HUS

Garanti av jourtjänster utmanande under vårdarorganisationernas strejk

Dela

HUS har undergått förhandlingar om omfattningen av skyddsarbetet med vårdarorganisationerna Tehy och SuPer. Enighet nåddes inte i frågan, och strejken som börjar i morgon 1.4 kommer också att inverka på brådskande vård.

”Förhandlingarna om antalet anställda som omfattas av skyddsarbetet har varit svåra. Arbetstagarorganisationerna har inte varit villiga att anvisa tillräckligt med personal till ställen som är viktiga med tanke på patientsäkerheten. Vi har övergått till ett jourläge inom HUS. I praktiken innebär detta att vi strävar efter att under vardagar tillhandahålla samma brådskande tjänster som under jourtid, dvs. till exempel under veckoslut. Också detta är mycket utmanande och rusning är mycket sannolik inom många funktioner. Situationen är mycket allvarlig och jag har ännu inte upplevt något liknande under min karriär”, säger chefsöverläkare Markku Mäkijärvi.

Rusning kan väntas i jourerna för vuxna och barn samt inom laboratorie- och bilddiagnostiktjänsterna. På många avdelningar är antalet vårdare så litet att patientsäkerheten äventyras. Det är också oroväckande att cancerpatienternas polikliniska behandlingar, läkemedelsbehandlingar och strålbehandlingar inte omfattas av skyddsarbetet.

Sjukhusens samjourer och Nylands Jourhjälp 116117 fungerar med bristfällig bemanning

Samjourerna för både vuxna och barn på HUS sjukhus fungerar med bristfällig bemanning. Vid jourerna vårdas endast patienter som kräver brådskande vård och vars vård över huvud taget inte kan vänta. Rusning och förlängda behandlingstider förväntas bl.a. på grund av begränsad undersökningskapacitet. Också telefontjänsten inom Nylands Jourhjälp fungerar med bristfällig bemanning och återuppringningstjänsten fungerar inte. Helsingfors Jourhjälp fungerar normalt.

Under den egna hälsostationens öppettider får man hjälp av den egna hälsostationen.

Vid livshotande nödsituationer ska man ringa 112. Man ska inte ringa det allmänna nödnumret i situationer där man inte får kontakt med andra tjänster.

Förlossningar tas hand om

Förlossningar tas hand och gravida vårdas också under strejken. Inom jourerna för kvinnosjukdomar vårdas patienter som kräver brådskande vård. Verksamheten vid Seri-stödcentret, som är avsett för personer som utsatts för sexuellt våld, fortsätter normalt.

Mera information om HUS tjänster under strejken på adressen hus.fi/sv/strejk

Andra aktuella nyheter om ämnet

Mera information för media: 

Kontaktuppgifter till HUS medietjänst 

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum