HUS

Fullmäktiges beslut 24.4: Elektroniska sammanträden tas i bruk inom HUS fullmäktige

Dela

Statsrådet har konstaterat att det råder undantagsförhållanden i landet och har med stöd av beredskapslagen bland annat begränsat offentliga sammankomster till tio personer. Bestämmelsen gäller dock inte sammanträden för kommunala organ. Kommunallagen ger ändå möjlighet att utnyttja elektroniska sätt att fatta beslut i organ, som inte förutsätter att alla medlemmar är fysiskt närvarande.

HUS fullmäktige beslöt under sitt extraordinarie sammanträde 24.4 att elektroniska sammanträden tas i bruk också inom fullmäktige.

Styrelsen beslöt på sitt sammanträde 23.3.2020 att HUS i enlighet med 123 § i förvaltningsstadgan kan ta elektroniska sammanträden och elektroniska beslutsförfaranden i bruk i alla organ, som i styrelsen och nämnderna, med undantag av fullmäktiges sammanträden. Styrelsen är inte behörig att fatta beslut för fullmäktiges del, eftersom fullmäktige i enlighet med 86 § 5 mom. i förvaltningsstadgan separat fattar beslut om att för egen del ta elektroniska sammanträden i bruk

För mera information:

Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, lauri.tanner(at)hus.fi

Protokoll och alla beslut

Nyckelord

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum