Espoon kaupunki - Esbo stad

Goda förutsättningar att utnyttja spillvärme från datacenter i Hästkärr

Dela

I Esbo planeras ett datacenter som skulle placeras i Hästkärr i Högnäs, i åker- och skogsområdet mellan Ring III och Bodom träsk. Datacentret stöder Esbo stads mål att vara klimatneutralt före år 2030.

Datacentret skulle placeras i Hästkärr i Högnäs, i åker- och skogsområdet mellan Ring III och Bodom träsk. Illustrationen: Ramboll
Datacentret skulle placeras i Hästkärr i Högnäs, i åker- och skogsområdet mellan Ring III och Bodom träsk. Illustrationen: Ramboll

Fortum har ansökt om en planändring i Hästkärrsbergets område, vilket skulle göra det möjligt att grunda ett datacenter vars koldioxidfria spillvärme kan utnyttjas för värmeproduktion. Fortum bygger inte själv centret, utan letar fram en intresserad datacentersaktör som låter bygga det. Detaljplanen Hästkärrsberget behandlas av Esbo stadsplaneringsnämnd 30.9 och nämnden ger sedan ett förslag till stadsstyrelsen.  

Hästkärr är en lämplig plats för ett datacenter, eftersom området planlagts som industriområde och ligger vid goda trafikförbindelser, men ändå inte i centrum av stadsstrukturen. Ett tillräckligt stort och enhetligt byggområde gör det möjligt att bevilja byggrätt för ett större datacenter. 

Områdets goda sidor omfattar också närheten till fjärrvärmenätet och ett tillräckligt överföringsnät med en närliggande anslutningspunkt. På så sätt kan man undvika att bygga flera nya stora kraftledningar samt fjärrvärmeförbindelser och dessutom slippa de olägenheter som dessa skulle orsaka för invånare i en tätt bebyggd stadsmiljö.  

Fingrid bygger en ny transformatorstation för stamnätet, och också det kräver plats. Stationen betjänar inte bara datacentret utan också hela Esbo och säkerställer eldistributionen i en växande stad. 

Esbo har som mål att vara klimatneutralt före år 2030 och för det målet är datacentret en central faktor enligt en bedömning av klimatverkningarna. Fortum har förbundit sig vid att producera fjärrvärmen i Esbo klimatneutralt senast år 2029.  

Spillvärmen från datacentret leds in i fjärrvärmenätet för att ersätta värmeproduktion med stenkol. Återvinningen av spillvärmen från ett stort datacenter kunde minska på CO2-utsläppen med omkring 400 000 ton per år. 

Rekreationsområdena i Oitans tryggas 

Hästkärr ligger öster om rekreationsområdet i Oitans. Den detaljplan som nu behandlas påverkar inte skidspåren i området och bidrar till och med till att förbättra nätverket av rekreationsområden, eftersom den omfattar en ny friluftsled som kopplar samman rekreationsområdena på södra och norra sidorna av Ring III till varandra. 

Byggandet anpassas till det omgivande kulturlandskapet. Omkring friluftslederna och bostadshusen lämnas ett tillräckligt stort trädbestånd och datacentret kommer att finnas lägre ner än trädbeståndets toppar. 

Datacentret minskar bullret från Ring III i Oitans eftersom byggnaderna skyddar området från trafikbuller. Bullret som skapas av datacentrets verksamhet sprids inte i omgivningen.  

Datacentret skapar arbetstillfällen. Det uppskattas att antalet permanenta arbetstillfällen blir omkring 200–300 och under byggtiden omkring 2 000. 

Datacenter behövs på grund av digitaliseringen 

Datamängderna, digitaliseringen och molntjänsterna växer över hela världen. Därför behövs allt fler servercenter, för vilka operatörer söker lämpliga platser. Datacenterprojektet i Hästkärr är inte det enda av sitt slag.  

I Finland trädde i början av året i kraft en reform av elbeskattningen, som har som mål att locka investeringar till Finland i stället för till de övriga nordiska länderna. Bakom detta finns en tanke om att det är smart att locka en del av datacenterinvesteringarna till Finland och speciellt till områden där det är möjligt att utnyttja spillvärme. 

Esbo stadsplaneringsnämnd behandlar godkännandet av detaljplanen Hästkärrsberget på sitt sammanträde 30.9. Det slutliga beslutet om planen fattas av fullmäktige. 

Nyckelord

Kontakter

Esbo stad:
Olli Isotalo, stadsmiljödirektör, Esbo stad
tfn 050 593 3359
E-post: olli.isotalo@esbo.fi

Fortum:
Antti Kaikkonen, VP, Industrial Electrification, Fortum Generation
tfn 050 453 6308
E-post: antti.kaikkonen@fortum.com

Bilder

Datacentret skulle placeras i Hästkärr i Högnäs, i åker- och skogsområdet mellan Ring III och Bodom träsk. Illustrationen: Ramboll
Datacentret skulle placeras i Hästkärr i Högnäs, i åker- och skogsområdet mellan Ring III och Bodom träsk. Illustrationen: Ramboll
Ladda ned bild
Kartan visar detaljplanen Hästkärrsberget. Bild: Esbo stad
Kartan visar detaljplanen Hästkärrsberget. Bild: Esbo stad
Ladda ned bild

Länkar

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Esbo är en anvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum 
och nätverksstruktur, där det är bra at bo, lära, arbeta och företaga 
för alla och där invånaren kan påverka på riktigt. 

Facebook

Twitter

 

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Internationellt evenemang om artificiell intelligens samlar de främsta inom området i Esbo22.10.2021 06:30:00 EEST | Tiedote

Tillsammans med sina samarbetspartner ordnar Esbo stad ett internationellt toppevenemang kring artificiell intelligens i Otnäs den 4 november 2021. Det är möjligt att delta i evenemanget virtuellt varifrån som helst i världen. Under evenemanget försöker man hitta olika sätt hur den offentliga och privata sektorn samt forskarna tillsammans ska kunna bygga upp en hållbar framtid genom att utnyttja artificiell intelligens.

Kuudesluokkalaisten itsenäisyysjuhla järjestetään jälleen videotervehdyksenä – juhlan teemana kouluyhteisön vahvistaminen18.10.2021 12:32:27 EEST | Tiedote

Kuudesluokkalaisten perinteistä itsenäisyysjuhlaa vietetään viime vuoden tapaan virtuaalisesti. 104-vuotiasta Suomea juhlistetaan kaupungin yhteisellä videotervehdyksellä, jonka kuudesluokkalaiset katsovat omissa kouluissaan. Juhlassa nähdään myös oppilaiden tuotoksia sekä kuullaan heidän ajatuksiaan kouluyhteisöstä ja ryhmään kuulumisen tunteesta.

Sjätteklassisternas självständighetsfest ordnas virtuellt även i år, med temana gemenskap och samhörighet18.10.2021 12:32:26 EEST | Tiedote

I likhet med förra året firar sjätteklassisterna i Esbo Finlands självständighet virtuellt även i år. Det 104-åriga Finland firas med stadens gemensamma videohälsning, som sjätteklassisterna tar del av i sina egna skolor. Under festen får vi också ta del av elevarbeten och höra elevernas tankar om skolgemenskapens betydelse och vikten av samhörighet.

Tiedote Kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 13.10.202113.10.2021 21:23:24 EEST | Tiedote

Lautakunta palautti valmisteluun perusopetuksen iltapäivätoiminnan uudet järjestämisperiaatteet Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämisperiaatteet valmisteluun. Lautakunta esitti, että iltapäivätoiminnan järjestämisperiaatteiden valmistelussa huomioidaan se, että myös yritykset voivat osallistua avustettuun toimintaan, kuten Vantaalla ja Helsingissä. Iltapäivätoiminnan välipalat esitettiin hankittavan Espoon ruokapalvelujen kautta. Lautakunta katsoi, että palveluntuottajan tulisi voida valita palveluntuottajaksi myös muun kuin Espoo Catering, mikäli välipala pystytään muulla tavoin järjestämään laadukkaasti. Ostopalveluiden osuutta oli esityksen mukaan tarkoitus lisätä. Lautakunta haluaa varmistaa, etteivät ostopalvelun korit muodostu liian suuriksi, vaan mahdollisimman monella palveluntuottajalla on mahdollisuus tuottaa palvelua. Palveluntuottajilla tulisi myös olla mahdollisuus laskuttaa niin sanottu vanhempien osuu

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum