Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Fyra modiga fick livräddningsmedalj i Vasa den 5 november 2021

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands överdirektör Marko Pukkinen överräckte fredagen den 5 november 2021 livräddningsmedaljer som republikens president beviljat till fyra personer bosatta i Västra och Inre Finland. Livräddningsmedaljen ges som erkänsla för en synnerligen modig eller rådig handling eller för en handling där någon med risk för sitt eget liv räddat en annan person från hotande fara.

På bilden från vänster Tapio Aho, Tatu Arminen, Shakhawan Faraj, Aino Matilda Sillanpää och Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands överdirektör Marko Pukkinen.
På bilden från vänster Tapio Aho, Tatu Arminen, Shakhawan Faraj, Aino Matilda Sillanpää och Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands överdirektör Marko Pukkinen.

Överdirektör Pukkinen tackade medaljmottagarna för att de genom att uppvisa mycket stor oräddhet, beslutsamhet och självbehärskning kunde agera snabbt och rådigt i livsfarliga situationer för att rädda en annan människas liv.

Medaljmottagarna berättade under medaljkaffet att de agerade instinktivt och automatiskt efter bästa förmåga för att rädda en medmänniska från livsfara.

Medaljmottagare:

Tapio Aho (Vasa), med motiveringen räddning från drunkning, is/vatten.

Aho räddade den 26 februari 2020 en person som körde snöskoter och föll genom isen. Han gick till iskanten och drog upp personen ur vattnet genom att ta tag i personens kläder.

Tatu Arminen (Tammerfors), med motiveringen räddning från drunkning.

Julafton 2019 hoppade Arminen i kallt och strömmande vatten och simmade till den drunknande och hjälpte hen hålla fast i en livräddningsboj och höll hen på ytan tills räddningsverket anlände.

Shakhawan Faraj (Vasa), med motiveringen förhindrande av våldsdåd.

Shakhawan agerade den 2 oktober 2018 synnerligen modigt och aktivt vid en knivhuggning som skedde i en läroinrättning. Han hindrade med risk för sitt eget liv knivhuggaren från att fortsätta dådet och räddade på det sättet en annan mänskas liv.

Aino Matilda Sillanpää (Jakobstad), med motiveringen förhindrande av våldsdåd.

Vid en knivhuggning den 16 februari 2019 slängde sig Sillanpää på knivhuggarens rygg och kunde på det sättet fälla knivhuggaren och rädda livet på mannen som var föremål för attacken.

Livräddningsmedaljer beviljas varje år cirka tio medborgare runt om i landet. År 2021 behandlade livräddningsmedaljnämnden sammanlagt 119 medaljförslag. Av dessa beviljade republikens president 11 personer en livräddningsmedalj. Medaljerna har beviljats sedan 1920-talet.

År 2020 tog Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland emot sammanlagt 16 medaljförslag och beviljade tre medaljer. Knivhuggningen i Vamias lokaler i Vasa som Shakhawan Faraj fick medalj för att ha förhindrat skedde år 2018, men medaljen beviljades först nu eftersom behandlingen av brottmålet avslutades i domstol först i fjol. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland får i genomsnitt cirka 15–20 förslag per år.

Mer information:

överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582
konsultativ tjänsteman Tove Lindell, tfn 0295 018 510

Nyckelord

Kontakter

Bilder

På bilden från vänster Tapio Aho, Tatu Arminen, Shakhawan Faraj, Aino Matilda Sillanpää och Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands överdirektör Marko Pukkinen.
På bilden från vänster Tapio Aho, Tatu Arminen, Shakhawan Faraj, Aino Matilda Sillanpää och Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands överdirektör Marko Pukkinen.
Ladda ned bild

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Tietyistä eteläisen Afrikan maista saapuvat matkustajat määrätään pakolliseen terveystarkastukseen Lapin aluehallintoviraston alueen rajanylityspaikolla27.11.2021 18:17:45 EET | Tiedote

Lapin aluehallintovirasto on määrännyt alueensa rajanylityspaikoille terveystarkastuksen kaikille matkustajille, jotka ovat oleskelleet maissa, joissa on havaittu B.1.1.529-virusmuunnoksen leviämistä. Lisäksi kyseiset matkustajat on määrätty osallistumaan terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirusnäyte. Määräys on voimassa ajalla 27.11.2021-31.12.2021.

Uuden koronavirusvariantin (omicron) riskimaista saapuvat matkustajat määrätään pakolliseen terveystarkastukseen myös Pohjois-Suomen avin alueella27.11.2021 18:00:24 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Oulun kaupungin, Kuusamon kaupungin ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän järjestämään terveystarkastuksen kaikille matkustajille, jotka ovat oleskelleet maissa, joissa on havaittu B.1.1.529-virusmuunnoksen leviämistä. Lisäksi kyseiset matkustajat on määrätty osallistumaan pakolliseen terveystarkastukseen.

Etelä-Suomen rajanylityspaikat: Tietyistä eteläisen Afrikan maista saapuvat matkustajat määrätään pakolliseen terveystarkastukseen27.11.2021 17:15:22 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Etelä-Suomen kunnat ja kuntayhtymät järjestämään alueensa rajanylityspaikoilla pakollisen terveystarkastuksen kaikille matkustajille, jotka ovat ennen Suomeen saapumistaan 14 vuorokauden sisällä oleskelleet maissa, joissa on havaittu B.1.1.529-virusmuunnoksen leviämistä. Lisäksi kyseiset matkustajat on määrätty osallistumaan terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirusnäyte.

Lounais-Suomi: Tietyistä eteläisen Afrikan maista saapuvat henkilöt määrätään pakolliseen terveystarkastukseen Turun lentoasemalla sekä Naantalin, Porin, Rauman ja Turun satamissa27.11.2021 16:58:17 EET | Tiedote

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Naantalin, Porin, Rauman ja Turun kaupungit järjestämään terveystarkastuksen kaikille maahan saapuville henkilöille, jotka ovat oleskelleet maissa, joissa on havaittu B.1.1.529-virusmuunnoksen leviämistä. Lisäksi kyseiset maahantulijat on määrätty osallistumaan terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirusnäyte.

Länsi- ja Sisä-Suomen rajanylityspaikat: Tietyistä eteläisen Afrikan maista saapuvat matkustajat määrätään pakolliseen terveystarkastukseen27.11.2021 16:38:12 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt alueensa rajanylityskunnat järjestämään terveystarkastuksen kaikille matkustajille, jotka ovat ennen Suomeen saapumistaan 14 vuorokauden sisällä oleskelleet maissa, joissa on havaittu B.1.1.529-virusmuunnoksen leviämistä. Lisäksi kyseiset matkustajat on määrätty osallistumaan terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirusnäyte.

Tietyistä eteläisen Afrikan maista saapuvat matkustajat määrätään pakolliseen terveystarkastukseen Itä-Suomen avin alueen rajanylityspaikolla27.11.2021 16:13:17 EET | Tiedote

Itä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt alueensa rajanylityspaikoille terveystarkastuksen kaikille matkustajille, jotka ovat oleskelleet maissa, joissa on havaittu B.1.1.529-virusmuunnoksen leviämistä. Lisäksi kyseiset matkustajat on määrätty osallistumaan terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirusnäyte. Määräys on voimassa ajalla 27.11.2021-31.12.2021.

Tietyistä eteläisen Afrikan maista saapuvat matkustajat määrätään pakolliseen terveystarkastukseen Helsinki-Vantaan lentoasemalla27.11.2021 13:51:30 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Vantaan kaupungin järjestämään terveystarkastuksen kaikille matkustajille, jotka ovat ennen Suomeen saapumistaan 14 vuorokauden sisällä oleskelleet maissa, joissa on havaittu B.1.1.529-virusmuunnoksen leviämistä. Lisäksi kyseiset matkustajat on määrätty osallistumaan terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirusnäyte.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum