Aluehallintovirasto

Gemensamt tillstånd för behandling av jordmaterial och asfaltavfall på området Hanskallio i Kila i Vanda

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 11.5.2021 beviljat Peab Industri Oy ett tillstånd att ta jordmaterial och ett miljötillstånd (gemensamt tillstånd) för brytning och krossning av bergmaterial samt för lagring och krossning av asfaltavfall.

Verksamhetens miljökonsekvenser har bedömts före tillståndsprocessen i processen för bedömning av miljökonsekvenser. I Hanskallio görs brytningar till den nivå som anges i detaljplanen. Bergsblock och stenmaterial som hämtas från annat håll krossas i området. I området lagras och krossas också asfaltavfall. Det gemensamma tillståndet gäller inte verksamheten vid den betong- och asfaltstation som redan tidigare registrerats i området.

I det gemensamma tillståndet har det utfärdats sådana bestämmelser som behövs för att förhindra förorening av miljön, bl.a. för behandling av dagvatten samt för bekämpning av buller och damm med hjälp av bästa tillgängliga teknik. Genom bestämmelserna säkerställs att verksamheten inte har några betydande negativa konsekvenser för närbebyggelsen och inte heller för de känsligaste vattenlevande organismerna i Tusby å och Vanda å (fiskar, tjockskalig målarmussla). Även den vibration som sprängningarna orsakar har begränsats. I tillståndet är det inte möjligt att beakta trafiken på allmänna vägar och trafiksäkerheten.

Det gemensamma tillståndet förutsätter att en utomstående provtagare tar yt- och grundvattenprover innan verksamheten inleds och regelbundet kontrollerar utsläppen under hela verksamheten. Tillståndshavaren ska också delta i de gemensamma kontroller som ordnas i områdena.

Beslutet finns framlagt i nättjänsten för vatten- och miljötillstånd (ylupa.avi.fi). Diarienummer: ESAVI/10878/2020.

Ändring i beslutet får sökas genom besvär fram till 17.6.2021.

Mer information
miljöverinspektör Eeva Jokikokko, tfn 0295 016 652
miljöråd Päivi Vilenius, tfn 0295 016 308
fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Coronabegränsningarna lindras i huvudstadsregionen och Mellersta Nyland den 15 juni, i vissa delar av Nyland upphävs sammankomstbegränsningarna helt14.6.2021 16:17:17 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut som lindrar sammankomstbegränsningarna i bland annat huvudstadsregionen. I Östra Nyland och största delen av västra Nyland upphävs sammankomstbegränsningarna helt från och med den 15 juni. Dessutom upphävs i regionen det så kallade beslutet om säkert avstånd som i omfattande grad har förpliktat aktörer som svarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik att trygga möjligheten för kunderna att hålla säkert avstånd.

Koronarajoitukset lievenevät pääkaupunkiseudulla ja Keski-Uudellamaalla 15.6., osassa Uuttamaata kokoontumisrajoitukset kumotaan kokonaan14.6.2021 13:30:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, joilla kokoontumisrajoituksia lievennetään mm. pääkaupunkiseudulla. Itä-Uudellamaalla ja suurimmassa osassa läntistä Uuttamaata kokoontumisrajoitukset kumotaan kokonaan 15.6. alkaen. Lisäksi alueelta kumotaan ns. turvavälipäätös, joka on velvoittanut laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavia toimijoita takaamaan asiakkaille mahdollisuuden säilyttää turvavälit.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum