Institutet för hälsa och välfärd THL

Gå på julfest vaccinerad – restaurangerna kan öka säkerheten genom att kräva coronapass under dygnets alla timmar

Dela

Julfestsäsongen börjar och många funderar på hur festen kan ordnas så säkert som möjligt. Trots att vaccinationerna framskrider fortsätter coronaepidemin ännu och det finns mycket virus i rörelse.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har samlat tips för trygga och smidiga julfester för medborgare, restauranger och evenemangsarrangörer:

• Festa bara om du är frisk. Om du har symtom som tyder på coronavirussmitta ska du inte träffas ens med en liten grupp, även om du är vaccinerad. Håll dig då hemma och om dina symtom blir allvarliga ska du uppsöka läkare. Kontrollera vilka anvisningar din kommun ger om att söka sig till coronatest och agera därefter.

• Festa med gänget bara om du är vaccinerad. En komplett vaccinationsserie som vanligtvis innehåller två vaccinationer ger ett effektivt skydd mot en allvarlig sjukdomsform. Du hinner ännu ta vaccinationen för att skydda dig själv och andra. Även om vaccinationen inte helt eliminerar risken för att få och sprida smitta, minskar den betydligt utsöndringen av viruset och därmed dess spridning från en människa till en annan.

• Iaktta fortsättningsvis god hand- och hosthygien. På så sätt förhindrar du även att andra sjukdomar sprids.

• Ha appen Coronablinkern på även på festen och följ dess anvisningar.

• Använd fortfarande munskydd särskilt i offentliga inomhusutrymmen om det är svårt att hålla avstånd till andra människor. Till exempel i kollektivtrafiken lönar det sig fortfarande att ha munskydd. Använd munskydd särskilt om du inte har fått full vaccinationsserie.

• Ladda före julfesten ner EU:s coronaintyg, som fungerar som coronapass, från Mina Kanta-sidorna. På så sätt har du vid behov genast tillgång till coronapasset.

• Kom ihåg måttlighet i alkoholkonsumtionen.

• Ha så kul på lillajulsfesten!

Det lönar sig att kräva coronapass oberoende av klockslag

I epidemins spridningsområden är coronapasset ett alternativ till coronabegränsningar gällande till exempel antalet kunder eller öppettider för restauranger eller evenemang.

Det rekommenderas att även privata evenemangsarrangörer använder sig av coronapasset. Det vore viktigt att coronapasset alltid gäller, inte bara efter ett visst klockslag.

"När restauranger och evenemangsarrangörer kräver coronapass i sina lokaler varje dag och oberoende av klockslag är det betydligt säkrare för kunderna att komma och fira", uppmuntrar Mika Salminen, direktör vid THL.

När man ordnar julfest ska man också beakta de anvisningar och rekommendationer som myndigheterna i det egna området ger. Vid epidemins samhällsspridning kan kommunerna rekommendera begränsningar av antalet deltagare också vid privata tillställningar.

Mer information:

Smitta och skydd – coronaviruset
(THL)

Vacciner och coronaviruset
(THL)

Mika Salminen
direktör
THL
fornamn.efternamn@thl.fi

Nyckelord

Bilder

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Rapport: Hetta kan orsaka en stor mängd allvarliga hälsorisker inom en kort tid – i Finland bör beredskap för värmeböljor utvecklas24.11.2021 05:00:00 EET | Tiedote

I Finland bör man förebygga hälsoriskerna av hetta bättre än man gör nu samt öka samhällets metoder för förberedelse inför värmeböljor. Detta framkommer i en rapport som Institutet för hälsa och välfärd (THL) just har publicerat, där effekterna av hetta och nuläget för beredskapen granskas samt rekommendationer ges angående hur beredskapen kan förbättras. Enligt rapporten är det centrala problemet att den nationella styrningen av den regionala och lokala beredskapen är splittrad och ganska knapp samt att de varningar om värmebölja som Meteorologiska institutet publicerar inte leder till i förväg planerade myndighetsåtgärder. En värmebölja kan orsaka flera hundra dödsfall i Finland Enligt en undersökning som THL publicerat tidigare ökar dödligheten bland befolkningen i Finland med i genomsnitt 10 procent under värmeböljor som varar fyra dygn eller längre. Behovet av sjukhusvård ökar också. En utdragen värmebölja som varar några veckor kan orsaka flera hundra dödsfall i Finland. Risken f

Coronapandemin har minskat konsumtionen av antibiotika i Finland - det finns dock avsevärda skillnader mellan sjukvårdsdistrikten18.11.2021 10:17:11 EET | Tiedote

Coronapandemin har minskat konsumtionen av antibiotika i Finland. Motsvarande fenomen kan även observeras i flera andra europeiska länder. Åren 2019–2020 sjönk den totala konsumtionen av bakterieläkemedel i EU/EES-länderna med 16,6 procent och i Finland med 19,3 procent. Detta framgår av färska uppföljningsrapporter om konsumtionen av antimikrobiella läkemedel som publicerades den 18 november på den europeiska antibiotikadagen. "Under coronatiden har konsumtionen av antibiotika på sjukhusen påverkats bland annat av svårigheter i tillgången till primärvårdstjänster, inställda icke-brådskande operationer samt färre vårdperioder på sjukhus för patienter med kroniska sjukdomar", säger THL:s forskare Katja Koukkari. Undvikande av sociala kontakter, främjande av handhygienen, hostetikett och resebegränsningarna har minskat förekomsten av alla luftvägsinfektioner och tarminfektioner. Det förklarar den minskade konsumtionen av antibiotika inom öppenvården. Konsumtionen varierar i olika sjukvår

Nästan 80 procent av flickorna och 65 procent av pojkarna som påbörjar sjunde klassen har fått HPV-vaccin16.11.2021 10:00:00 EET | Tiedote

HPV, dvs. papillomvirus, orsakar flera olika cancerformer och det bästa sättet att skydda sig mot smitta är HPV-vaccin. Nästan 80 procent av flickorna och 65 procent av pojkarna som föddes år 2008 har fått HPV-vaccin. Detta framgår av uppgifterna i det riksomfattande vaccinationsregistret. "Flickor har fått HPV-vaccin gratis som en del av vaccinationsprogrammet från och med hösten 2013 och pojkar sedan hösten 2020. Trots coronapandemin har vaccinationstäckningen för flickor som påbörjar de högre klasserna i den grundläggande utbildningen förbättrats under de senaste två åren. Även pojkarnas vaccinationer har kommit igång bra", säger THL:s sakkunnigläkare Anna Scherleitner. Eftersom vaccinationerna av pojkar har inletts först i fjol har alla pojkar i årskurs 5–9 för närvarande rätt till HPV-vaccinationer. Vaccinationsserien består av två doser och från och med hösten 2022 erbjuds de i allmänhet både flickor och pojkar i femte och sjätte klass. Det är dock möjligt att få vaccinet även i

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum