Gasum Oy

Gasum investerar i tankstationer för flytande biogas och naturgas till tunga fordon i Sverige och Norge

Dela

Det finska energigasföretaget Gasum följer sin vision, att bygga ett nordiskt gasekosystem, genom att investera i tankstationer för flytande gas till tunga fordon. Genom att ersätta diesel med flytande biogas (LBG) eller flytande naturgas (LNG) går det att kraftigt minska utsläppen av koldioxid (CO2), kväveoxid (NOx), partiklar och buller. I framtiden kommer gas att spela en viktig roll vid övergången till ett fossilfritt samhälle.

Under 2018 kommer Gasum att expandera sitt nätverk av tankstationer för LBG/LNG till Sverige och Norge. De kommande stationerna kommer att placeras på strategiskt viktiga platser längs med de stora trafikstråken. Genom en samtidig satsning i alla tre länder knyter Gasum samman den nordiska marknaden och gör det enkelt för åkerier att tanka oavsett land.

Under 2017 har Gasum fokuserat på Finland och nu sker expansionen i Sverige och Norge. Parallellt med en utbyggnad av tankstationer ser Gasum ett behov av att bygga ut produktionskapaciteten för biogas.

“Vi tror att tidpunkten är helt rätt för en expansion då vi ser att efterfrågan ökar i takt med skärpta utsläppskrav. Utsläppen från transporter spelar en viktig roll i de flesta företags värdekedjor och vår kunders kunder kräver hållbara produkter och tjänster. Från myndighetshåll har det också införts stödsystem för att främja såväl tillgängligheten som efterfrågan på LBG och LNG, säger Jukka Metsälä, vice VD, Biogas, från Gasum.

Gasum är den största producenten av biogas i Sverige och Finland. Gasum är även en stor distributör av LNG till industri och sjöfart via sitt dotterbolag Skangas.

Nyckelord

Kontakter

Jukka Metsälä, vice VD, Biogas, Gasum Oy
Telefon: +358 40 5633 756, jukka.metsala@gasum.com

Markus Olsson, VD, Gasum AB
Telefon: +46 (0)76 146 98 79, markus.olsson@gasum.com

Dokument

Om

Gasumkoncernen importerar och distribuerar naturgas i Finland samt producerar, uppgraderar och säljer biogas i Finland och Sverige. Gasums dotterbolag Skangas är en ledande leverantör av flytande naturgas i den nordiska marknaden. Gasum har ca 400 anställda i de nordiska länderna. Företagets omsättning 2016 uppgick till totalt 843 miljoner euro. 

Följ Gasum Oy

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Gasum Oy

Gasum laajentaa LNG-tankkausasemaverkostoaan Ruotsiin ja Norjaan29.11.2017 09:02:00 EETTiedote

Suomalainen energiayhtiö Gasum laajentaa toimintaa Ruotsin ja Norjan liikennemarkkinoille ja alkaa tarjota nesteytettyä kaasua raskaan kaluston ajoneuvoille. Raskaan kaluston siirtyminen nesteytettyyn biokaasuun (LBG) tai maakaasuun (LNG) vähentää merkittävästi hiilidioksidi-, typenoksidi-, hiukkas- ja melupäästöjä. Kaasulla on tulevaisuudessa tärkeä rooli siirryttäessä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Gasum käyttää jatkossakin puhdistamolietteitä biokaasun ja kierrätysravinteiden tuotannossa20.11.2017 15:53:10 EETTiedote

Gasum käyttää yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden lietettä (puhdistamoliete) jatkossakin biokaasun ja kierrätysravinteiden tuotannossa. Yhtiö käsittelee koko Suomen yhdyskuntien puhdistamolietteistä tällä hetkellä noin neljänneksen. Yhtiö investoi biomassan käsittelyratkaisuihin ja mädätysjäännöksen lisäkäsittelyyn ravinteiden jatkojalostamiseksi. Biokaasun tuotanto on tehokas tapa toteuttaa kiertotaloutta, jolla sivuvirtojen ja biojätteiden arvo voidaan maksimoida energiana ja orgaanisena ravinteena. Biokaasua käytetään lämmön ja sähkön tuotantoon, teollisuudessa, kotitalouksissa ja liikenteessä.

Helsingin ikoninen ravintola Storyville kokkaa jatkossa kotimaisella biokaasulla – myös terassiasiakkaita lämmitetään biokaasun voimin16.11.2017 08:00:00 EETTiedote

Helsinkiläinen jazzklubi Storyville satsaa toimintansa ympäristöystävällisyyteen. Myös ravintolana toimiva klubi valmistaa tarjoilemansa ruoan jatkossa kotimaisella biokaasulla, jolla lämmitetään myös paikan kuuluisa terassi. Storyvillen käyttämän biokaasun tuottaa Gasum ja sen myynnistä ja siirrosta vastaa Suomen Kaasuenergia Oy.

Kaasun liikennekäyttö vahvasti mukana Euroopan komission puhtaan liikkuvuuden paketissa – LNG ja biokaasu mahdollistavat merkittävät päästövähennykset14.11.2017 15:39:10 EETTiedote

Euroopan komission tuore puhtaan liikkuvuuden paketti ehdottaa uusia standardeja autojen ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöille. Samalla komissio esittää vaihtoehtoisten polttoaineiden, muun muassa LNG:n infrastruktuurin vahvistamista. Uusiutuvan kaasun mahdollisuudet nostetaan paketissa esiin, ja komission mukaan biokaasun käyttöä olisi lisättävä tulevaisuudessa.

Gasum on tuonut vuonna 2017 kymmenien miljoonien ajokilometrien edestä lisää puhdasta polttoainetta Suomen liikenteeseen2.10.2017 09:30:00 EESTTiedote

Gasumin kaasutankkausasemaverkostoa on laajennettu vuonna 2017 neljällä uudella asemalla ympäri Suomen. Uudet asemat tuovat liikenteeseen vuodessa kymmenien miljoonien ajokilometrien edestä puhdasta polttoainetta. Nyt lokakuussa Vantaan Tuupakkaan avautuva asema sekä aiemmin kesällä Vantaan Petikkoon avautunut asema täydentävät entisestään pääkaupunkiseudun asemaverkostoa. Tuupakan asema laajentaa samalla raskaan liikenteen kaasun tankkausmahdollisuuksia.