähteenmäki (Kristinestad) 
Projektchef – Talent Insights 
richard.lahteenmaki@krs.fi
tfn. 050 357 2510 
Kristinestads näringslivscentral 

Bilder

Enligt yrkesbarometerns top10-lista inom området för NTM-centralen i Österbotten råder det brist på arbetstagare i yrken inom social- och hälsovården, service- och teknikbranscher.  
Enligt yrkesbarometerns top10-lista inom området för NTM-centralen i Österbotten råder det brist på arbetstagare i yrken inom social- och hälsovården, service- och teknikbranscher.  
Ladda ned bild

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för december månad: Arbetslösheten ökade, men måttligt (Österbotten, Mellersta Österbotten)27.1.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av december sammanlagt 7 424 arbetslösa arbetssökande. Det är 44 (+ 0,6 %) fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i december 1 091 fler än i november. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland, 6,6 %. Motsvarande andel i hela landet är 9,9 %. Antalet nya lediga arbetsplatser var i december 1 250 (- 26,3 %) färre än för ett år sedan. Under december fanns det totalt 5 408 lediga arbetsplatser, vilket var 1 659 (- 23,5 %) arbetsplatser färre än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 363 personer jämfört med förra året (- 16,0 %). Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Työllisyyskatsaus joulukuu: Työttömyys kääntynyt maltilliseen kasvuun (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)27.1.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli joulukuun lopussa yhteensä 7 424 työtöntä työnhakijaa. Se on 44 (+ 0,6 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli joulukuussa 1 091 enemmän kuin marraskuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Manner-Suomen alhaisin, 6,6 %. Koko maassa vastaava osuus oli 9,9 %. Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena joulukuussa 1 250 (- 26,3 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Joulukuun aikana avoinna oli yhteensä 5 408 työpaikkaa, mikä oli 1 659 (- 23,5 %) työpaikkaa vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 363 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 16,0 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Pohjanmaalta ja Keski-Pohjanmaalta lähdetään tavoittelemaan osaajia Hollannin Houtenista (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) 19.1.2023 08:30:00 EET | Tiedote

Hollanin Houtenissa 1.-2.4.2023 järjestettävä Emigration Expo -rekrytointimessu on Euroopan suurin maastamuuttotapahtuma. Tapahtumassa käy vuosittain noin 11 000 työnhakijaa tai työperäistä maastamuuttoa harkitsevaa osaajaa. Suomi on tapahtumassa mukana Finland Works osastolla. Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton Talent Coastline -ekosysteemistä messujen Suomi-osastolla edustaa Kristiinankaupungin elinkeinokeskus, Pietarsaaren seudun kehittämisyhtiö Concordia sekä Pohjanmaan TE-toimisto.

Sysselsättningsöversikt för november månad: Minskningen i arbetslösheten avtar (Österbotten, Mellersta Österbotten)20.12.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av november sammanlagt 6 333 arbetslösa arbetssökande. Det är 132 (- 2,0 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i november 159 fler än i oktober. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland, 5,6 %. Motsvarande andel i hela landet är 8,9 %. Antalet nya lediga arbetsplatser var i november 224 (- 7,7 %) färre än för ett år sedan. Under november fanns det totalt 4 673 lediga arbetsplatser, vilket var 571 (- 10,9 %) arbetsplatser färre än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 382 personer jämfört med förra året (- 17,0 %). Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Työllisyyskatsaus marraskuu: Työttömyyden vähentyminen hidastuu (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)20.12.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli marraskuun lopussa yhteensä 6 333 työtöntä työnhakijaa. Se on 132 (- 2,0 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli marraskuussa 159 enemmän kuin lokakuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Manner-Suomen alhaisin, 5,6 %. Koko maassa vastaava osuus on 8,9 %. Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena marraskuussa 224 (- 7,7 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Marraskuun aikana avoinna oli yhteensä 4 673 työpaikkaa, mikä oli 571 (- 10,9 %) työpaikkaa vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 382 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 17,0 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum