HAM Helsingin taidemuseo

Grupputställning på HAM utforskar samexistens och platsens betydelser för konst i det offentliga rummet 

Dela
Utställningen Gemensamma rum på HAM Helsingfors konstmuseum presenterar platsbundna konstverk som är planerade för halvoffentliga eller offentliga utrymmen här och var i Helsingfors. Till utställningen hör också en serie guidade visningar av konstverk i halvoffentliga utrymmenruntom i staden, som vanligen inte är tillgängliga för publiken.

Utställningen Gemensamma rum består av platsspecifika konstverk formgivna för offentliga och halvoffentliga miljöer i olika delar av Helsingfors. I verken diskuterar olika arters interaktionsförhållanden och andra än mänskliga aktörskap, samexistens, närvaro och omsorg samt platsens betydelser och skikt av tid och materialiteterKonstnärernas tekniker är bland annat video, måleri, skulptur och involverande konstprocesser. 

En del av konstverken som har beställts till de halvoffentliga miljöerna kommer att placeras på sina tilltänkta platser, såsom daghem och skolor, efter utställningen. En del av verken får sin slutliga form under det kommande året och på utställningen visas fragment av tillkomstprocessen. Kollektivet W A U H A U S som utgått ifrån Nordsjötoppen i sin performansföreställning Ett väldigt virrvarr. Verketutvidgastill ett videoverk som får sin premiär på utställningen. En annan helhet, A Stream Among Streams (En ström bland strömmar) sprider ut sig på Fiskehamnens område under det kommande året. 

Till utställningen hör också en serie guidade visningar av konstverk runtom i staden under våren och hösten på platser. Platserna är sådana som publiken vanligen inte har tillträde till, såsom daghem och skolor. 

Utställningens konstnärer: Alma Heikkilä, Nayab Ikram, Sanna Kannisto, Jan Lütjohann,Toisissa tiloissa, W A U H A U S och Bogna Luiza Wiśniewska. 

Utställningens och beställningsverkens kuratorer är amanuenserna Aleksandra Kiskonen och Kristiina Ljokkoi, videnheten för offentlig konst vid HAM. 

Konstverken som presenteras under de guidade visningarna är av Jussi Juurinen, Tuomas A. Laitinen, Maija Luutonen, Pearla Pigao, Jani Ruscica, Kustaa Saksi och Man Yau.  
 
Maija Luutonens verk har kuraterats av Mikko Oranen vid HAM. De övriga verken har kuraterats av amanuenserna Aleksandra Kiskonen och Kristiina Ljokkoi vid enheten för offentlig konst vid HAM. 

HAM Helsingfors konstmuseum anlitas som konstexpert då Helsingfors stad beställer ny offentlig konst. De flesta nya konstförvärven i Helsingfors möjliggörs av den så kallade en procentsprincipen, som innebär att en andel av budgeten för olika byggprojekt reserveras för ny offentlig konst. Helsingfors stad har iakttagit enprocentsprincipen sedan 1991 och med den här metoden har man finansieratmer än 200 offentliga konstverk som uppförts i offentliga byggnader, i parker och på öppna platser i staden. 

HAM Helsingfors konstmuseum finansierar dessutom ett fåtal konstverk i det offentliga rummet med ett separat anslag. Staden tar också emot en del offentliga konstverk som donationer. 

Verken fogas till Helsingfors stads konstsamling som förvaltas av HAM Helsingfors konstmuseum. När konstverken åldras kräver de också underhåll, reparationer och konservering, som museets enhet för offentlig konst har hand om i samarbete med verksamhets området Stadsmiljösektorn. Den här multiprofessionella enheten har också hand om olika expertuppgifter i fråga om konst i det offentliga rummet. 

Gemensammarum / HAM Helsingfors konstmuseum 3.3.202313.8.2023   

Guidningar av konstverken i halvoffentliga utrymmen (på finska): 

Tisdag 14.3 klockan 16–17 / Jussi Juurinen / daghemmet Verkkosaaren päiväkoti 

Tisdag 21.3 klockan 16–17 / Pearla Pigao / gymnasiet Vuosaaren lukio 

Tisdag 18.4. klockan 15.30–16.30 / Kustaa Saksi / gymnasiet Etu-Töölön lukio 

Tisdag 25.4 klockan 16–17 / Maija Luutonen / Daghemmet Drumsö  

Tisdag 8.8 klockan 16–17 / Jani Ruscica / gymnasiet Helsingin kielilukio 

Tisdag 15.8 klockan 16–17 / Man YauKungseken (grundskolan Kannelmäen peruskoulu, enheten Tammi) 

 

Mera information om utställningen Gemensamma rum på HAM 
Amanuens Kristiina Ljokkoi, kristiina.ljokkoi(at)hamhelsinki.fi, 040 507 6031 
Amanuens Aleksandra Kiskonen, aleksandra.kiskonen(at)hamhelsinki.fi 

Mera information omguidningar av konstverken i halvoffentliga utrymmen: 
Tf.amanuens för publikarbetet Aino Mäntyvaara, aino.mantyvaara(at)hamhelsinki.fi 

Ingen presstillställning ordnas om utställningen. Förhandbesök för medier: Kommunikationsplanerare Reetta Haarajoki, reetta.haarajoki(at)hamhelsinki.fi, 040 168 3669  

Pressbilder: 
www.hamhelsinki.fi/info/medialle (lösenord: hammedia) 

 

Nyckelord

Om

HAM Helsingin taidemuseo
Eteläinen Rautatiekatu 8
00100 Helsinki

http://www.hamhelsinki.fi

 

 

Följ HAM Helsingin taidemuseo

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HAM Helsingin taidemuseo

HAM Helsinki Art Museum’s art collection now online15.3.2023 13:30:00 EET | Tiedote

HAM Helsinki Art Museum has published approximately 1,400 artworks from its collection in the national Finna.fi search service. On HAM’s Finna page, visitors can explore works by searching for artists, topics, techniques, or various categories. The categories include exhibitions at the Tennis Palace, the Bäcksbacka Collection, and public art outdoors in the streets and indoors in schools, libraries, and day-care centres. The page is continuously updated with new works.

Helsingforsarnas egen konstsamling finns nu på internet15.3.2023 13:30:00 EET | Tiedote

HAM Helsingfors konstmuseum har publicerat ungefär 1 400 konstverk ur sin samling i den riksomfattande söktjänsten Finna.fi. På HAM:s egen Finna-sida kan du bekanta dig med verken enligt exempelvis konstnär, motiv och teknik eller som färdigt sammanställda helheter. Helheterna består bland annat av utställningar i Tennispalatset, Bäcksbackas donationssamling och konst från offentliga platser både ute i gatubilden och inne i stadens skolor, bibliotek och daghem. Sidan uppdateras fortlöpande med nya verk.

Helsinkiläisten oma taidekokoelma esille verkkoon15.3.2023 13:30:00 EET | Tiedote

HAM Helsingin taidemuseo on julkaissut noin 1 400 taideteosta kokoelmastaan valtakunnallisessa Finna.fi-hakupalvelussa. HAMin omalla Finna-sivulla teoksiin voi tutustua esimerkiksi taiteilijoiden, aiheiden ja tekniikan mukaan tai valmiiden kokonaisuuksien kautta. Kokonaisuudet esittelevät muun muassa Tennispalatsin näyttelyitä, Bäcksbackan lahjoituskokoelmaa ja julkisen tilan taidetta sekä ulkona katukuvassa että sisällä kaupungin kouluissa, kirjastoissa ja päiväkodeissa. Sivu päivittyy jatkuvasti uusilla teoksilla.

Anni Puolakka: EMO, Verk från 2018–202328.2.2023 14:00:00 EET | Tiedote

Utställningen Emo består av videor, performancekonst och målningar av Anni Puolakka från 2018–2023. I scenerna i verken bildar gestalterna och skeendet – formerna och linjerna – sina egna surrealistiska relationer. Livet fortskrider utan förutbestämd plan. Ett av Puolakkas senare verk, Mjölkparken 2022, är förlagt till en kuperad park i Helsingfors. Parken ritades av trägårdsarkitekten Maj-Lis Rosenbröijer 1961. Ursprungligen hade den inget namn men kallades av lokalbefolkningen för Blomparken. År 1970 döpte staden området till Leninparken med anledning av att det hade gått hundra år sedan diktatorns födelse. I dag är namnet omtvistat: En del vill behålla det som ett historiskt dokument över finländarnas tidigare beundran av Lenin, medan andra vill byta ut det. En sommarkväll 2022 hette parken Mjölkparken i en timmes tid, och en ny, levande skulptur tog plats där. På utställningen visas också samarbetsverk som Puolakka har gjort tillsammans med Viktor Timofeev och Marta Trektere. Helen

Anni Puolakka: Emo, Works from years 2018−202328.2.2023 14:00:00 EET | Press release

Anni Puolakka's exhibition Emo features works from 2018 to 2023, incorporating video, performance and painting. In these scenes, characters and events − shapes and lines − take on their own surreal dynamics. Life unfolds without a predetermined agenda. One of the most recent works in the exhibition, Milk Park, 2022 features a hilly park in Helsinki. The park was designed by Maj-Lis Rosenbröijer in 1961 and was originally nameless. Local people called it Flower Park. The city named the garden Lenin Park in 1970, when one hundred years had passed since the birth of the dictator. These days citizens argue about the park’s name. Some would keep it as a document of history – of former admiration for Lenin in Finland. Others would change it. One summer evening in 2022, for one hour, the garden’s name was Milk Park, and a new, living statue appeared there. The exhibition features collaborative works with Viktor Timofeev and Marta Trektere. Curatorial advisor of the exhibition: Helen Kaplinsky

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum