Institutet för hälsa och välfärd THL

Halterna av flyktiga organiska föreningar i inomhusluften i hemmen är små och eventuell hälsopåverkan är osannolik

Dela

Halterna av flyktiga organiska föreningar i hemmen är små i Finland och underskrider för det mesta de internationella hälsobaserade riktvärdena och åtgärdsgränserna i förordningen om sanitära förhållanden i bostäder. Detta framgår av en utredning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort tillsammans med Arbetshälsoinstitutet.

Vanliga källor till flyktiga organiska föreningar i inomhusluften är bland annat byggnads- och inredningsmaterial och konsumentprodukter, såsom städkemikalier och rengöringsmedel, parfymer och kosmetika. Flyktiga organiska föreningar frigörs också till exempel från livsmedel och matlagning, personer och sällskapsdjur i bostaden samt från brinnande ljus.

Dessutom kan föreningar följa med inomhusluften via ventilation eller i samband med vädring. Föreningar i utomhusluften kan härstamma från till exempel trafik, industri eller småskalig vedeldning.

Under undersökningsperioden 2010–2019 sjönk den totala halten flyktiga organiska föreningar (VOC) i bostäderna med 40 procent.

"Minskningen av halterna har sannolikt påverkats av att utsläppen från till exempel trafiken och byggnadsmaterial har minskat", bedömer Miina Juntunen, forskare vid THL.

Halterna av VOC-föreningar underskrider i allmänhet riktvärdena rejält

På basis av materialet är de genomsnittliga halterna av flyktiga organiska föreningar i hemmen minst fem gånger lägre än de internationella hälsobaserade riktvärdena i Finland, och oftast underskrider de riktvärdena hundra- eller tusenfalt.

Även om de genomsnittliga halterna i materialet var små, kan halten av en viss förening överskrida det hälsobaserade riktvärdet i enskilda bostäder – vanligtvis bara lindrigt dock.

"Att värdet överskrids innebär inte heller direkt att hälsopåverkan är sannolik", säger Juntunen.

En utredning som baserar sig på över 1 300 prov stöder bedömningen att flyktiga organiska föreningar inte är en betydande faktor som försämrar kvaliteten på inomhusmiljön i Finland.

THL och Arbetshälsoinstitutet gjorde utredningen som en del av Det nationella programmet för inomhusluft och hälsa 2018–2028, som koordineras av THL.

Referens

Juntunen, Miina (2022): Haihtuvat orgaaniset yhdisteet asunnoissa (tidningen Ympäristö ja Terveys) (på finska)

Mer information

Målet med Det nationella programmet för inomhusluft och hälsa 2018–2028 är att främja hälsa och välfärd genom att minska skadorna i anslutning till inomhusmiljön. Programmet koordineras av Institutet för hälsa och välfärd och i arbetet deltar aktivt Arbetshälsoinstitutet, Filha rf, Andningsförbundet, Allergi-, Hud- och Astmaförbundet samt Sisäilmayhdistys ry. Programmet genomför åtgärderna i regeringens program Sunda lokaler 2028 för främjande av hälsa och välfärd.

Inomhusluft (THL)

Forskningsdata om flyktiga organiska föreningar (Arbetshälsoinstitutet) (på finska)

Miina Juntunen
forskare
THL
fornamn.efternamn@thl.fi

Nyckelord

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Cirka 80 procent av flickorna och 70 procent av pojkarna som börjat högstadiet har fått HPV-vaccin29.11.2022 10:10:51 EET | Tiedote

HPV, dvs. papillomvirus, orsakar flera olika cancerformer och det bästa sättet att skydda sig mot smitta är HPV-vaccin. HPV-vaccinationstäckningen för flickor födda år 2009 som börjat i de högre klasserna i den grundläggande utbildningent är cirka 79 procent och täckningen för pojkar i samma ålder cirka 71 procent. Detta framgår av uppgifterna i det nationella vaccinationsregistret. I Finland har flickor fått HPV-vaccin gratis som en del av det nationella vaccinationsprogrammet från och med hösten 2013 och pojkar först sedan hösten 2020. Detta förklarar åtminstone delvis skillnaden mellan vaccinationstäckningen bland flickor och pojkar. HPV-vaccinationsserien består av två doser. De erbjuds vanligen i årskurs 5 och 6, men det är möjligt att få vaccinerna ännu i högstadiet. Coronavirussituationen har eventuellt haft en inverkan på förverkligande t av vaccinationerna. Därför kan HPV-vaccinationsserien inledas fram till slutet av vårterminen 2023 även för de minderåriga unga som inte har

De avgiftsfria influensavaccinationerna för riskgrupper påbörjas i början av november - samtidigt kan man också ta en coronabooster25.10.2022 06:00:00 EEST | Tiedote

Många kommuner inleder influensavaccinationer av personer som hör till riskgrupperna för influensa i början av november. Influensa är en allvarlig sjukdom som kan orsaka farliga följdsjukdomar, såsom lunginflammation, i synnerhet för personer som hör till riskgrupper. Influensavaccinet förhindrarvirusets spridning och skyddar både den egna hälsan och den närmaste kretsen. Personer för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för vilkas hälsa influensavaccination är till stor nytta får influensavaccin gratis. Alla som är mottagliga för allvarlig influensa får avgiftsfritt influensavaccin, dvs. 65 år fyllda barn i åldern mellan 6 månader och 6 år gravida kvinnor personer som på grund av sjukdom eller behandling hör till riskgruppen Influensavaccin får även avgiftsfritt män som inleder sin beväringstjänst och kvinnor som inleder frivillig militärtjänst personer som bor eller vistas långvarigt i anstaltsliknande förhållanden anställda inom social- och hälsovården och läkem

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum