Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HAM:s webbutställning Omsorgens politik lyfter fram olika sidor av det aktuella temat

Dela

Webbutställningen Omsorgens politik är en tematiskt uppbyggd helhet som presenterar nio videoverk ur HAM:s omfattande samling av mediakonst. Omsorg är ett aktuellt tema eftersom dess samhälleliga och personliga betydelse har lyfts upp i nytt ljus mitt i det undantagstillstånd som coronaviruspandemin har orsakat. Omsorgen som behövs för att upprätthålla samhället finns inte enbart i relationerna mellan människor, utan för att upprätthålla livet krävs ständig växelverkan även med miljön. På så sätt är omsorgen en del av ett sammanlänkat nät som har blivit allt mer skört även på grund av klimatförändringen.

Azar Saiyar: Historien blöder under dina naglar, 2017 / Videostill
Azar Saiyar: Historien blöder under dina naglar, 2017 / Videostill

De verk som valts ut till helheten Omsorgens politik kan avläsas via denna syn på omsorg: individens och gemenskapens relation med resten av världen. I omsorgen är det inte bara fråga om omvårdnad och positiva känslor, eftersom någon måste sköta de saker som skjutits åt sidan från vårt vardagliga liv såsom avfall, smuts, lidande eller döden. Behovet av omsorg ställer människorna i ojämlik ställning och är därmed även en maktrelation som fastställer vem som ryms in i normen och vem som står i marginalen. En effektiv omsorg som baserar sig på kategorier möjliggör strukturellt våld, uteslutande och stängda ögon.

I helhetens verk lyfts omsorgstemat fram på olika sätt. I Pasi Autios verk Aarnes fönster  (2016) tittar huvudpersonen ut genom fönstret medan vädret och årstiderna varierar bakom rutan. Hans inre dialog lyfter fram behovet en människa, som blivit kvar i hemmets kretsar, har att skapa kontakt med den omgivande världen. Undantagstillståndet på grund av pandemin och den isolering som pandemin krävde, som vi antar är tillfällig, har lyft fram hur många redan innan det haft samma situation och hur det varit normalt för många.

I Minna Suoniemis verk Praktisk ekologi (2017) presenterar huvudpersonen i sin tur saker som han reparerat och återvunnit. Att omvandla gammalt till nytt är inte bara sparsamhet utan även en insikt i hur människan via material alltid sträcker sig längre än sin fysiska kropp. Å andra sidan är de föremål som bearbetas i verket även kopplade till en relation med närstående. Jani Ruscica Tidvattentema är en del av det tredelade verket Kontrapunkt (2005). I den här delen av verket går en grupp människor genom ett område som är föremål för schaktning och byggarbete. De sjunger medan de går, som om de vill förmedla ett meddelande till landskapet. Om omsorg är en central fråga i uppbyggandet av ett mer rättvist människosamhälle är omsorgen även närvarande som en tvärgående relation i växelverkan mellan olika arter.

Webbutställningens övriga konstnärer är Alli Savolainen, Jenni Eskola, Azar Saiyar, Maria Duncker, Tuulia Susiaho och Maria Ylikoski och via deras verk kan betraktaren fundera på omsorgsfrågorna i förhållande till exempelvis familjen, miljön eller utbildningen. Att förstå omsorgen som både fysiskt och mentalt välbefinnande gör den till en del av centrum i den politiska verksamheten.

Sammandraget som innehåller nio verk har en total längd på cirka 45 minuter.

Verk i webbutställningen Omsorgens politik: Pasi Autio, Aarnes fönster, 2016; Alli Savolainen, Sex minuter, åtta bilder, 2001; Jenni Eskola, Kontur, 2017; Azar Saiyar, Historien rinner fram under naglarna, 2017; Jani Ruscica, Kontrapunkt/Tidvattentema, 2005; Minna Suoniemi, Praktisk ekologi, 2017; Maria Duncker, Armar, 2005; Tuulia Susiaho, The Empty Head of Alice, 2006; Maria Ylikoski, Och inget gungande! – ett familjeporträtt, 1998.

Kurator för utställningen är amanuens Petronella Grönroos på HAM.

Webutställning: Omsorgens politik / 4.11.2021–30.4.2022 på adressen: hamhelsinki.fi/omsorgenspolitik 

Pressbilder:
https://www.hamhelsinki.fi/sv/ham-info/till-medier/ (lösenord: hammedia)

Nyckelord

Kontakter

amanuens Sanna Tuulikangas, HAM, tfn 040 178 3537, sanna.tuulikangas@hel.fi

Bilder

Azar Saiyar: Historien blöder under dina naglar, 2017 / Videostill
Azar Saiyar: Historien blöder under dina naglar, 2017 / Videostill
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/

HAM Helsingfors konstmuseum

HAM Helsingfors konstmuseum förvaltar Helsingforsbornas egen konstsamling, till vilken hör över 9000 verk. HAM sköter om och utökar konstsamlingen, till vilken också stadens offentliga konstverk hör. I Tennispalatsets inhemska och internationella utställningar presenterar HAM modern konst och samtidskonst. HAM Helsingfors konstmuseum

Följ Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Den anrika Georgsgatans simhall renoveras för att bli ännu mer kundorienterad30.11.2021 10:54:09 EET | Tiedote

Den nyklassiska och stämningsfulla Georgsgatans simhall som byggdes på 1920-talet kommer att undergå en grundrenovering och servicereform under de närmaste åren. Reformen syftar till att utveckla simhallens tjänster så att de blir ännu mer kundorienterade och miljövänligare. Stadsbor och kunder erbjuds möjlighet att påverka framtida reformer redan under slutet av året och våren 2022.

Historiallinen Yrjönkadun uimahalli uudistuu entistä asiakaslähtöisemmäksi30.11.2021 09:20:55 EET | Tiedote

1920-luvulla rakennettu uusklassinen ja tunnelmallinen Yrjönkadun uimahalli tulee kokemaan peruskorjauksen ja palveluiden uudistuksen lähivuosina. Uudistuksella tullaan kehittämään uimahallin palveluita entistä asiakaslähtöisemmiksi ja ympäristöystävällisemmiksi. Kaupunkilaisille ja asiakkaille tarjotaan mahdollisuutta vaikuttaa tuleviin uudistuksiin jo loppuvuoden ja kevätkauden 2022 aikana.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum