Aluehallintovirasto

Hälsokontrollerna vid gränsövergångarna: regionförvaltningsverken inför beslut som gäller flera personer - ett välkommet nytt verktyg

Dela

Till följd av grundlagsutskottets ställningstagande ändrar regionförvaltningsverken sin tolkning av paragraf 16 i lagen om smittsamma sjukdomar. I fortsättningen kan regionförvaltningsverken utöver individuella beslut dessutom med ett beslut bestämma att flera personer ska genomgå en hälsokontroll.

I paragraf 16 i lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivs obligatoriska hälsokontroller. Under coronaepidemin har det funnits olika uppfattningar om hur paragrafen ska tolkas. Regeringen har förberett en lagändring (RP15/2021 rd) som förtydligar paragraferna 16 och 22 i lagen om smittsamma sjukdomar.

Grundlagsutskottet har den 5 mars 2021 gett ett utlåtande om regeringens proposition 15/2021. Som en del av sitt utlåtande har utskottet bedömt att det redan med stöd av den nuvarande lagstiftningen är möjligt för regionförvaltningsverket att vid gränsövergångar inte bara fatta beslut om individuella hälsokontroller utan också så kallade masstester.

Regionförvaltningsverken har hittills handlat i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets styrbrev 3.2.2021 och den juridiska bedömningen där. Enligt den bedömningen har utgångspunkten varit att testerna är frivilliga. Därför var man tvungen att med stöd av 16 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar fatta individuella beslut om hälsokontroll och besluten skulle basera sig på en individuell medicinsk bedömning.

Regionförvaltningsverken följer i fortsättningen grundlagsutskottets tolkning och meddelar vid behov beslut om obligatoriska hälsokontroller också på andra sätt än genom så kallade individuella beslut. Den nya styrningen som vi 11.3.2021 har fått från social- och hälsovårdsministeriet stöder den tolkningen. De första så kallade massbesluten meddelas redan denna vecka i Södra Finland.

Antalet passagerare måttligt – kommunerna väl förberedda

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar ansvarar kommunerna för att hälsokontroller och coronatester ordnas vid gränsövergångarna. I enlighet med paragraf 15 i lagen har regionförvaltningsverken förelagt kommunerna att ordna hälsokontroller vid gränsövergångarna. I det sammanhanget vägleddes kommunerna att se till att var och en som kommer in i landet tar del i ett coronatest, såvida personen inte har en tillförlitlig utredning som befriar från testet.

Om en person har vägrat att genomgå hälsokontrollen som kommunen erbjuder kan kommunen ha bett regionförvaltningsverket om ett individuellt föreläggande för personen i fråga. Regionförvaltningsverken har fattat beslut om dylika förelägganden. För närvarande är antalet personer som kommer in i landet vid gränsövergångarna mycket måttligt och enligt kommunernas bedömning är testerna som görs vid gränsövergångarna synnerligen omfattande.

Mer information:

Grundlagsutskottets utlåtande 5.3.2021 (eduskunta.fi)

Regeringens proposition (15/2021 rd) som förtydligar paragrafen 16 i lagen om smittsamma sjukdomar

Mediaförfrågningar

 Regionförvaltningsverket i Södra Finland
• regionförvaltningsöverläkare Anne Hiiri, tfn 0295 016067
• direktör Kristiina Poikajärvi, tfn 0295 016 654 

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
• regionförvaltningsöverläkare Sami Remes, tfn 0295 016 876
• direktör Ulla Ahonen, tfn 0295 016 888

 Regionförvaltningsverket i Lappland
• regionförvaltningsöverläkare Sari Kemppainen, tfn 0295 017 350
• direktör Leena Räsänen, tfn 0295 017 385

 Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
• direktör Heikki Mäki, tfn 0295 018 094

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
• regionförvaltningsöverläkare Laura Blåfield, tfn 0295 018 587
• direktör Leena Laajala, tfn 0295 018 549

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
• regionförvaltningsöverläkare Pasi Eskola, tfn 0295 017 573
• direktör Maria Siurua, tfn 0295 017 546

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää kaikille Vestas Oy:n tuulivoimatyömaiden työntekijöille pakollisen terveystarkastuksen Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla16.4.2021 16:21:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto teki tänään tartuntatautilain pykälien 15 ja 16 mukaisen päätöksen pakollisista terveystarkastuksista Vestas Oy:n tuulivoimatyömaihin kuuluvilla Saunamaan ja Suolakankaan työmailla Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla työskenteleville henkilöille koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Määräys on voimassa 16.-30.4.2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Ähtärin eläinpuistossa olevan Flowparkin vaijeriliukuradan vaikutukset eläinten hyvinvointiin16.4.2021 15:19:08 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tarkasti 7.4. Ähtärin eläinpuiston vaijeriliukuradan, joka kulkee osittain karhujen ulkotarhan ylitse. Karhut vaikuttavat hyvinvoivilta, mutta eläinpuisto on velvoitettu järjestämään tehostettua seurantaa, jotta mahdollisiin toimenpiteisiin voidaan tarvittaessa ryhtyä eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum