Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Gäller coronabegränsningen mig? Se tillämpningsanvisningarna på regionförvaltningsverkets sida med vanliga frågor om coronaviruset

Dela

Under coronapandemin har regionförvaltningsverken varit tvungna att begränsa möjligheterna för människor att mötas och således även utövandet av näringsverksamhet. Man har begränsat användningen av utrymmen för att bromsa spridningen av sjukdomen bland befolkningen och till exempel för att trygga hälso- och sjukvårdens verksamhet. Begränsningarna gäller flera aktörer och dessa tar aktivt kontakt för att reda ut detaljerna i begränsningarna. Regionförvaltningsverket råder att man söker mer information i avsnittet Vanliga frågor om coronaviruset på dess webbplats.

– Vi har dragit nytta av den omfattande medicinska och juridiska expertisen hos RFV:s sakkunniga då vi sammanställt svaren på de vanligaste frågorna som vi blir ställda. I avsnittet med vanliga frågor och svar finns hundratals tillämpningsexempel och tolkningsanvisningar. Med andra ord lönar det sig att alltid utan vidare att först söka där efter information som redan behandlats, berättar Soile Lahti, överinspektör vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland.

I regionförvaltningsverkets beslut har man angett de instanser och aktörer som bestämmelserna gäller. Enheter, företag och sammanslutningar som är verksamma i samhället ansvarar för att de iakttar dessa bestämmelser. Regionförvaltningsverket ger på sin webbplats allmänna anvisningar och exempel på hur bestämmelserna ska tillämpas, men tar inte ställning till varje variation som gäller enskilda utrymmen, aktörer eller evenemang. I svåra fall kan även den kommunala myndighet som ansvarar för smittsamma sjukdomar ge aktörer anvisningar för ordnande av enskilda evenemang.

Regionförvaltningsverkets sakkunniggrupper bedömer kontinuerligt situationen i sina områden i samarbete med sjukvårdsdistrikten och de regionala bestämmelserna ändras enligt huruvida situationen i regionen förvärras eller förbättras. Ändringarna uppdateras på regionförvaltningsverkets webbplats och i avsnittet med vanliga frågor och svar. Genom att regelbundet följa dessa kan man hålla sig ajour med situationen.

Mer information

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utvidgar inte stängningsbesluten för motions- och rekreationsutrymmen till att omfatta hobbyverksamhet för barn och unga21.1.2022 12:10:17 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland håller för närvarande inte på att inkludera handledd hobbyverksamhet för barn och unga i stängningsbesluten som gäller motions-, rekreations- och hobbyutrymmen. Barn och unga födda 2003 och senare får alltså fortsätta med handledd hobbyverksamhet i utrymmen som annars är stängda. Vid användning av utrymmen ska hälsosäkerheten fortfarande beaktas.

Myynnissä olevien rakennuskoneiden käyttöohjeissa puutteita21.1.2022 10:21:22 EET | Tiedote

Myytävissä rakennuskoneista tulee lainsäädännön mukaan olla saatavilla sekä suomen-, että ruotsinkieliset käyttöohjeet, joissa esitetään selkeästi koneiden oikea käyttötarkoitus ja turvallinen käyttö. ”Tekemämme rakennuskoneiden markkinavalvonnan perusteella käyttöohjeissa on ollut eniten velvoitettavaa. Näistä velvoitteista suurin osa koskee käyttöohjeiden kielellisiä vaatimuksia ”, kertoo ylitarkastaja Mikko Koivisto.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa Kanta-Hämeen ja Etelä-Karjalan kokoontumisrajoituksia lähiviikkojen ajan – epidemiatilanne ja valtakunnallisen ohjauksen tilanne tiiviissä seurannassa20.1.2022 16:01:46 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 20.1.2022 päätökset kokoontumisrajoitusten jatkosta Kanta-Hämeen ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirien alueilla. Päätöksillä jatketaan helmikuun loppupuolelle tällä hetkellä voimassa olevia yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksia.

Pirkanmaan koronarajoitukset jatkuvat20.1.2022 15:23:31 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tänään tekemillä päätöksillä jatketaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien ja Punkalaitumen kunnan alueella voimassa olevaa liikunta- ja virkistystilojen kohdennettua sulkumääräystä ajalle 22.1.- 4.2.2022. Samalla voimassa olevaa kokoontumisrajoitusta, jonka mukaan sisätilaisuudet on kielletty, jatketaan ajalle 22.1.- 4.2.2022. Lisäksi tilojen käyttöä koskeva rajoitus on voimassa 20.2.2022 asti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum