Uudenmaan ELY-keskus

Hållbara resekedjor utreddes för första gången i Östra och Västra Nyland

Dela
Det huvudsakliga färdsättet för en hållbar resekedja är kollektivtrafik eller cykel. I utredningen bedömdes resekedjorna i prioritetsordning och av dem identifierades de viktigaste kvalitetskorridorerna och de viktigaste hållplatserna för kollektivtrafiken. De viktigaste resekedjorna för hållbar trafik identifierades genom att prioritera dem utifrån restid, användarpotential och utsläppsminskningspotential.
I arbetet betonar man vad man kan göra med infrastrukturen för att förbättra förhållandena för hållbar trafik.
I arbetet betonar man vad man kan göra med infrastrukturen för att förbättra förhållandena för hållbar trafik.

I utredningen granskades kommunerna i Östra och Västra Nyland. Det är första gången man utreder hållbara resekedjor i området. I arbetet betonar man vad man kan göra med infrastrukturen för att förbättra förhållandena för hållbar trafik. Det huvudsakliga målet är att säkerställa att förhållandena för hållbar trafik och trafiksäkerhet i fortsättningen förbättras i Östra och Västra Nyland, särskilt i de viktigaste resekedjorna för hållbar trafik.

I de hållbara resekedjorna identifierades de viktigaste kvalitetskorridorerna. Sammanlagt identifierades tre kvalitetskorridorer: en i Östra Nyland och två i Västra Nyland.

Kvalitetskorridoren i Östra Nyland är Lovisa–Borgå–Söderkulla–Helsingfors. Kvalitetskorridorerna i Västra Nyland är Hangö–Ekenäs–Karis–Sjundeå–Kyrkslätt–Helsingfors samt en korridor som inleds med två förgreningar bestående av Lojo–Nummela–Veikkola–Alberga–Helsingfors och Högfors–Vichtis kyrkby–Nummela–Veikkola–Alberga–Helsingfors.

I arbetet fastställdes också de viktigaste hållplatserna för kollektivtrafiken i Östra och Västra Nyland. De klassificerades för första gången i hållplatsklasser, vilka är terminaler, centrala knuthållplatser, livliga hållplatser och bashållplatser. Kvalitetsmål ställdes upp för hållplatser, rutter som leder till hållplatser samt anslutningsparkeringar för personbilar och cyklar. Detta bidrar till att planera åtgärder för att förbättra dem. I utredningen fastställdes också för första gången huvudcykellederna i Östra och Västra Nyland.

Utredningen har beställts i samarbete mellan NTM-centralen i Nyland och Nylands förbund. Även kommunerna i Östra och Västra Nyland, Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsverket och HRT har deltagit i arbetet.

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen i Nyland, trafiksystemsansvarig Anna Puolamäki, tfn 0295 021 370
Nylands förbund, trafikplanerare Pasi Kouhia, tfn 040 660 5030

Bilder

I arbetet betonar man vad man kan göra med infrastrukturen för att förbättra förhållandena för hållbar trafik.
I arbetet betonar man vad man kan göra med infrastrukturen för att förbättra förhållandena för hållbar trafik.
Ladda ned bild
Östra Nylands kvalitetskorridor.
Östra Nylands kvalitetskorridor.
Ladda ned bild
Västra Nylands kvalitetskorridorer.
Västra Nylands kvalitetskorridorer.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

NTM-centralen i Nyland genomför kartläggningar av källor i områdena Första och Andra Stängselåsen29.5.2023 13:00:00 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Nyland utreder källornas tillstånd och eventuella iståndsättningsbehov. Utredningsobjekten är områdena Första och Andra Stängselåsen i Hangö, Lojo, Sjundeå, Vichtis och Högfors. Terrängkartläggningar görs under sommaren och hösten 2023. Källor i naturtillstånd är sällsynta i södra Finland. Källorna har försvunnit eller förändrats särskilt till följd av dikning, men genom iståndsättning kan de återställas nära sitt naturtillstånd. Tack vare iståndsättningsåtgärderna för källorna har värdefulla arter möjlighet att återhämta sig. Sådana alltmer sällsynta arter är till exempel många orkidéer, såsom knottblomster och kärrknipprot. Utredningarna är en del av livsmiljöprogrammet Helmi som finansieras av miljöministeriet och där naturmiljöer iståndsätts. Vid iståndsättningarna kontaktas markägarna och de egentliga iståndsättningsarbetena utförs med markägarnas samtycke. Livsmiljöprogrammet Helmi (Miljöministeriet)

Uudenmaan ELY-keskus toteuttaa lähdekartoituksia Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän alueilla29.5.2023 13:00:00 EEST | Tiedote

Uudenmaan ELY-keskus selvittää lähteiden tilaa sekä niiden mahdollisia kunnostustarpeita. Selvityskohteina ovat Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän alueet Hangossa, Lohjalla, Siuntiossa, Vihdissä ja Karkkilassa. Maastokartoituksia tehdään kesän ja syksyn 2023 aikana. Luonnontilaiset lähteet ovat Etelä-Suomessa harvinaisia. Lähteet ovat hävinneet tai muuttuneet erityisesti ojituksen seurauksena, mutta kunnostuksilla niitä voidaan palauttaa lähelle luonnontilaa. Lähteiden kunnostustoimien ansiosta arvokkaalla lajistolla on mahdollisuus elpyä. Tällaisia harvinaistuneita lajeja ovat esimerkiksi monet kämmekät, kuten sääskenvalkku ja suoneidonvaippa. Selvitykset ovat osa ympäristöministeriön rahoittamaa Helmi-elinympäristöohjelmaa, jossa kunnostetaan luonnonympäristöjä. Kunnostuksista ollaan yhteydessä maanomistajiin ja varsinaiset kunnostustyöt tehdään maanomistajien suostumuksella. Helmi-ohjelma (Ympäristöministeriö)

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum