ELY-keskukset

Fyra NTM-områden med i försök för smidigare prövning av tillgången på arbetskraft (Österbotten, Södra Österbotten, Norra Österbotten, Kajanaland)

Dela

Verksamhetsområdena för NTM-centralerna i Södra Österbotten, Kajanaland, Österbotten och Norra Österbotten har valts ut till försöksområden inom ett pilotprojekt som gäller den prövning av tillgången på arbetskraft som ingår i riktlinjerna för beviljande av arbetstillstånd.

Avsikten med försöket är att utarbeta en gemensam riktlinje för beviljande av arbetstillstånd för de fyra NTM-centralernas områden.På försöksområdena finns flera branscher där tillgången på kunnig arbetskraft på många ställen är ett hinder för tillväxt.Målet med försöket är att öka den utländska arbetskraftens regionala rörlighet och att förtydliga de tillståndsprocesser som är förknippade med arbetskraftsinvandring.

Tillgången på arbetskraft prövas när en arbetstagare som befinner sig utomlands ansöker om uppehållstillstånd i Finland. Då utreder arbets- och näringsbyrån om det i Finland redan finns arbetstagare som är tillgängliga för jobbet.Avsikten med prövningen är att främja möjligheten till sysselsättning för den arbetskraft som finns på arbetsmarknaden, men inte hindra att arbetskraft rekryteras utomlands.

Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå behandlar centraliserat ärenden som gäller uppehållstillstånd för arbetstagare på områdena för de NTM-centraler som ingår i pilotprojektet, dvs. NTM-centralerna i Södra Österbotten, Österbotten, Norra Österbotten och Kajanaland.

Målet är att kunna inleda försöket redan i oktober.

Nyckelord

Kontakter

fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

NTM-centralen i Södra Österbotten
Mauno Salmela
Invandringsexpert
+358 295 027 625

NTM-centralen i Kajanaland
Riia Mantsinen
Invandringsexpert
+358 295 039 023

NTM-centralen i Österbotten
Emine Ehrström
Chef för integrations- och ungdomstjänster
+358 295 028 684

NTM-centralen i Norra Österbotten
Hanna Määttä
Invandringsexpert
+358 295 038 076

Bilder

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Uusi jokihelmisimpukkaan keskittyvä LIFE-hanke alkaa: Satakunnassa parannetaan uhanalaisen jokihelmisimpukan tilaa ja elinympäristöjä (Varsinais-Suomi, Satakunta)16.9.2021 11:22:35 EEST | Tiedote

Euroopan komissio myönsi noin 9,5 miljoonaa euroa jokihelmisimpukan eli raakun ja sen isäntäkalojen, lohen ja taimenen, elinympäristöjen parantamiseen Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Jyväskylän yliopiston koordinoima kuusivuotinen LIFE Revives -projekti alkoi syyskuun alussa. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen osuus rahoituksesta on n. 840 tuhatta euroa. Hankkeen kansallinen rahoitus Lounais-Suomessa koostuu suurelta osin Helmi-ohjelman rahoituksesta.

Varsinais-Suomen ELY-keskus kannattaa Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry:n ehdottamaa tutkimushanketta lannan peltolevityksen bakteerikuormituksesta (Varsinais-Suomi, Satakunta)14.9.2021 15:56:44 EEST | Tiedote

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry:n 4.9.2021 tekemässä toimenpidehakemuksessa on pyydetty selvittämään Eurajoen elokuussa 2021 tapahtunutta bakteerikuormitusta sekä ehdotettu tutkimushanketta ja nitraattiasetuksen uudistamista. Eurajoen elokuun bakteerilöydösten syynä arveltiin aiemmin olevan peltojen keväiset lannanlevitykset.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum