Korkein oikeus / Högsta domstolen

HD angav riktlinjer för aktieägares rätt att installera luftvärmepump på sin balkong

Dela

Högsta domstolen (HD) ansåg i ett färskt prejudikat att installation av en luftvärmepump på balkongen till en aktielägenhet skulle bedömas som ett ändringsarbete i aktielägenheten.

HD anser att till den del som byggnadens yttervägg ligger mellan den lägenhet som är i aktieägarens besittning och den balkong som hör till lägenheten, är ytterväggen inom det område som hör till aktielägenheten. Lägenheten, balkongen invid den och den del av byggnadens yttervägg som ligger mellan dessa bildar en naturlig och fast helhet. Att undanta en liten del av helheten, byggnadens yttervägg vid balkongen, från den helhet som hör till aktielägenheten när det gäller rätten till ändringsarbeten, vore en konstlad lösning som inte svarar mot de praktiska behoven.

Rätten att göra ändringar på balkongen är ändå inte obegränsad. Husbolaget och en annan aktieägare har enligt avgörandet rätt att ställa villkor för ändringsarbetet, om arbetet kan skada byggnaden eller orsaka andra olägenheter för bolaget eller en annan aktieägare. Orimliga ändringsarbeten kan också förbjudas helt och hållet. I detta fall ansågs luftvärmepumpen generera nytta genom att lägenheten blev svalare, medan olägenheten för bolaget av en korrekt installerad värmepump var relativt liten.

Ursprungligen var det fråga om en situation där en aktieägare som bodde på högsta, 8:e, våningen i ett höghus i Åbo hade gjort anmälan om ändringsarbeten till husbolaget beträffande installation av en luftvärmepump på balkongen. Disponenten hade meddelat att tillstånd inte beviljas på grund av bland annat bullret. Trots detta installerades luftvärmepumpen så att genomföringen gjordes i väggen mellan lägenhetens sovrum och den inglasade balkongen.

Husbolaget hade på en extra bolagsstämma beslutat att det inte är tillåtet för aktieägare att installera värmepumpar. Husbolagets styrelse hade befullmäktigats att avlägsna olovliga luftvärmepumpar.

Egentliga Finlands tingsrätt hade på samma sätt som husbolaget ansett att ändringsarbetet hade gjorts i utrymmen som var i husbolagets besittning. Tingsrätten hade förkastat aktieägarens talan där denne hade krävt att den extra bolagsstämmans beslut skulle förklaras ogiltigt. Åbo hovrätt hade kommit fram till motsatt ståndpunkt. Enligt hovrätten hade balkongen varit i aktieägarens besittning, så denne hade rätt att göra ändringar i väggen mellan bostadslägenheten och balkongen.

Nyckelord

Kontakter

Föredragande Tiina-Liisa Autio
tiina-liisa.autio(at)oikeus.fi
tfn 02956 40086

Avgörandet (S2020/76, 21.5.2021, på finska) kan beställas från högsta domstolens kommunikationstjänster, viestinta.kko(at)oikeus.fi, tfn 02956 40052

Länkar

Om

Korkein oikeus / Högsta domstolen
Korkein oikeus / Högsta domstolen
PL/PB 301
00171 Helsinki / Helsingfors

02956 40000http://www.korkeinoikeus.fi

Högsta domstolen utövar den högsta domsmakten i tviste- och brottmål samt övervakar rättsskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat.

Följ Korkein oikeus / Högsta domstolen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein oikeus / Högsta domstolen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum