Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Goda sysselsättningsutsikter för utbildad personal vid Brottspåföljdsmyndigheten

Dela

Brottspåföljdsmyndigheten sysselsätter cirka 2 600 yrkesutbildade personer, ungefär hälften av dem i styrnings- och övervakningsuppgifter i fängelserna. I uppgifterna inom verkställighet av straff behövs bland annat väktare.

Vid Brottspåföljdsmyndigheten finns en hel rad olika och varierande arbetsuppgifter, och det är vanligt med långa karriärer inom myndigheten.

– Att arbetet kan göra en skillnad är viktigt för personalen, eftersom vi utför myndighetsuppgifter i den straffrättsliga kedjan. Det är utmärkta sysselsättningsutsikter för utbildade väktare och andra yrkesgrupper runt om i Finland. I synnerhet gäller det övervakningsuppgifter i Södra Finland där det finns massor med lediga jobb, säger HR-direktör Marko Oresmaa.

Vid Brottspåföljdsmyndigheten anslås årligen cirka 250 lediga jobb på olika håll i Finland. Det är väktare som det särskilt råder brist på. Bland dem är det cirka fem procent som avgår med pension eller av annan orsak varje år. I bakgrunden ligger produktivitetsprogram som genomfördes under åren 2006 till 2016 och där man blev tvungen att dra ner antalet årsverken med över 500.

Hur stort fängelset är och hur många avdelningar det finns, behoven att överföra fångar och hålla dem avskilda är något som tar i anspråk personalresurser. Även om antalet fångar och samhällspåföljdsklienter har gått ner, har man fått större andel fångar som kräver intensiv övervakning. Personalnedskärningarna gör att det blir mindre tid över att lära känna fångarna, och det får konsekvenser för säkerheten, konstaterar Oresmaa.

Brottspåföljdsanställda utbildas att jobba parallellt med väktarna

Det är väktarna som ansvar för säkerheten, både när det gäller personalen och fångarna. Tyngdpunkten i yrket ligger på styrnings- och övervakningsuppgifter, men växelverkan med fångarna är något som accentueras i allt högre grad. Att jobba interaktivt och enligt planen för fångens strafftid kallas för klientnära arbete eller kontaktarbete.

I fängelserna vid togs 2018 i bruk en ny tjänstebenämning, brottspåföljdsanställd. En brottspåföljdsanställd arbetar vid sidan av väktarna i övervaknings- och säkerhetsrelaterade uppgifter i fängelserna, med fokus på klientnära arbete och nätverksarbete.

Brottspåföljdsområdets utbildningscentral har hand om väktarutbildning och fortbildning

Brottspåföljdsområdets utbildningscentral är den enda läroanstalt i Finland som anordnar utbildning som ger behörighet för övervaknings- och styrningsuppgifter i de finländska fängelserna. Utbildningscentralen ordnar examensutbildning med utexaminerade som får plats på Brottspåföljdsmyndighetens olika enheter runt om i Finland.

Behörighetsvillkor för väktare är yrkesexamen inom fångvårdssektorn eller annan lämplig högskoleexamen, och för brottspåföljdsanställd är det lämplig högskoleexamen som gäller. De som avlagt yrkeshögskoleexamen inom andra områden kan komma in på brottspåföljdssektorn via vidareutbildning som ger behörighet för övervaknings- och säkerhetsrelaterade uppgifter. Det går att utbilda sig upp till och med högskolenivå.

Nästa antagning till examensinriktad utbildning inom brottspåföljdssektorn inleds den 1 januari 2021. Utbildningen tar 16 månader och varvas med avlönade praktikperioder i fängelserna.

För mer information kontakta

Marko Oresmaa
HR-direktör
Brottspåföljdsmyndigheten
tel. +358 50 566 6260
marko.oresmaa(at)om.fi

Hannu Kiehelä
Direktör
Brottspåföljdssektorns utbildningscentral
tel. +358 50 068 7923
hannu.kiehela(at)om.fi

Nyckelord

Bilder

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum